Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області

   

Інфографіка

Візуалізація є основою сучасного інформаційного простору, адже без відповідних зорових образів неможливо уявити результати наукового дослідження або технічних розробок, успішний навчальний процес тощо.
 
І саме інфографіка є одним із новітніх методів, що відповідають тенденціям сучасного інформаційного середовища та широко використовуються у сферах, пов’язаних із наданням інформаційного забезпечення діяльності людини. Завдяки засобам масової інформації поняття «інфографіка» набуло в останні десятиліття значної популярності, стало широко відомим на побутовому рівні й зараз перебуває на новому етапі свого розвитку, будучи результатом еволюції від петрогліфів і піктограм старовини до схематичних зображень та символів сьогодення, які ввійшли в звичне користування людиною.
 
Інфографіка виникла давніше  будь-якої  писемності. Найперша інфографіка - це наскальні малюнки древніх людей. Минули мільйони років, але досі дивлячись на них, ми розуміємо думку автора. На сьогоднішній день, концепція не змінилася і головне завдання інфографіки за допомогою ілюстрацій донести ключову думку до цільової аудиторії. Різниця між інфографікою минулого і сьогодення полягає в науковому та системному підході створення ілюстрацій. Змінився обсяг і якість переданих даних. Перший і найголовніший етап у створенні інфографіки, це - насамперед аналітична частина з обробки та систематизації даних. Тільки після ретельного аналізу, створюється ілюстрація завдання, якому доступно відобразити весь обсяг даних і процесів.
 

Недостатня розробленість теоретичної бази цього напрямку пов’язана насамперед із тим, що інфографіка ще знаходиться на стадії формування на основі практичного досвіду. Проблемою розгляду інфографіки в сучасному медійному дискурсі займалося багато зарубіжних та українських теоретиків (Е. Тафті, Ж.-М. Шапе, М. Картер, В. Лаптєв, О. Антонов, В. Тулупов, Н. Лосєва, В. Шевченко, Г. Цуканова)
Поняття «інфографіка» сформувалося в другій половині ХХ століття для позначення інформації, поданої у вигляді графіків і схем, об’єднавши кілька сфер діяльності. Сам термін «інфографія» утворився на початку 80-х років від скорочення й поєднання двох американських слів: Information + Grafics, що дало Infografics, або Infographie французькою. Американський термін треба перекладати не як «інформативні графіки», а скоріше як «графізм інформації». Розуміння терміна як «інформативні графіки» було б принциповим перекрученням змісту.
В українському мові використовується два терміни:
1. Інфографія – у значенні виду образотворчого мистецтва, що служить для подачі інформації, способів візуалізації інформації як графічних, так і комп’ютерних форм;
2. Інфографіка – конкретний продукт інфографії.
Окрім терміна «інфографіка», часто використовуються такі визначення, як візуалізація даних, інформаційна візуалізація, що також відображають тотожний зміст поняття.
 «Інфографіка – це інтегрована платформа, що об’єднує різні напрямки діяльності. У вузькому розумінні, інфографіка є способом подачі інформації, що надає можливість для інтеграції різних складових в єдине ціле, у широкому, – це принципово новий спосіб організації даних в умовах постійно мінливого інформаційного поля» .
Найголовніше у створенні інформаційної графіки – це, перш за все, її сполучуваність із текстом, вона ні в якому разі не повинна перешкоджати його сприйняттю. Також вона має бути доступною та зрозумілою, хоча й не обов’язково простою чи примітивною – у цьому випадку все залежить від концепції видання.
Інфографіку використовують, коли необхідно показати пристрій або алгоритм роботи чого-небудь, співвідношення предметів і фактів у часі й просторі, продемонструвати тенденцію розвитку, реконструювати подію, використати інструменти наочності й протиставлення, відобразити великі обсяги однорідної інформації, а також представити складну інформацію з мінімальними витратами часу.
Інфографіка сприяє економії місця й одночасно привертає увагу учня, спонукаючи їх до ознайомлення із зображенням. Конкурувати з інфографікою за увагу учня можуть лише великі заголовки та значні за обсягом фотографії.
Цінність даного методу полягає в глибокому осмисленні й подальшому різнобічному висвітленні явищ і подій, де за допомогою візуальної подачі інформації відбувається висока концентрація фактів, але не перенасичення ними. Також застосування інформаційної графіки може бути викликано тим, що цей метод є доступним і прийнятним для викладу інформації учням, де учень отримує відомості швидко, із цікавістю та максимальною інформаційною ефективністю.
Наочна інформація сприймається набагато легше, ніж громіздкі тексти. Психологи відносять інфографіку до так званого «рівня суперчитабельності».
Тенденція до візуалізації інформації, зростання науково-технічних можливостей сприяє більш актуальному й активному використанню інфографіки в сучасній освіті.
Також своєю широкою популярністю інфографіка зобов’язана, у першу чергу, образному мисленню, іншими словами – візуалізації образів та зверненню до власного зорового досвіду. Це симбіоз вербальної та візуальної комунікацій. Тому варто враховувати одну з ключових потреб сучасної аудиторії – прагнення отримати інформацію перш за все у візуальному форматі.
Інфографіка фактично є новим ключовим методом інформаційного середовища, що керується соціальними й психологічними змінами.
 
