Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області

   

Дистанційне навчання

Каталог курсів

Нема результатів.

У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Центральна, буд. 41, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84100 е-mail: donо[email protected] Код ЄДРПОУ 02135804

 

Від

19.10.2017 р

795/23

 

 

На №

 

від

 

 

 

 

 

 

Начальникам управлінь (департаменту, відділів, органів) освіти міських рад, райдержадміністрацій та ОТГ, завідувачам (директорам) методичних кабінетів (центрів), керівникам навчальних закладів обласної комунальної власності, керівникам професійно-технічних навчальних закладів

 

 

 

 

Про підвищення кваліфікації керівних, методичних і педагогічних працівників у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в

2018 році

 

 

 

 

 


 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ

курсів підвищення кваліфікації методичних, керівних і педагогічних кадрів на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Слов'янськ


ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.......................................................................................................... 5

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА.................................................................................................................... 5

1.1. МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ................................................... 5

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ............................................................................................. 5

2.1.  ЗАВІДУВАЧІ ТА МЕТОДИСТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ........................................ 5

2.2.  ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.......................................................... 7

2.3.  МУЗИЧНІ КЕРІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ............................................... 12

2.4.  ІНСТРУКТОРИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ПЛАВАННЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ............... 12

2.5.  КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ................................................. 13

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ.............................................................................. 13

3.1.  ДИРЕКТОРИ, ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З НВР, РЕЗЕРВ...................................................... 13

3.2.  ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ.............................................................. 18

3.3.  ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ, ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ........ 18

3.4.  ПЕДАГОГІЧНІ КОЛЕКТИВИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ ПИТАННЯМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ.................................................. 20

3.5.  СПЕЦІАЛІСТИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ РОБОТОЮ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ................................... 20

3.6.  УЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.................................................................................. 22

3.7.  ВИХОВАТЕЛІ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ...................................................................... 26

3.8.  УЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................................................. 27

3.9.  УЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА», ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......... 31

3.10.  УЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА (АБО) НІМЕЦЬКОЇ ЧИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ............................. 35

3.11.  УЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ................................................................................. 36

3.12.  УЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА ТА КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ»........................................... 39

3.13.  УЧИТЕЛІ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ................................................. 42

3.14.  УЧИТЕЛІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ.............................................................. 43

3.15.  УЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ............................................................................................... 45

3.16.  УЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ............................................................................................. 46

3.17.  УЧИТЕЛІ ЕКОНОМІКИ........................................................................................... 48

3.18.  УЧИТЕЛІ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ............................................................................. 49

3.19.  УЧИТЕЛІ ХІМІЇ.................................................................................................. 51

3.20.  УЧИТЕЛІ МАТЕМАТИКИ........................................................................................ 52

3.21.  УЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ....................................................................................... 55

3.22.  УЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ.............................................................. 58


3.23.  УЧИТЕЛІ РИТМІКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ...................................................................... 61

3.24.  УЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА............................................................... 61

3.25.  УЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА....................................................................... 63

3.26.  УЧИТЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»...................................................... 65

3.27.  УЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ............................................................................. 65

3.28.  УЧИТЕЛІ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ».............................................................. 69

3.29.  УЧИТЕЛІ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я».............................................................. 70

3.30.  БІБЛІОТЕКАРІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.......................................................................... 71

3.31.  ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ............................................................. 72

3.32.  СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.................................................................... 74

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА................................................................................................................ 75

4.1.  КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ............................................ 75

4.2.  КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ПНЗ ТА ЗНЗ................................................................................ 76

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ІНКЛЮЗІЯ............................................................................................... 78

5.1.  КЕРІВНИКИ ПМПК................................................................................................ 78

5.2.  ЗАВІДУВАЧІ, МЕТОДИСТИ ТА ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ....................... 78

5.3.  КЕРІВНИКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ............................... 79

5.4.  ВИХОВАТЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ.................................................. 79

5.5.  ВИХОВАТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ................................. 80

5.6.  УЧИТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ...................................... 81

5.7.  ДИРЕКТОРИ ТА ЗАСТУПНИКИ З НВР ЗОШ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ.................................. 81

5.8.  УЧИТЕЛІ ЗНЗ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНКЛЮЗИВНЕ (У Т.Ч. ІНДИВІДУАЛЬНЕ) НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, АСИСТЕНТИ ВЧИТЕЛЯ ТА ВИХОВАТЕЛЯ.................................. 82

5.9.  УЧИТЕЛІ-ЛОГОПЕДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ......................................................................... 84

5.10.  УЧИТЕЛІ-ДЕФЕКТОЛОГИ (СУРДОПЕДАГОГИ, ТИФЛОПЕДАГОГИ) ЗНЗ ТА ДНЗ............................. 85

6.   СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ.......................................................................................................................... 85

7.   СТАЖУВАННЯ............................................................................................................................. 86


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Із метою поглиблення індивідуалізації та забезпечення неперервності післядипломної педагогічної освіти в Донецькій області, слухачам курсів підвищення кваліфікації 2018 року пропонується самостійно обрати тематику, вид, форму проведення курсів та зареєструватися на них.

Для цього необхідно виконати ряд кроків:

1.       В адресному рядку Інтернет-браузера (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox та ін.) ввести: http://kursi.ippo.dn.ua

2.       На головній сторінці обрати необхідну категорію педагогічних працівників, наприклад,

методична служба.

3.       Обрати тематику курсів, наприклад, «Забезпечення професійного зростання сучасного методиста як фактор підвищення ефективності роботи методичної установи».

4.       За посиланням «Дайджест курсу» ознайомитися зі змістом програми, кількістю годин тощо.

5.       За посиланням «Реєстрація на курс» відкрити реєстраційну форму і заповнити всі її поля.

6.       Після успішної реєстрації повідомити керівнику Вашого закладу та представнику методичного кабінету/центру (відповідальному за курси підвищення кваліфікації) код обраних курсів.

Код

курсів

Вид, форма проведення

Змістовне наповнення

За змістом

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА

1.1. МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ

Очно-дистанційні

1.1.1.

Інтегровані очно-дистанційні

(з предметною підготовкою)

Сучасний методист - це технолог, педагог, дослідник, експерт, аналітик, управлінець

Забезпечення професійного зростання сучасного педагога

Для керівників та всіх категорій методистів методичних служб міст, районів, об’єднаних територіальних громад

Курси передбачають розвиток й удосконалення базових і професійних компетентностей, необхідних для забезпечення ефективної діяльності методиста в сучасних умовах.

Слухачі отримають знання щодо модернізації вітчизняної освіти у контексті її реформування та входження  в європейський освітній простір, стратегічного планування та освітніх трендів, сучасних підходів до освіти дорослих; вправлятимуться у моделюванні сучасних форм методичного супроводу професійного зростання педагогічних кадрів.

Оновлені

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

2.1. ЗАВІДУВАЧІ ТА МЕТОДИСТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

8. Відкритий університет інноваційної педагогіки

8.1.

ВУІП

Школа професійної майстерності керівника ДНЗ

Довго сам учись, коли хочеш учити інших.

Г. Сковорода Школа професійної майстерності керівника ДНЗ Для творчо працюючих завідувачів, методистів

дошкільних навчальних закладів

Наша Школа – сходинка Вашого професійного успіху! Якщо Ви – творча особа і відчуваєте необхідність підвищити рівень фахової майстерності, ознайомитися з модульними й локальними інноваційними технологіями, розробити новий стратегічний напрям розвитку закладу – Вам слід відвідати ці курси!

Програмою роботи Школи передбачено поглиблення знань з нормативно-правової бази та актуальних питань

 

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

сучасної дошкільної освіти, освітнього менеджменту та методичного супроводу; вмінь щодо упровадження відповідних інновацій вітчизняних та зарубіжних фахівців, мотивування педагогів на успішну діяльність і створення позитивного психологічного клімату в колективі ДНЗ, перехід на корпоративний стиль взаємин з педагогами та батьками.

Навчання у Школі передбачає наявність у кожного учасника значущої теми поглибленої роботи, інструментом розв’язання якої стане розроблена авторська модель, індивідуально-творчий (або кооперативний) проект, методичні рекомендації, навчально-дидактичне забезпечення, збірник тощо.

Іншим доведеться наздоганяти!

 

Очно-дистанційні

2.1.1.

Тематичні

Творчий керівник – успішний заклад!

Управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі

Для завідувачів дошкільних навчальних закладів

Наші курси – сходинки Вашого професійного успіху! Якщо Ваш девіз – створити умови, в яких кожен педагог та вихованець міг би самореалізуватися, то Вам необхідно стати слухачем наших курсів!

На курсах розкривається сутність і сучасні вимоги до професійної (управлінської) компетентності керівника ДНЗ та умови підвищення результативності його управлінської діяльності; питання нормативно-правової компетентності, керування змінами та стратегічного планування розвитку закладу на основі результатів проблемного аналізу; управління інноваційною діяльністю ДНЗ; моніторингу якості освіти; проектного менеджменту; системи роботи ДНЗ з батьками та громадськістю.

Слухачі курсів візьмуть участь у роботі факультативів та спецкурсів щодо секретів тімбілдінгу, фандрайзингу, особливостей організації міжнародної діяльності ДНЗ через участь у проектах.

Професіоналізм – це модно!

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

2.1.2.

Тематичні

Успішні люди не шукають дорогу, вони її прокладають

Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів дошкільного навчального

закладу

Для вихователів-методистів ДНЗ та завідувачів малокомплектних ДНЗ, які виконують обов’язки

методистів

Ви бажаєте знайти спосіб організації успішної діяльності кожного педагога закладу? Ви вважаєте особистим завданням оволодіння прогностичними, діагностичними, пошуковими, аналітичними та організаційними функціями методиста? Вам слід записатися на наші тематичні курси!

Курси розкриють сучасні теоретико-методологічні підходи, концептуальні ідеї та практичні рекомендації щодо здійснення методичного супроводу вдосконалення професійної компетентності педагогів дошкільної освіти. Теоретичні модулі спрямовані на розкриття науково- методичних     підходів     вітчизняних     та     зарубіжних

науковців,  інноваційних технологій, а  також найкращого

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

досвіду роботи методичних працівників області щодо здійснення         психолого-методичного          супроводу професійного становлення й особистісного самовизначення, саморозвитку сучасного педагога ДНЗ.

Під час комплексного заліку слухачі курсів презентують випускні творчі роботи у формі проектів, навчально-методичних посібників, міні-кейсів тощо.

Підвищуй педагогічну кваліфікацію та працюй інноваційно!

 

12. Корпоративні

12.1

Корпоративні

 

Тематичні

очний етап – 72 г.

Все, що відбувається з нами, при правильному розумінні повертає нас до самих себе. Неначе якесь несвідоме керівництво прагне зробити нас здатними спиратися на самих себе.

Карл Юнг

Психосоціальна підтримка особистості у складних життєвих ситуаціях

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних

закладів

Складні соціально-політичні події в Донецькому регіоні позначаються на життєдіяльності населення і, в першу чергу, на дітях. Саме вони становлять найуразливішу групу, яка потребує пильної уваги з боку фахівців через створення системи комплексної психосоціальної підтримки. Надати потрібну допомогу дитині може дорослий, який не тільки володіє відповідними знаннями, але й може вчасно впоратися з власними психоемоційними станами.

Програмою курсів передбачено тренінгові заняття, спрямовані на відпрацювання педагогами навичок:

‒                   налагодження позитивної довірливої взаємодії з дітьми на засадах педагогіки партнерства;

‒                   відновлення    власних    внутрішніх    ресурсів    та самодопомоги у складних життєвих ситуаціях;

‒                   використання ресурсів сім’ї у подоланні наслідків кризових життєвих ситуацій.

Через міні-лекції, психологічні та діагностичні практикуми, роботу в малих групах, участь у дискусіях і мозкових штурмах, програвання рольових та ділових ігор педагоги навчатимуться розуміти свої потреби, поповнювати внутрішні ресурси, знімати емоційну напругу, нейтралізувати стресові стани, стаючи тим самим більш ефективними для тих, хто поруч.

Разом до успіху!

Нові

2.2. ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

8. Відкритий університет інноваційної педагогіки

8.2.

ВУІП

Школа професійної майстерності вихователя ДНЗ

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Педагог – провайдер педагогічних ідей

Школа професійної майстерності вихователя ДНЗ

Для молодих творчо працюючих вихователів, музичних керівників та інструкторів з фізичної культури

дошкільних навчальних закладів

Ви бажаєте створити власний імідж і реалізуватися як творча особистість? Робота в нашій Школі стане міцним підґрунтям для неперевершених успіхів у творчих пошуках!

Мета роботи Школи: удосконалення професійної майстерності, соціально-психологічної та комунікативної

Оновлені

 

 

 

компетентності молодих творчих педагогів.

Запрошені до участі в роботі Школи науковці розкриють сучасні найбільш актуальні проблеми й тенденції розвитку дошкільної освіти, інноваційні шляхи її оновлення. Найкращі педагоги-новатори області, переможці міських (районних), обласних та всеукраїнських конкурсів ознайомлять з власними (авторськими) доробками та допоможуть у виборі оригінальних засобів, найбільш ефективних методів та прийомів розвитку й виховання дошкільників.

Провідний принцип організації навчання – активно- діяльнісний – передбачає роботу в тренінговому режимі, творче ситуативне моделювання. Серед форм і методів роботи Школи: інтерактивна та проблемна лекції, ділові ігри, педагогічний театр, майстер-клас тощо.

Приходь до нас і майбутнє країни – дошкілля – буде в надійних руках!

 

11. Обласна авторська творча майстерня

11.1

Обласна авторська творча майстерня

Світ професій занадто великий для малюка. Поруч із педагогом все зрозуміліше і цікавіше!

Ознайомлення дошкільників із професійною діяльністю дорослих

(Майстер - Корнєєва О.Л., завідувач ДНЗ №31 м. Костянтинівки, кандидат педагогічних наук) Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Ви знаєте, що таке «Парк професій»? А як познайомити дітей з рідкісними професіями дорослих? Майстер знає і поділиться з вами!

Мета обласної авторської творчої майстерні (АТМ): знайомство з новими підходами щодо ознайомлення дошкільників із професіями дорослих, їх апробація та творче впровадження у власну роботу.

Слухачі АТМ візьмуть участь у семінарах, дискусіях, майстер-класах, ділових іграх, оволодіють досвідом розробки технологічних карт, познайомляться з інноваційними родзинками у змісті розвивального середовища ДНЗ. Продуктом АТМ стане власний методичний кейс поклику творчого педагога.

Шукаємо шляхи до змін – відшліфовуємо професіоналізм!

Оновлені

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

Комплексні (загальна підготовка)

2.2.1

Комплексні

Очний етап – 108 г.

До кожної  дитини ключ знайти, У праці результат хороший мати, Упевнено і творчо до мети іти,

З любов’ю серце дітям віддавати!

Оновлення дошкільної освіти в контексті освітньої реформи

Для вихователів ДНЗ зі стажем роботи до 3-х років

У дошкіллі все пов’язане з любов’ю до дітей, але щоб любити – треба знати. Наші курси допоможуть молодим вихователям зорієнтуватися у концепціях та тенденціях, методиках, технологіях сучасної дошкільної освіти, закладуть основи знань, професійних умінь і творчості, надихнуть на особистісне вдосконалення.

У ході курсів молоді вихователі оволодіють основними положеннями нормативних документів у галузі    дошкільної    освіти,    сучасними    підходами   у

дошкільній    педагогіці    та    психології; інноваційними

Оновлені

 

 

 

технологіями виховання, навчання та розвитку дітей; навчатимуться використовувати на практиці зазначені сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Сучасний вихователь володіє педагогічними

технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину

 

Очно-заочні

2.2.2

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Вітчизна – це не хтось і десь,

Я – теж Вітчизна! І. Світличний

Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання дошкільників

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Як виховати справжнього громадянина-патріота? Як осучаснити процес патріотичного виховання? Що таке національний дитячий садок?

Відповіді на ці актуальні питання Ви отримаєте на наших курсах. Разом із Вами ми проаналізуємо систему української народної педагогіки, визначимо нові методи та прийоми патріотичного виховання, обговоримо проблеми білінгвізму, розробимо елементи музейного педагогіки; познайомимося з новими літературними та музичними творами для дошкільників, створимо палітру сучасних ігор національного змісту, визначимо контент національно-патріотичного розвивального середовища ДНЗ та багато іншого.

Результатом роботи на курсах стане розробка власних проектів, моделей оновлення національно-патріотичного виховання дітей у ДНЗ.

Саме на Вас, палких педагогів-патріотів, хто живе з Україною в серці, ми чекаємо!

Свою Україну любіть. Любіть її… Во времʼя люте. В останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть.

Т.Шевченко

Оновлені

Очно-дистанційні

2.2.3.

Тематичні

Здоров’я дитини – багатство нації Організація здоров’язбережувальної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу на

засадах інтегрованого підходу

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Метою курсів є надання вихователям ДНЗ науково- теоретичної, методичної та практичної допомоги у вирішенні питань здоров’язбереження дітей, формування у них основ здоров’язбережувальної компетентності.

Очно-дистанційна форма навчання надасть можливість на основі сформованих у вихователів на очному етапі уявлень щодо системи забезпечення здоров’язбережувального освітнього процесу через організацію усіх видів дитячої активності оволодіти навичками проведення моніторингових досліджень стану здоров’я та фізичного розвитку дошкільників, здійснювати процес життєдіяльності дітей згідно з правилами охорони їх життя і здоров’я, ефективну просвітницьку роботу з батьками, відбирати та

впроваджувати      здоров’язбережувальні       технології відповідно до умов свого ДНЗ.

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

Результатом стане розробка та захист електронного кейсу сучасної моделі  тижневого планування здоров’язбережувальної роботи в усіх сферах життєдіяльності дітей з урахуванням стану їх здоров’я та специфіки закладу.

Моє здоров’я – у моїх руках!

 

2.2.4.

Тематичні

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Життя – це навчання, навчання – це життя!

Упровадження інновацій у роботу сучасного ДНЗ

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Ви бажаєте оволодіти інноваційними технологіями розвитку та виховання дітей, рухатися в ногу з часом? Допомогти кожному педагогу сформувати позитивну «Я- концепцію», виробити потребу в інноваційній діяльності

– головне завдання курсів! Чекаємо на Вас!

Зміст курсів передбачає поширення та поглиблення знань слухачів щодо вимог оновлених нормативних документів, практичне оволодіння інноваційними технологіями роботи з дошкільниками. Актуалізовано науково-теоретичні аспекти педагогічного процесу, особливості використання інноваційних технологій в усіх розділах роботи з дітьми в ДНЗ.

Слухачі вивчатимуть навчальний матеріал, беручи участь в Інтернет-семінарах, форумах, чатах та впроваджуватимуть його в практику, що буде покладено в основу навчальної практики та випускної роботи. Результатом роботи на курсах стане створення та захист слухачами творчих проектів, міні-кейсів тощо.

Сучасні діти – сучасний вихователь!

Оновлені

Проблемні, тематичні

2.2.5.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

З видимого пізнавай невидиме.

Г. Сковорода

Оновлення освітнього процесу в ДНЗ

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Бажаєте змін у педагогічному процесі дитсадка? Прагнете зрушень? Приходьте до нас на курси і Ви знайдете стимули й мотивацію для подальшої педагогічної діяльності!

Нова українська школа потребує сучасного компетентного випускника ДНЗ. Слухачі курсів отримають зання та практичні навички роботи в умовах реформування освіти. Зміст курсів поширить знання педагогів щодо оновлених нормативно-правових документів, сучасних теоретичних та практичних досліджень науковців і практиків в галузі дошкільної освіти, сучасних інноваційних технологій розвитку та виховання дошкільників. На виїзних заняттях учасники отримають варіативний досвід організації сучасного розвивального середовища – предметного і психологічного.

Результатом роботи на курсах стане розробка власних проектів, моделей оновлення освітнього процесу в ДНЗ.

Оновлені

2.2.6.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Дивовижні відкриття та радість творчості!

Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Приходьте на наші курси і Ви дізнаєтесь про творчість більше!

Одним із пріоритетних завдань сучасної дошкільної

Оновлені

 

 

 

освіти     визначено    розвиток     творчих    здібностей особистості дитини та набуття нею соціального досвіду.

Зміст навчальної програми курсів привертає увагу практиків до специфіки поняття «творчість, креативність дошкільників», особливостей її діагностування та розвитку у різних видах діяльності; змісту предметно- розвивального середовища ДНЗ, що сприяє розвитку творчого потенціалу дітей. Слухачі матимуть можливість одержати вміння щодо реалізації сучасних педагогічних технологій та інновацій з проблеми творчості дітей дошкільного віку.

Результатом курсів стануть творчі роботи слухачів у формі проектів, портфоліо, навчально-методичних посібників, міні-кейсів та ін. щодо розвитку творчого потенціалу дошкільників.

Розбуди свій талант!

 

2.2.7

Тематичні

Рідна     мова     –     невід’ємна     частка Батьківщини кожної людини…

Формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільника як умова становлення й розвитку мовленнєвої особистості

Для вихователів дошкільних навчальних закладів

Зміст курсів допоможе поглибити знання про соціальне й національне значення рідної мови, оволодіти сучасними науково-теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо формування мовно- мовленнєвої компетентності дошкільників на основі ознайомлення їх з українською культурою, мистецтвом рідного краю.

Програма курсів ґрунтується на різноманітних інтерактивних формах навчання щодо оновлення роботи з навчання української мови дітей дошкільного віку в регіоні, а також на впровадження інноваційних технологій та найкращого педагогічного досвіду педагогів області та України.

Результатом роботи слухачів стане захист творчих робіт у формі проектів, міні-кейсів.

Оновлені

2.2.8

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Виховувати з перших хвилин… Але як?

Забезпечення комплексного підходу до розвитку дитини раннього віку в умовах ДНЗ

Для вихователів груп раннього віку дошкільних навчальних закладів

Курси сприятимуть формуванню уявлення слухачів щодо системи піклування про дітей віком від народження до 3-х років з активним залученням сімей, психолого- педагогічних впливів та соціальної адаптації малюків.

На курсах буде розглянуто проблеми гуманізації буття та розвитку дитини перших трьох років життя в умовах сімейного та суспільного виховання.

Зміст модулів передбачає поглиблене вивчення та переосмислення основ інноваційних технологій  розвитку, виховання та навчання, становлення особистості дитини. Практичні заняття спрямовані на оновлення змісту роботи з дітьми раннього віку, формування свідомості дитини та полегшення адаптаційного періоду до дошкільного закладу.

Слухачі ознайомляться з кращим досвідом роботи вихователів   області   щодо   впровадження   в  освітньо-

виховний        процес         інноваційних        технологій

Оновлені

 

 

 

М. Монтессорі, М. Ібука, Г. Домана, М. Єфименка.

Ранній вік – це найоптимальніший період

для розвитку сенсорики, моторики та мовлення дитини

 

2.3. МУЗИЧНІ КЕРІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Очно-заочні

2.3.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Музика – могутнє джерело душевного збагачення, І завдання педагога – відкрити його усім людям

З. Кодай

Інноваційні підходи

в системі музичного виховання дошкільників

Для музичних керівників дошкільних навчальних закладів Музичний керівник вводить дитину у світ музики, вчить відчувати, слухати, сприймати чарівні звуки! А вміле поєднання традиційних та інноваційних технологій у музичному вихованні допоможе досягти бажаного результату. Як це зробити? Приходьте і Ви дізнаєтесь

більше!

Навчальна програма курсів охоплює актуалізацію сучасних нормативних документів, розкриття системи інтегрованого підходу до виявлення та багатоаспектного розвитку природних музичних здібностей дитини; використання інноваційних технологій у музичному вихованні дошкільників (технологія В.В. Ємельянова

«Фонопедичний метод розвитку голосу», мнемотехніка (технологія ефективного засвоєння інформації, ігрові технології); корекційні (логоритміка, музична терапія, кольоротерапія), інформаційні (концепція К. Орфа, технологія Т. Тютюнникової), комунікативні танці та  ігри) – у т.ч., з досвіду педагогів-новаторів області; та націлює на взаємодію музичних керівників ДНЗ з батьками.

Практичні заняття спрямовані на формування вмінь щодо розвитку музичних та творчих здібностей дітей.

Зроби так, щоб музика лунала в душі кожної дитини!

Оновлені

2.4. ІНСТРУКТОРИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ПЛАВАННЯ ДОШКІЛЬНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

2.4.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Рух – це життя, розвиток і здоров’я

Інноваційні підходи до формування компетенції дошкільників у галузі здоров’я та фізичного розвитку

Для інструкторів з фізичної культури та інструкторів з плавання ДНЗ

Повноцінний фізичний розвиток – запорука готовності дітей до життєвого шляху.

Метою курсів є вдосконалення професійної компетентності інструкторів з фізичної культури та з плавання ДНЗ щодо успішного забезпечення процесу формування і зміцнення здоров’я дитини-дошкільника, ефективного використання потенціалу дієвого впливу різноманітних інноваційних фізкультурно-оздоровчих засобів на її фізичний розвиток.

Програмою передбачено вивчення нормативної бази, психофізіологічних особливостей розвитку сучасної дитини,   системи   формування   усвідомленого  ставлення

дошкільників    до    власного    здоров’я    та    безпечної

Оновлені

 

 

 

життєдіяльності, опрацювання інноваційних оздоровчих технологій різноманітного спрямування тощо.

Результатом роботи на курсах стане розробка та захист моделі / проекту впровадження інноваційних технологій у практику оздоровчої роботи з дітьми з урахуванням стану їх здоров’я, фізичного розвитку та специфіки закладу.

Здоров’я – підґрунтя успішної особистості

 

2.5. КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

2.5.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Обдаровані           діти           мають користуватися адаптованими до їхніх потреб умовами освіти, що дали б змогу їм реалізувати свої можливості

Сучасні підходи до організації гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі

Для керівників гуртків всіх напрямів у ДНЗ

Цілеспрямований розвиток здібностей дошкільників є найбільш складним і суперечливим питанням формування індивідуальності, неповторності кожної дитини. Його вирішенню присвячені ці курси підвищення кваліфікації.

Метою курсів є формування професійної компетентності керівників гуртків ДНЗ щодо планування та успішного здійснення навчально-виховної роботи гуртка; вибору ефективних технологій, форм, методів і засобів роботи для виявлення та сприяння розвитку здібностей вихованців; їх підготовки до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо.

Програмою передбачено вивчення нормативної бази, методик виявлення й розвитку здібностей дошкільників, сучасних підходів до планування та організації гурткової роботи за різними пріоритетними напрямами: художньо- естетичним, інтелектуальним, етнокультурним, фізкультурно-оздоровчим та ін.

Результатом стане розробка та захист моделей, планів, проектів гурткової роботи з дітьми з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти України, чинних парціальних програм, індивідуальних особливостей і здібностей кожної дитини.

Чим різноманітніше середовище, в якому перебуває дитина, тим яскравіше виявляються її здібності, активніша

поведінка

Оновлені

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

3.1. ДИРЕКТОРИ, ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З НВР, РЕЗЕРВ

Очно-дистанційні

3.1.1.

Інтегровані очно-дистанційні

(з предметною підготовкою)

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Немає нічого більш простого, ніж бути зайнятим, і немає нічого більш складного,

ніж бути результативним.

А. Маккензі

Ефективний менеджмент в умовах реформування освіти

Для директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Мета        курсів:        підвищення       управлінської

майстерності директорів загальноосвітніх навчальних закладів    шляхом    формування    їх     методологічної

Оновлені

 

 

 

компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних знань, ознайомлення з управлінськими та педагогічними інноваціями.

Курси спрямовано на розгляд таких питань, як сучасні тенденції розвитку освітньої політики в Україні, нормативно-правове          забезпечення          діяльності загальноосвітнього навчального закладу, методологічні засади управління навчальними закладами, технологічні основи управління, стратегічний менеджмент, шкільний менеджмент, менеджмент інновацій. До проведення курсів залучатимуться спеціалісти-практики, які висвітлять наступні питання: лідер в освіті, менеджмент персоналу, організаційна культура школи, психологічні основи управління, основи фінансово-господарської діяльності загальноосвітнього навчального закладу, маркетинг в освіті та зв'язки з громадськістю тощо.

Щоб змінити ситуацію потрібно діяти!

 

3.1.2.

Очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Ви не будете зростати, якщо не будете намагатися здійснити щось за межами того, що Ви вже знаєте досконало.

Ральф Уолдо Емерсон

Формування управлінських компетентностей сучасного керівника закладу освіти

Курси для новопризначених керівників шкіл

Мета: підготовка до управління навчальним закладом новопризначених керівників.

Слухачі зможуть опанувати тенденції розвитку освітньої політики в Україні, нормативно-правову базу та методологічні засади управління навчальним закладом; ознайомляться з сучасними теоріями та психологічними основами лідерства, проектним менеджментом.

Змістовну сутність професіоналізму управлінської діяльності керівника навчального закладу буде розкрито у таких компетентностях: функціональна, соціально- педагогічна, соціально-економічна, інноваційна, фасилітативна.

Курси проводитимуться із залученням спеціалістів- практиків, які ознайомлять слухачів із перспективним досвідом ефективного управління сучасним навчальним закладом, контрольно-аналітичної діяльності у ЗНЗ.

Якщо ми хочемо, щоб для нас щось змінилося,

ми повинні змінитися самі.

Нові

Очно-заочні

3.1.3.

Очно-заочні

Процес створення опорних шкіл окуповується

новими високими результатами та успішністю наших дітей.

Л. Гриневич

Управління опорною школою як осередком розвитку громади

Для директорів опорних шкіл

Мета: підвищення фахової компетентності курівників опорних шкіл щодо впровадження освітніх реформ в умовах децентралізації, створення освітнього культурного простору об’єднаної територіальної громади.

Слухачі   ознайомляться   з    досвідом   проведення

Нові

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

 

 

 

децентралізаційних реформ у країнах Європи, їх перевагами та недоліками – із метою уникнення останніх у своїй роботі, поглиблять знання сучасних підходів до функціонування новостворених опорних шкіл. Вправлятимуться у складанні Концепції та стратегії розвитку навчального закладу, здійснюючи компетентнісно орієнтований підхід до навчання та втілюючи педагогіку партнерства. Поглиблять знання з управління шкільним бюджетом та  залучення додаткових ресурсів.

Опрацюють інструменти ефективної комунікації з представниками освітнього осередку щодо створення освітнього культурного простору ОТГ.

Технології – це всього лише інструмент.

Білл Гейтс

 

12. Корпоративні

12.2

Корпоративні

Нова українська школа відкриває свої двері для нового покоління українців –

компетентних, патріотичних, відкритих до світу.

П. Порошенко

Опорна школа як центр освітнього осередку

Для педагогічних працівників опорних шкіл

Мета: формування готовності керівників та педагогічних колективів до роботи в новій, опорній загальноосвітній школі - центрі освітнього осередку.

Курси познайомлять з європейським досвідом упровадження децентралізації освіти, розкриють специфіку роботи нової української школи як центру освітнього осередку (демократизація, нові підходи до управління, взаємодія із громадою та організаціями різних рівнів). Учасники педагогічних колективів оволодіють навичками стратегічного планування розвитку школи, візьмуть участь у мотиваційних тренінгах та тренінгах щодо командоутворення, пошуку ресурсів для розробки і втілення освітніх проектів на засадах              фандрайзингу.              Моделюватимуть компетентністно орієнтований освітній процес на засадах інтеграції, з використанням сучасних освітніх трендів, у т.ч. – у класах з інклюзивним навчанням.

Курси передбачають залучення слухачів до майстер- класів, роботи в групах, управлінських дебатів та

дискурсів тощо.

Нові

 

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

Очно-дистанційні

3.1.4

Тематичні

Ви не будете зростати, якщо не будете намагатися здійснити щось за межами того, що Ви вже знаєте досконало.

Ральф Уолдо Емерсон

Провайдинг інновацій у діяльності заступника директора школи

Для заступників директорів з НВР загальноосвітніх навчальних закладів

Курси спрямовано на формування готовності заступника директора з НВР до ефективного методичного супроводу інноваційної діяльності педагогічного колективу нової української школи – стимулювання інноваційної діяльності та управління нею   з   урахуванням   індивідуальних   особливостей   і

нахилів   учасників,   впровадження   експериментів   та

Оновлені

 

Інтегровані очно-дистанційні

(з предметною підготовкою)

 

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

роботи з перспективним педагогічним досвідом, формування навичок використання інформаційно- комунікаційних технологій, розгляд організаційно- економічних механізмів реалізації інноваційних проектів у сфері освіти тощо.

Слухачі зможуть опанувати особливості впровадження Концепції «Нова українська школа», нового Державного стандарту початкової загальної освіти, сучасних освітніх

трендів та створення ефективного шкільного самоврядування.

 

12. Корпоративні

12.3

Тематичні

Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем.

Конфуцій

Сучасні освітні тренди

Для заступників директорів з НВР та педагогів ЗОШ

Мета: підвищення фахової компетентності керівних і педагогічних кадрів щодо впровадження у навчально- виховний процес сучасних освітніх трендів.

Курси сприятимуть опануванню нових підходів до організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ – відповідно до сучасних тенденцій та викликів у розвитку освітніх технологій, їх впливу на політику, лідерство та практику у галузі середньої освіти. Слухачі опанують сучасні освітні тренди (перевернуте навчання, інтегроване навчання, STEAM-освіта, дистанційна освіта, інклюзивна освіта та проектний  менеджмент), які найближчим часом матимуть найбільш відчутний вплив на освітні процеси у середній школі.

Курси передбачають поширення досвіду роботи спеціалістів-практиків, які активно впроваджують сучасні освітні тренди у навчальний процес ЗОШ.

Треба самому багато знати, щоб навчати інших.

В. Короленко

Нові

 

очно-заочні очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

Очно-заочні

3.1.5.

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Куди б ми не прямували, імідж наш (не важливо, поганий чи гарний) нас обов’язково випереджає.

Ф. Честерфілд

Формування позитивного іміджу освітнього закладу

Для директорів ЗНЗ

Мета: підвищення професійної компетентності керівників закладів освіти, сприяння засвоєнню технологій формування позитивного іміджу як умови підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв’язків.

Курси спрямовані на розгляд таких питань, як сучасна освітня політика України, імідж освітніх послуг, внутрішній імідж закладу освіти, імідж керівника освітнього закладу, імідж персоналу.

Курси спрямовані на створення ефективної моделі управління навчальним закладом, розробку стратегічного плану та програми розвитку освітнього закладу з урахуванням його внутрішніх та зовнішніх умов; передбачають роботу зі спеціалістами-практиками.

Імідж – це мистецтво керувати враженням.

Оновлені

 

3.1.6

Тематичні

Будь-який широко задуманий проект – рожевий він чи чорний – віддаляється із часом від проектувальника й кінцевого вигляду набуває в результаті колективних зусиль, відповідно до своєї внутрішньої логіки.

С. Лем

Інноваційні проекти в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом

Для директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи

Мета: формування професійних компетенцій сучасного керівника навчального закладу для забезпечення ефективного управління освітніми системами через розробку та реалізацію освітніх проектів.

Курси спрямовані на розгляд таких питань, як сучасна освітня політика України, основи проектного менеджменту,  особливості проекту як об'єкта управління, науково-методичні засади проектування інформаційного простору керівника освітньої установи, проект: основні параметри та їх кореляція, відмінності проектного управління від процесного, структуризація та планування проекту, управління змінами у проекті, ініціація і виявлення зацікавлених сторін проекту, балансування проекту за змістом, термінами, вартістю, розробка бюджету проекту, розробка календарного плану проекту, стандарти в галузі управління проектами, моніторинг та управління ризиками проекту, формування команди проекту і управління нею, управління комунікаціями в проекті, реалізація освітніх проектів.

Чим більше знаєш, тим більше можеш.

Е. Абу

Оновлені

 

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

Очно-дистанційні

3.1.7.

Тематичні

Старі способи прийняття рішень уже не відповідають вимогам сучасного світу, в якому з’являється

все більше інформації і залишається все менше часу.

А. Етціоні

ІКТ в управлінні навчальними закладами Для директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи

Мета: розвиток компетенцій керівників щодо застосування ІКТ в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом шляхом поглиблення спеціальних теоретичних знань та удосконалення практичних навичок, ознайомлення із сучасними управлінськими та педагогічними інформаційними продуктами, заохочення до інформатизації управлінської діяльності.

Спеціалісти-практики розкривають науково- методичні засади проектування інформаційного простору керівника освітнього закладу, особливості використання прикладних програм у діяльності керівника, організаційні засади проектування інформаційного простору керівника, комп’ютерні засоби та інформаційні технології в організації атестаційних процесів, управління самоосвітньою діяльністю учасників НВП через систему Moodle, моніторинг освітнього процесу на основі ІКТ тощо.

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни,

що відбуваються.

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

Г. Драйден

 

3.1.8

Очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Різниця між кар’єрою і роботою - у тому, що виконуючи роботу, залишаєшся стояти на одному місці. Якщо хочеш зробити кар’єру,

то робота має стати сходинкою, яка веде до досягнення якоїсь певної мети.

Ш. Конран

Ефективне управління сучасною школою

Для кадрового резерву керівників закладів освіти

Мета курсів: підготовка майбутніх керівників шкіл до здійснення управлінської діяльності через опрацювання провідних теорій та концепцій управління НЗ, опанування основних понять та визначень із теорії та практики управління, ознайомлення зі світовим та вітчизняним досвідом освітнього менеджменту.

Курси передбачають розгляд філософських основ сучасної освіти, нормативно-правового забезпечення діяльності загальноосвітнього навчального закладу, концепцій та теорій управління, підходів до управління педагогічними системами, стратегічного менеджменту, менеджменту інновацій, лідерства в освіті, організаційної культури школи, фінансового менеджменту.

Допомога приходить, не до тих хто її потребує,

а до тих, хто її заслуговує.

Оновлені

3.2. ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Очно-дистанційні

3.2

Тематичні

Особистісні цінності – основа життя суспільства!

Формування ціннісних орієнтацій та світогляду учнівської молоді в умовах реформування освіти Для заступників директорів з виховної роботи ЗОШ

Курси спрямовані на оволодіння слухачами оновленими концептуальними засадами діяльності заступника директора з виховної роботи в умовах децентралізації та реформування структури і змісту освіти; програмно-цільовим управлінням виховною системою; ефективними інноваційними технологіями щодо формування ціннісних орієнтацій та світогляду учнівської молоді.

Курси сприятимуть формуванню знань і вмінь, необхідних для проектування та стратегічного планування реалізації зазначеної теми в конкретному навчальному закладі, організації ефективної методичної роботи з кадрами та командної взаємодії; розвитку управлінського мислення заступника директора школи.

Варіативна складова: проектні технології щодо управління якістю виховної роботи.

Як сформувати ціннісні

ставлення особистості? Знайдемо відповідь разом!

Оновлені

 

Інтегровані очно-дистанційні

(з предметною підготовкою)

 

 

очний етап -72 год

+

дистанційний етап

 

3.3. ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ, ПОЗАШКІЛЬНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Очно-дистанційні

3.3.1

Проблемні

Виховний простір -

це освоєне природне, культурне,

Нові

 

 

Очно-дистанційні

соціальне, інформаційне середовище, що пристосоване до вирішення

педагогічних завдань

Педагогіка партнерства як чинник удосконалення виховної системи навчального закладу

Для педагогів-організаторів ЗНЗ та ПНЗ, кураторів (педагогів-вихователів)

Курси спрямовано на підвищення професійної компетентності слухачів щодо запровадження педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків шляхом оновлення змісту та форм роботи педагога-організатора; на організацію та керівництво учнівським самоврядуванням і розвитком творчості дітей відповідно до вимог сучасності.

Інваріантна складова курсів містить питання теорії й практики проектування виховного простору навчального закладу; планування процесу виховання відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», Державних освітніх стандартів; соціалізації учнів шляхом організації учнівського самоврядування та дитячого руху як соціального інституту виховання підростаючого покоління; форм і методів організації дозвілля у виховному середовищі; сучасних форм роботи з батьківською громадськістю.

Варіативна складова передбачає ознайомлення з профілактичними виховними програмами та технологіями супроводу дітей з обмеженими можливостями в рамках інклюзивної освіти.

Вдосконалюйтесь та зростайте!

 

очний формат -72 год.

+

дистанційний етап

11. Обласна авторська творча майстерня

11.2.

Обласна авторська творча майстерня

Умотивований педагог – запорука успіху нової школи!

Успішний саморозвиток учня як умова формування компетентної особистості

(Майстри: Лавренко О.О. - заступник директора з НМР ЗОШ № 11 м. Бахмута; Боднарчук І.О. -

заступник директора з ВР ЗОШ № 1 м. Слов’янська ) Для педагогів-організаторів ЗНЗ та ПНЗ, кураторів (педагогів-вихователів)

Обласна авторська творча майстерня (АТМ) –

сходинка Вашого професійного успіху!

Мета АТМ – системне оволодіння сучасними навчальними та виховними технологіями формування компетентностей, необхідних для успішного саморозвитку й самореалізації особистості в  суспільстві; запровадження педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками.

Зміст модулів забезпечить оволодіння педагогами майстерністю використовувати інноваційні технології моделювання та проектування сучасного виховного простору, в основу якого покладено наскрізний процес виховання щодо формування цінностей і ставлень особистості.

Провідними формами, технологіями навчання в АТМ є інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, дебати, інтерактивні ігри, проектування, моделювання, самопрезентації, консультації, самоосвітня діяльність.

Навчання передбачає наявність у кожного слухача значущої теми поглибленої роботи, інструментом

Нові

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

         
 

 

 

розв’язання якої стане його індивідуально-творчий або кооперативний проект.

Успішні не шукають дорогу, вони її прокладають!

 

3.4. ПЕДАГОГІЧНІ КОЛЕКТИВИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ ПИТАННЯМИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

12. Корпоративні

12.4

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Жодну модель не можна вважати успішно спроектованою, доки вона не була прийнята, вивчена та відпрацьована на практиці

К. Шеннон

Психосоціальна підтримка особистості у складних життєвих ситуаціях

Для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

Складні соціально-політичні події в Донецькому регіоні позначаються на життєдіяльності населення і, в першу чергу, на дітях. Саме діти становлять найуразливішу групу, яка потребує пильної уваги з боку фахівців через створення системи комплексної психосоціальної підтримки. Надати потрібну допомогу дитині може дорослий, який не тільки володіє відповідними знаннями, але й може вчасно впоратися з власними психоемоційними станами.

Програмою курсів передбачено тренінгові заняття, спрямовані на відпрацювання педагогами навичок:

‒                   налагодження позитивної довірливої взаємодії з дітьми на засадах педагогіки партнерства;

‒                   відновлення    власних    внутрішніх    ресурсів    та самодопомоги у складних життєвих ситуаціях;

‒                   використання ресурсів сім’ї у подоланні наслідків кризових життєвих ситуацій.

Через міні-лекції, психологічні та діагностичні практикуми, роботу в малих групах, участь у дискусіях і мозкових штурмах, програвання рольових та ділових ігор педагоги навчатимуться розуміти свої потреби, поповнювати внутрішні ресурси, знімати емоційну напругу, нейтралізувати стресові стани, стаючи тим самим більш ефективними для тих, хто поруч.

Результатом навчання стане проектування ефективної моделі психосоціальної підтримки суб’єктів освітнього процесу конкретного закладу з урахуванням їх запитів і потреб.

Разом до успіху!

Оновлені

3.5. СПЕЦІАЛІСТИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ РОБОТОЮ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

10. Обласна школа-лабораторія

10.1.

Обласна школа- лабораторія

 

формат – очно-заочний

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Обдарованість важливо не тільки

знайти, а й розвинути

Організаційно-методичний та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості

Для методистів ММК/РМК, заступників директорів з НВП, практичних психологів, учителів, які працюють з

обдарованими дітьми

Прийняття цінності якнайповнішої реалізації особистісного потенціалу дитини орієнтує навчально- виховний процес на успішну її адаптацію в освітньому і

соціальному просторі, розвиток творчих здібностей, плекання обдарованості.

Оновлені

         
 

 

 

Метою роботи школи-лабораторії є відпрацювання моделі організаційно-методичного та психолого- педагогічного супроводу дитячої обдарованості в освітньому просторі області, визначення показників сприятливого середовища для стимулювання творчого самовдосконалення, самоствердження.

Слухачі опрацюють інноваційні технології розвитку критичного мислення, використання дистанційної освіти в розвитку особистості; найефективніші форми й методи розвитку інтелектуального та творчого потенціалу обдарованої дитини. До роботи залучені провідні фахівці різних галузей науки та педагоги-практики, які мають ефективний досвід підготовки дітей до всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів.

Результатом стане розробка й захист власної моделі або проекту організаційно-методичного, психолого- педагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості учня в межах свого навчального предмета.

Обдаровані діти – дар від Бога для цілого народу, а інколи і всього людства. Можна вважати, що дитині пощастило в житті, якщо її талант

вчасно розкриють.

 

11. Обласна авторська творча майстерня

11.3

Обласна авторська творча майстерня

Якщо ви вдало оберете працю, вкладете в неї всю свою душу, то щастя само вас знайде.

К. Ушинський Соціально-педагогічне та психологічне проектування розвитку обдарованості у навчально-виховному процесі

(Майстер - Киричук В.О., к.п.н., доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «УМО» АПН України, автор системи психолого-педагогічного проектування розвитку обдарованої особистості за допомогою комп’ютерних комплексів «Персонал – ψ»,

«Універсал 3», «Універсал 4»)

Для методистів ММК/РМК, директорів навчальних закладів, заступників директорів з НВП, учителів, практичних психологів, які опікуються роботою з

обдарованими дітьми

Реалізація в загальноосвітніх навчальних закладах України гуманістичної педагогіки співробітництва, партнерства, співтворчості передбачає розробку особистісно-розвивальної моделі, за якою кожна потенційно обдарована особистість розглядається як творча індивідуальність.

Такий підхід потребує створення інноваційних психолого-педагогічних освітніх систем, що забезпечать гармонійний розвиток кожної особистості. АТМ спрямована на вирішення реальних проблем розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, залучення наукових здобутків до розробки нових психолого- педагогічних технологій практико-психологічної спрямованості через спільну пошукову  роботу науковців і практиків.

Під    час    занять   слухачі   опрацюють   програму

«Універсал 4»,       що       функціонує        на        основі 8 взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого- педагогічних технологій, а саме: діагностика, аналіз, конструювання,         програмування,         моделювання,

планування, творення, реалізація, що складають цілісну

Оновлені

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

 

 

 

навчально-виховну систему закладу освіти. Практична складова курсу включає участь у семінарах-тренінгах, круглих  столах, тематичних дискусіях щодо впровадження новітніх технологій, презентаціях, захисті проектів.

Талант – то крапля здібностей і море праці.

Г. Тютюнник

 

11.4

Обласна авторська творча майстерня

Вважайте ставлення до світу пультом дистанційного керування. Якщо програма, яку ви дивитеся, вам не подобається, ви просто хапаєте пульт і переключаєте телевізор на іншу програму. Так само і зі ставленням до життя: коли ви незадоволені результатом - змініть підхід незалежно від того, з якою проблемою зіткнулися.

Нік Вуйчич

Психолого-педагогічний супровід розвитку соціальної обдарованості дітей

(Майстри - Красін С.А., магістр психології, президент Асоціації дитячих і сімейних психологів

України, тренер Міжнародної програми розвитку дитини (ІCDP); Трухан Г.В., магістр психології, Президент ІCDP Ukrainе, тренер Міжнародної програми розвитку дитини (ІCDP))

Для завідувачів, методистів, вихователів, психологів дошкільних навчальних закладів;

для керівників, методистів, психологів та вчителів ЗНЗ, які опікуються питаннями роботи з обдарованими дітьми; для соціальних педагогів

Мета АТМ – вивчення передумов прояву та розвитку соціальної обдарованості, комунікативних здібностей дітей шляхом залучення зарубіжного досвіду. Слухачі ознайомляться з міжнародною програмою розвитку дитини в Україні (ICDP – International Child Development Programme in Ukraine), діяльність якої тісно пов’язана з пропагандою прав дитини з акцентом на розвиток співпереживання і співчуття до інших, зміцнення інституту батьківства й організації позитивної взаємодії

«дорослий      –      дитина»,     активізацією      процесів миротворчості у суспільстві.

Практична складова курсу включає проведення тренінгів, семінарів, кіно-тренінгів з елементами арт- терапії, супервізії, презентації індивідуального досвіду фасилітації.

Варіативна складова розкриє особливості роботи з

дітьми, які пережили особисту втрату або зазнали впливу терористичних актів, воєнних дій.

Оновлені

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

3.6. УЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

9. Обласна творча лабораторія

9.1.

Обласна творча лабораторія

Я не керую вітром, але завжди зможу поставити вітрила так, щоб досягти своєї мети!

О. Уайльд Використання евристичних методів навчання у формуванні світогляду учня початкової школи (Керівник - Шабанов В.І., к.б.н., завідувач кафедри

ПМДМВ облІППО)

Для вчителів початкових класів

Формування світогляду особистості починається з перших років життя і триває увесь життєвий цикл

Нові

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

 

 

 

людини. Особливе місце у формуванні світогляду посідає спілкування дитини з природою – її різноманіттям, законами і причинно-наслідковими зав’язками. Тому природознавство виступає не тільки засобом накопичення суми знань про оточуючий світ, але й провідним фактором формування світогляду дитини, важливим чинником підготовки дитини до навчання в середній школі.

Мета курсів – опанування слухачами основних евристичних методів пізнання природи та засобів їхнього застосування у практичній роботі для формування світогляду учня.

У процесі роботи лабораторії буде розглянуто основні сучасні підходи до поняття світогляду, види світогляду і закономірності його формування; використання природничих знань і окремих евристичних методів у практиці педагога для формування світогляду дитини.

Учасники розроблять методичні рекомендації щодо впровадження методів евристичного навчання у практику роботи вчителя початкових класів.

Потрібно полюбити те, що робиш, і тоді навіть рутинна праця

буде звеличуватись до творчості.

 

Очно-дистанційні

3.6.1.

Тематичні

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління; треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Упровадження інноваційних моделей навчання у початковій школі на основі ІКТ-технологій

Для вчителів початкових класів та викладачів предмету

«Інформатика» у початкових класах

Сьогодні можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету, оскільки сприяють кращому сприйняттю й  засвоєнню  дітьми  навчального матеріалу; зростанню інтересу до пізнання; індивідуалізації навчання; розвитку творчих здібностей учнів; самоосвіті й самовдосконаленню особистості  учня та учителя тощо.

Тому сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією.

Завдання курсів:

-             актуалізувати та розширити теоретичні знання слухачів щодо інноваційних моделей навчання у початковій школі на основі ІКТ-технологій;

-               опрацювати інноваційний досвід роботи педагогів-майстрів з питань упровадження інноваційних освітніх моделей навчання на основі використання ІКТ- технологій у початковій школі;

-             поглибити володіння учителями сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, вміння розробляти моделі організації навчальної діяльності

учнів у початковій школі на основі ІКТ-технологій.

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний формат-72г.

+

дистанційний етап

 

 

Проблемні, тематичні

3.6.2.

Тематичні

 

очний формат - 72г.

Найголовніше прищепити смак і любов до науки: інакше ми виховаємо просто віслюків, навантажених

книжною премудрістю. Мішель де Монтень

Проектування навчального середовища нової початкової школи

Для вчителів початкових класів, які з 1 вересня 2018 року будуть працювати в 1-х класах

Україна переживає часи стрімких змін, іде перезавантаження системи освіти, зокрема початкової. Важливо, що основний акцент змін зроблено на особистих досягненнях учнів та їхньому особистісному розвитку.

Планом курсів передбачено опрацювання слухачами нормативно-правових документів: Концепції «Нова українська школа», проектів нового освітнього стандарту та нових програм. Навчальні модулі розкривають зміни у сучасному освітянському полі, стрижневі вектори розвитку регіональної початкової освіти на сучасному етапі, компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти.

Значну увагу приділяється володінню інноваційними освітніми технологіями (особистісно-орієнтованого навчання «Лицем до дитини», «Читання від тексту до букви», практики «Ранкові зустрічі» тощо), заснованими на активізації та інтенсифікації діяльності учнів, що сприяють формуванню ключових і предметних

компетентностей особистості.

Оновлені

3.6.3.

Тематичні

 

очний формат - 72г.

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури

вчителя, мірило його інтелектуального багатства,

показник його світогляду, ерудиції.

В. Сухомлинський

Урок у початковій школі в контексті сучасності

Для вчителів початкових класів

Урок як організаційна форма навчання постійно зазнає змін у зв’язку зі змінами вимог до якісної освіти, що їх висувають перед школою влада, суспільство і педагогічна наука. У практичній площині проведення уроку відображаються методологічні установки, ціннісні орієнтації, нові методики, ставлення вчителя до дитини.

Основна мета даних курсів - визначення вимог (як дидактичних, так і методичних) до сучасного уроку.

Під час курсів будуть розглядатися наступні питання:

•   Сучасний урок у початкових класах як цілісна дидактична система;

•   Варіативність форм організації навчальної діяльності учнів у початковій школі;

•   Упровадження інноваційних освітніх технологій в початковій школі як засіб формування компетентного випускника початкової школи;

•   Формування ключової компетентності початкової школи – уміння вчитися.

Зміст модулів навчальної програми спрямований на вдосконалення професійних знань та умінь учителів, ознайомлення з перспективними технологіями та новаторським досвідом, пошук раціональних методів навчання    та    виховання,    оволодіння    аналізом  своєї

діяльності   для   подальшої   корекції   власної   роботи  в

Оновлені

 

 

 

умовах змін в українській освіті.

Є сучасний урок – є результат!

 

3.6.4

Тематичні

 

очний формат - 72г.

Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення початкової освіти в умовах

реалізації нового Державного стандарту

Для вчителів англійської мови, які з 1 вересня 2018 року викладатимуть у 1 класі

У    режимі    інтерактивної    діяльності   планується опрацювання навчально-методичних комплексів Quick Minds   та    Smart    Junior,   розроблених   методистами видавництва    Cambridge   University   Press    разом   із працівниками Британської Ради; буде показано основні сучасні підходи до викладання англійської мови, а саме: реалізація комунікативного підходу під час вивчення іноземної мови, розвиток навичок говоріння, читання, використання активних форм роботи з учнями як ефективного засобу створення комунікативної мотивації. Результатом роботи стануть міні-конспекти уроків у вигляді   ментальних   карт   для   полегшення   процесу вивчення іноземної мови, покращення ефективності

сприйняття нового матеріалу.

Нові

3.6.5.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Діти мають жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.

В. Сухомлинський

Формування творчої особистості учня засобами мистецької освіти

Для вчителів початкових класів, які викладають образотворче мистецтво, музичне мистецтво Мистецтво посідає чільне місце у житті кожної

людини, молодший школяр у цьому випадку не є винятком. Образотворче, музичне мистецтво викликає у нього неабиякий інтерес. Саме тому вчителю слід створити необхідну атмосферу для всебічного і гармонійного розвитку школяра.

Курси ознайомлять з новими напрямками та стилями в образотворчому, музичному мистецтві. Слухачі опанують інноваційні технології створення ситуації успіху й комфортних умов для найповнішої реалізації творчого потенціалу кожного учня на уроках предметів художньо-естетичного циклу.

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва.

Робота на курсах передбачає залучення педагогів до подальшої інноваційної діяльності з експериментування, розробки власних проектів, міні-кейсів, учительських сайтів тощо.

Будьте самі і людиною, і дитиною для того, щоб учити дитину.

В. Одоєвський

Нові

8.1.1

Семінар-тренінг 30 год.

Семінар-тренінг «Нова початкова школа: від теорії –

до практики»

Категорія працівників: для вчителів початкових класів, які з 1 вересня 2018 року будуть працювати в 1-х класах, і не проходили курси підвищення кваліфікації у 2017 році з проблеми «Проектування навчального середовища нової початкової школи».

В основу програми семінару-тренінгу покладено матеріали Всеукраїнського проекту «Реформування

Нові

 

 

 

системи підготовки та професійного розвитку педагогів. Нова українська школа».

У процесі активного навчання педагогами будуть відпрацьовані наступні питання:

-    Проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Засади нової української школи. Моделювання навчальної програми.

-    Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи.

-    Планування тематичного навчання.

-    Особливості організації освітнього середовища у 1 класі.

-    Ранкові зустрічі – практика моделювання соціально- прийнятої поведінки дитини та розвитку дитячої спільноти.

-    Портфоліо першокласника.

На предметно-змістовому етапі здійснюватиметься коригування практичних вмінь учителів проектувати, організовувати навчання на засадах компетентнісно- орієнтованого підходу, на особистісно-технологічному – розробка Інтелект-карт, проектування дій педагога щодо запровадження інноваційних методик у свою практичну діяльність.

Під час семінару-тренінгу вчителі будуть працювати в режимі групової діяльності, що дозволить їм усвідомити позицію дорослого в процесі навчання, побути у ролі учнів, пізнати основи педагогічної майстерності.

Учасники отримають сертифікат про проходження

30-годинного курсу навчання.

За умови повного комплектування групи (25-30 осіб) семінар-тренінг може бути проведено з максимальним

наближенням до педагогів.

 

3.7. ВИХОВАТЕЛІ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Проблемні, тематичні

3.7.1

Тематичні

 

очний етап -72 год

Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу.

Формування життєвих навичок особистості в умовах групи подовженого дня

Для вихователів ГПД

Молодший шкільний вік є значущим  періодом життя, оскільки в цей час закладаються основи характеру і поведінки, виявляється темперамент, а також прагнення зайняти певний соціальний статус у суспільстві.

Інваріантна складова курсів розкриє нормативно- правове забезпечення системи навчання та виховання; сучасні вимоги до організації освітнього процесу на принципах дитиноцентризму в умовах ГПД; психологічні основи оптимізації навчальної діяльності та психолого-педагогічний супровід учнів в умовах ГПД; інноваційні форми організації дозвіллєвої діяльності в ГПД; проектування інноваційного освітньо- виховного середовища ГПД.

Варіативна складова розкриє шляхи розвитку життєвих навичок як складової соціально компетентної особистості шляхом інституалізації превентивних програм.

Здійснюй формування особистої системи цінностей

Оновлені

         
 

 

 

учня не шляхом моралізаторства, а шляхом добровільного  прийняття через усвідомлення їх

реальної вигоди.

 

Очно-дистанційні

3.7.2

Інтегровані очно- дистанційні

Людина, яка вміє творчо мислити, в нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде

легше адаптуватися в житті

Розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах групи подовженого дня

Для вихователів ГПД, які викладають у початкових класах

Курси спрямовано на підвищення професійної компетентності вихователя ГПД щодо створення виховного середовища, сприятливого для розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Інваріантна складова включає питання нормативно- правового забезпечення реформування освітньої системи; сучасні вимоги до організації навчально- виховного процесу в умовах ГПД; теорію і практику конструювання виховного процесу в умовах оновлення підходів до освіти учнів початкової школи; форми й методи роботи з організації дозвілля у виховному середовищі; проектування інноваційного освітнього простору ГПД. Усі вище означені питання будуть розглядатися через призму розвитку творчих здібностей школярів та гнучкості їхнього мислення засобами особистісно-орієнтованого навчання.

Педагоги-практики представлять досвід роботи щодо розвитку навчально-творчої діяльності молодших школярів на основі використання інноваційних технологій. У ході практичних занять слухачі опанують методику проведення діагностики розвитку творчих здібностей молодших школярів, методи і способи стимулювання творчої активності.

Варіативна складова розкриє питання формування толерантності, патріотизму через використання курсу виховного спрямування «Культура добросусідства» у роботі групи подовженого дня.

Все визначається тим, що шукаєш в житті, й іще тим, чого ти вимагаєш від себе та інших

Сомерсет Моем

Нові

 

очний етап – 72 год.

+

дистанційний етап

 

3.8. УЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

10. Обласна школа-лабораторія

10.2.

Обласна школа- лабораторія

В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина

Л. Костенко

Інтеграція українознавчого компонента в діяльність учителя української мови та літератури Для вчителів української мови та літератури

(з інтеграцією «Українознавство»)

Концепція «Нова українська школа» націлює сучасного вчителя української мови та літератури до змін у змісті мовно-літературної освіти та пошуку таких підходів до навчання, які б сприяли плеканню національної ідентичності. Потужним інструментом патріотичного виховання є інтеграція українознавчого компонента у різні сфери діяльності вчителя-філолога:

урочну, позакласну, гурткову, проектну, індивідуальну.

Нові

 

формат – очно-дистанційний очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап – інтеграція (за необхідності)

 

         
 

 

 

Метою роботи школи-лабораторії є опанування слухачами нових підходів щодо впровадження українознавства в систему роботи вчителя, поглиблення знань про Україну та її культуру.

На заняттях слухачі моделюватимуть, проектуватимуть, плануватимуть систему занять з використанням           інноваційних           технологій; розроблятимуть інноваційні проекти, авторські програми, дидактичні та методичні матеріали щодо інтеграції українознавчого компонента в урочну та позакласну діяльність учителя української мови та літератури.

Моя країно зоряна, біблійна й пишна,

Квітчаста    батьківщино    вишні     й соловейка!

Богдан-Ігор Антонич

 

10.3.

Обласна школа- лабораторія

 

формат – очно-дистанційний очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап – інтеграція (за необхідності)

Ваша сила — віра в себе.

Ваша    свобода    —    відповідальність   за власний розвиток.

Ваші здібності — культура самостворення.

А. Смоловик

Сучасна мовно-літературна освіта як засіб формування успішної особистості

Для вчителів української мови та літератури (з інтеграцією – зарубіжна література)

Прагнення до успіху втілює потребу людини у творчій самореалізації. Особливо актуальною є це питання в сучасній Україні, де одним із пріоритетних завдань педагога є формування свідомого громадянина, здатного не тільки проектувати власну долю, але й творити майбутнє держави.

Курси розкриють нові підходи до розуміння поняття

«успішна особистість» та її особливості у шкільному віці. Слухачі опанують сучасні інноваційні технології створення ситуації успіху й комфортних умов для найповнішої реалізації потенціалу кожного учня на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури.

Слухачі ознайомляться з найкращими авторськими технологіями педагогів-практиків Донеччини щодо успішної підготовки учнів до ЗНО та PISA.

Велика увага приділятиметься особливостям роботи з філологічно обдарованими дітьми. Зокрема, зміст курсу акцентує увагу педагогів на створенні умов для організації й проведення учнівських мовно- літературних конкурсів, предметних олімпіад.

Програмою школи-лабораторії передбачено моделювання власних алгоритмів, програм підготовки, індивідуальних освітніх маршрутів розвитку філологічної обдарованості школярів.

Без праці талант — це фейєрверк: на мить засліплює, а потім нічого не залишається.

Роже Мартен дю Гар

Нові

11. Обласна авторська творча майстерня

11.5.

Обласна авторська творча майстерня

 

очно-заочна форма

Рідна мова інтегрує дитину в мультикультурний              простір, відкриває світ традицій і  цінностей

сусідів  близьких і далеких  у нашому

Нові

 

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

домі Земля.

В. Секіріна

Інтегроване навчання як шлях до нової української школи

(Майстер - Попова Т.Ю., заслужений учитель України, переможець Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2012»)

Для вчителів української мови та літератури

Концепцією «Нова українська школа» інтегроване навчання проголошено одним із шляхів реалізації нових державних стандартів загальної середньої освіти, запровадження          принципу          дитиноцентризму; удосконалення процесу виховання тощо.

Під час лекційних та практичних занять будуть розглянуті сучасні орієнтири професійної компетентності вчителя української мови та літератури, зокрема методичної, мовленнєвої, творчої, психологічної.

На   підставі   авторського    досвіду    роботи  Попова Т. Ю. презентує інноваційні моделі організації інтегрованих уроків української мови та українознавства, української літератури й зарубіжної літератури, історії, образотворчого та музичного мистецтв, інтегрованих позакласних заходів.

Продуктом діяльності АТМ стане посібник навчально- методичних матеріалів та його афішування, у тому числі через мережу Інтернет.

Найважчий   труд   –    це   творення самого себе.

 

Очно-дистанційні

3.8.1.

Інтегровані очно-дистанційні

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Шукаймо    свої    стежки    до творів світового письменства!

Інноваційні підходи до аналізу та інтерпретації художнього твору

Для вчителів української мови та літератури (з інтеграцією – зарубіжна література)

Художня література – не тільки засіб цікавого проведення дозвілля, а ще й могутнє джерело духовного та естетичного виховання молоді. І тому, якщо ми хочемо сформувати по-справжньому культурних читачів, варто використовувати найбільш ефективні методи й прийоми щодо залучення учнів до кращих здобутків літератури.

Методи і шляхи вивчення художнього твору, підходи до аналізу та інтерпретації текстів не можуть обмежуватися одним варіантом. Слухачі курсів матимуть змогу не тільки поглибити знання щодо традиційних підходів до аналізу та інтерпретації художнього твору (пообразний, проблемно-тематичний, «за автором»), а й вивчити, класифікувати та апробувати нові. Зокрема, передбачено формування навичок використання композиційного, стилістичного, культурологічного, філологічного, контекстуального, психологічного, компаративного та інших видів аналізу тексту на уроках української та зарубіжної літератури.

Філолог      —       це       вчитель повільного читання.

Фрідріх Ніцше

Оновлені

3.8.2.

Інтегровані

очно-дистанційні

І  стоїть  Україна  перед нашим

духовним зором у вогні, як неопалима

Оновлені

 

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

купина.

Олександр Довженко

Виховання патріота України засобами мовної освіти та українознавства

Для вчителів української мови та літератури (з інтеграцією – українознавство)

Державотворчі процеси в Україні протягом останніх років зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім'я рідного народу, важливим аспектом чого є виховання любові та поваги до державної мови.

Метою курсів є розкриття ролі мовної освіти та українознавства у формуванні високої патріотичної свідомості молодого покоління, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання  громадянських та конституційних обов'язків.

Фахова складова курсу розкриє шляхи формування мовної культури, нові підходи до вживання української мови як духовного коду нації, національно- патріотичного виховання учнів на уроках гуманітарного циклу, поглибить знання про Україну та її культуру. Передбачене ознайомлення з ППД найкращих практиків Донеччини.

Варіативна   складова   ознайомить    із    питанням

«Формування   громадянської   компетентності    учнів засобами етнорегіональної та національної символіки».

На курсах слухачі матимуть можливість розробити інноваційні проекти, авторські програми, дидактичні та методичні матеріали щодо виховання патріота засобами мовної освіти.

Українському народу не потрібно співчуття - потрібні патріоти. Потрібен ти!

І. Олійник

 

Очно-заочні

3.8.3.

Очно-заочні

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Проблеми майбутнього не можна вирішувати методами минулого.

А. Даллінгер

Упровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб реалізації

Концепції «Нова українська школа»

Для вчителів української мови та літератури

Концепція «Нова українська школа» проголошує розробку нових стандартів змісту освіти, що ґрунтуватимуться на компетентнісному та особистісно- орієнтованому підходах до навчання, перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, урізноманітнення варіантів організації навчального простору в класі, удосконалення процесу виховання.

Метою курсів є висвітлення шляхів реалізації ідей документа вчителем-словесником. Слухачі опанують сучасні науково-педагогічні підходи щодо теорії інновацій та особливостей їх упровадження, а також можливості використання інноваційних технологій при викладанні української мови та літератури: проектної діяльності, інформаційно-комунікаційних технологій

(ІКТ), біоадекватної технології (БАТ) та ін.

Нові

 

 

 

Робота на курсах передбачає залучення педагогів до подальшої           інноваційної           діяльності           з експериментування, розробки передового педагогічного досвіду, укладання підручників, посібників, учительських сайтів тощо.

Якщо ти хочеш зміну в майбутньому - стань цією зміною в сьогоденні.

М. Ганді

 

3.8.4.

Очно-заочні

Медіаосвіта – основа формування культури особистості та засіб захисту молоді від впливу негативного медіаконтенту.

Бурім О. В. Формування медіа- та інформаційної грамотності учнів на уроках української мови та літератури

Для вчителів української мови та літератури

Сьогодні медіа- та інформаційна грамотність – необхідні ознаки відповідального, інтелігентного громадянина держави. На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль медіапедагога, який не тільки сам володіє необхідним обсягом знань, умінь і навичок у певній галузі, але й здатний допомогти аудиторії набути медіа- та інформаційної грамотності.

Метою курсів є формування у слухачів уявлення про медіаосвіту як один із найефективніших засобів неперервної освіти, мету і завдання, основні способи вирішення медіаосвітніх проблем; визначення можливостей медіаосвіти для формування інноваційної особистості ХХІ століття.

Змістом курсів є визначення сутності медіакомпетентності, розкриття дидактичних, психолого-педагогічних аспектів застосування медіа в навчанні та вихованні учнів на уроках української мови і літератури; ознайомлення з методами роботи з аудіовізуальними текстами на уроках літератури; формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіапродуктів у професійній діяльності вчителів української мови та літератури, ІКТ як засобу активізації вивчення української мови та літератури.

Шляхом    медіаосвіти    –     до медіаграмотності!

Оновлені

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

3.9. УЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА»,

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Очно-дистанційні

3.9.1.

Тематичні

Мислити – значить іти в глибину

П. Рікер

Розвиток критичного мислення як складової творчої особистості учня

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури

(з інтеграцією – українська мова та література)

Формування творчого читача з розвиненим критичним мисленням – одна з найголовніших проблем сучасної літературної освіти в Україні. Ці курси – для

педагогів, які практикують активне навчання та розвиток критичного мислення учнів.

 

 

 

Оновлені

 

Інтегровані

очно-дистанційні

 

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

         
 

 

 

Слухачам   буде   запропоновано   моделі   розвитку критичного мислення через читання та письмо, схеми діалогу вчителя й учнів, літературно-критичного розбору тексту,   зразки   інтерпретацій   художніх   творів,   що ґрунтуються      на       сучасному      літературознавчому осмисленні матеріалу. Водночас представлені приклади з педагогічної практики допоможуть учителям сформувати власні судження про такий спосіб викладання і навчання. Варіативна складова запропонує спецкурси на вибір слухачів:     «Персональний    сайт     учителя-філолога»,

«Інтерпретація як процес осягнення художнього  тексту»,

«Експертиза  підручника»,     «Мультимедійний простір уроку словесності» та ін.

Саме від нас залежить, що і як будуть читати наші учні!

 

3.9.2.

Інтегровані очно-дистанційні

Методична компетентність сучасного

вчителя: від А до Я

Реалізація завдань мовно-літературної освіти в контексті метапредметного навчання

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури

(з інтеграцією англійська мова)

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти визначено зміст навчання на основі принципу метапредметності як умови досягнення  високої якості освіти. Учитель сьогодні має стати конструктом нових педагогічних ситуацій, нових завдань, спрямованих на використання узагальнених способів діяльності та створення учнями власних продуктів в освоєнні знань.

Мета курсів – познайомити слухачів з актуальними проблемами методики викладання мов та літератури, особливостями метапредметного навчання, його сучасними технологіями, новими перспективними формами проведення навчальних занять, особливостями роботи вчителя з обдарованими дітьми.

Варіативна складова представлена спецкурсами на вибір слухачів: «Технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку»,

«Мультимедійний простір уроку словесності» та ін.

Будьте сучасними та успішними –

з нами це просто!

Оновлені

 

очний етап – 72 г

(у т.ч. інтеграція – 36 г)

+

дистанційний етап

 

3.9.3.

Тематичні

Майстрами не народжуються, ними стають.

Платон

Моделювання сучасного компетентнісно орієнтованого уроку в школі

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури (з інтеграцією – українська мова та література) Упровадження      компетентнісного       підходу      ‒

найважливіша умова підвищення якості освіти. Підготовка школярів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Тому процес навчання і структура уроку мають бути орієнтовані на широке залучення учнів до самостійної творчої діяльності щодо засвоєння нових знань і успішного застосування їх на практиці.

Під час тренінгів, практикумів, лабораторних робіт, творчих    майстерень    слухачі    курсів  моделюватимуть

сучасний урок російської мови і літератури на засадах

Нові

 

Інтегровані очно-дистанційні

 

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

компетентісно-орієнтованого підходу з використанням сучасного інструментарію; інтегрованих та інтерактивних форм, технологій формування полікультурної компетенції, розвитку критичного мислення учнів, розширення їхнього художньо- естетичного світогляду та цілісної художньої картини світу.

Варіативна складова представлена спецкурсами на вибір слухачів: «Технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку»,

«Мультимедійний простір сучасного уроку» та ін.

Прагнеш  до самовдосконалення?

Ми готові допомогти!

 

Дистанційні

3.9.4.

Дистанційні

 

дистанційний етап – 72 г

Комунікативна культура – упевнений крок до успішної соціалізації особистості

Формування загальнопредметних компетентностей учнів на уроках мови та літератури

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури (з інтеграцією – українська мова та література)

Одним із пріоритетних завдань навчання гуманітарних предметів визначається формування предметних компетентностей, що допоможуть сформувати у свідомості учня «картину світу», притаманну представникові певної культури й певного соціуму.

Під час курсів підвищення кваліфікації слухачі оволодіють інструментарієм моделювання сучасного уроку мови та літератури; новими підходами до аналізу та інтерпретації художнього твору з метою формування загальнопредметних         компетентностей          мовно- літературної особистості ХХІ ст. Для цього їм буде запропоновано низку практикумів і тренінгів, лабораторних робіт і квестів, майстерень і майстер- класів, афішування перспективного педагогічного досвіду переможців конкурсів фахової майстерності.

Варіативна складова представлена спецкурсами на вибір слухачів: «Мультимедійний простір уроку словесності», «Технологія проведення творчих майстерень» та ін.

Відшукайте свій інструмент

мистецтва слова!

Оновлені

Проблемні, тематичні

3.9.5.

Проблемні

 

очний етап – 72 г.

Майстерне володіння сучасними технологіями – запорука якості освіти!

Реалізація медіадидактичних засад мовно- літературної освіти школярів

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури

(або інтегрованого курсу «Література»)

На сучасному етапі в Україні гостро постало питання медіаосвіти, адже процес отримання інформації є невід’ємною складовою нашого життя. Від того, наскільки розвинуті будуть в учителя уміння використовувати засоби масової комунікації в освітньому процесі, його індивідуальність, свідомість, самостійне мислення – залежить ефективність навчання.

Програмою курсів передбачено участь педагогів у майстер-класах, педмайстернях, тренінгах, практикумах

Оновлені

 

 

 

щодо вивищення їх ІКТ-компетентності, підготовки учнів до творчих та інтелектуальних конкурсів філологічного спрямування тощо.

Варіативна складова представлена спецкурсами на вибір слухачів: «Інтерпретація як процес осягнення художнього тексту», «Персональний сайт учителя- філолога», «Мультимедійний простір уроку словесності».

Зроби впевнений крок назустріч новому! Якщо бути, то бути першим!

 

Авторські

3.9.6.

Авторські

 

очний формат - 72г.

Майстрами не народжуються, ними стають.

Платон

Моделювання уроків словесності з використанням транзит-лоцій

(Автор - Білозерова Л. С., учитель російської мови та літератури КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Маріупольської міської ради Донецької області»)

Для вчителів російської мови, інтегрованого курсу

«Література» (зарубіжної літератури) м. Маріуполя

Лоція – це візуально-емоційна карта, яка пропонує учням вибирати з альтернативних варіантів власний шлях осмислення філософських, моральних, соціальних та естетичних понять.

Під час тренінгів, практикумів, лабораторних робіт, творчих майстерень слухачі курсів моделюватимуть сучасний урок російської мови й зарубіжної літератури на засадах компетентісно-орієнтованого підходу з використанням транзит-лоцій, сучасного інструментарію, інтегрованих та інтерактивних форм, технологій формування полікультурної компетенції, розвитку критичного мислення учнів, розширення їхнього художньо-естетичного світогляду та цілісної художньої картини світу.

Варіативна складова представлена спецкурсами на вибір слухачів: «Технології інтегрованого навчання як один    із    шляхів    підвищення    ефективності   уроку»,

«Мультимедійний        простір       сучасного       уроку»

«Персональний сайт учителя-словесника» та ін.

Продуктом діяльності майстерні буде портфоліо дидактичних і методичних розробок щодо моделювання уроків словесності з використанням транзит-лоцій.

Прагнеш  до самовдосконалення?

Ми готові допомогти!

Нові

11. Обласна авторська творча майстерня

11.6.

Обласна авторська творча майстерня

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати.

А. Ейнштейн

Нові

 

 

Інтерпретація як шлях до пізнання художнього

твору

 

 

 

(Майстер - Козієва В.В., учитель Іверської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради)

 

 

 

 

Для вчителів російської мови, зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література»

Сучасних учнів – прихильників ґаджетів і соціальних мереж – надзвичайно складно зацікавити просто книжкою. Лише вчителеві літератури під силу довести, що за шурхотом сторінок і текстовим потоком сірого непримітного видання може критися неочікуване, яке переверне все з ніг на голову…

Чимало сучасних науковців прагне розробити методичний інструментарій пізнання художнього твору, визначити шлях інтерпретації явищ літературного процесу. Проте, як засвідчує практика, створити єдиний алгоритм важко, адже кожен мистецький текст – це витвір індивідуальної свідомості, продукт творчої діяльності, яку не збагнути до кінця. Та чи можлива адекватна інтерпретація художнього твору без його попереднього аналізу?

Під час авторської творчої майстерні учителя- методиста Козієвої В. В. слухачі матимуть можливість опанувати теоретичні основи аналітичної та інтерпретаційної діяльності читачів на уроці літератури з урахуванням вікових особливостей учнів, програмових вимог. Практичний блок передбачає оволодіння навичками та вміннями застосовувати елементи аналізу й інтерпретації художнього твору (біографічний, культурологічний, особистісний контексти) у процесі роботи над програмовим матеріалом.