Інфографіку слід не тільки споживати, але і створювати – це корисно для ваших проектів.
 
1.   Piktochart трансформує інформацію в захоплюючі візуальні історії. Його дуже легко використовувати. Має функцію автоматичного налаштування інфографіки. Ви можете додавати іконки і ваш власний логотип. Пропонує відмінний набір тем для дизайну. Сервісом можна користуватися безкоштовно, хоча якщо ви хочете мати можливість вибирати більше тем і мати при цьому кращі ціни, налаштовані індивідуально під замовника, мінімально можлива ціна буде становити 9.99 $ в місяць.
2.   Visual.ly – це відмінний інструмент, який дозволяє генерувати ряд інфографіки. Інфографіка в цьому випадку майже повністю буде заснована на соціальних метриках, таких як дані Twitter або Facebook. Сервіс виник відносно недавно і досі додає до своїх категорій нову інформацію. Є безкоштовним і легким для використання.
3. Many Eyes – дозволяє вам завантажити ваші власні дані або використовувати дані, що зберігаються на сайті, щоб професійно перетворювати інформацію з текстової у візуальну. Найпростіший спосіб використання ваших власних даних для створення онлайн візуалізацій. Пропонує безліч різних опцій для створення фінального продукту, починаючи від карти світу і закінчуючи діаграмою мережі.
4. Vizualize.me – новий додаток (в даний час в Beta-версії), який створює інфографіку для вашого резюме. Працює, використовуючи інформацію профілю користувача в LinkedIn, і перетворює його резюме в персоналізовану інфографіку.
5.   Infogr.am досі є відносно новим сервісом і має безліч можливостей, які поки знаходяться на стадії впровадження. Корисний інструмент для створення безкоштовних інтерактивних діаграм та інфографіки.
6. Vizify – новий інструмент створення інфографіки за даними Twitter і демонстрації детальних даних з вашої Twitter стрічки, включаючи: найактивніших фоловерів (передплатників), найпопулярніші пости тощо.
7.   Creately – зручний для користувача інструмент, який допомагає створювати професійні діаграми та динамічні схеми. Ви можете вибрати із запропонованого набору типів діаграм, і просто додати свої дані, щоб створити вашу власну діаграму або графік.
8. Stat Planet  – це відмінний інструмент, який створює інтерактивні візуалізації і статичні зображення. Надає доступ до важливих всесвітніх даних, які ви можете з користю продемонструвати через схематичні візуалізації. Ви також можете підлаштовувати ці візуалізації під свої вимоги.
9. Hohli – ще один сервіс для створення графіків і діаграм, яким легко користуватися. Дозволяє змінювати зовнішній вигляд інфографіки виходячи з ваших потреб.
10. Google Public Data Explorer – корисний спосіб використовувати загальнодоступні дані для того, щоб трансформувати їх у будь-яку інфографіку на ваш смак. Ви можете додавати ці графіки на вебсайт або в блог.
11.  Cacoo – онлайн інструмент для малювання, який робить можливим створення різних видів інфографіки, включаючи карти сайту, схеми сторінок, UML (Unified Modeling Language – уніфікована мова моделювання) і мережеві графіки. Сервіс дозволяє здійснювати спільну роботу в реальному часі, а значить кілька користувачів можуть ділитися один з одним і додавати в блог одну діаграму одночасно.
 
 
Список використаних джерел та літератури: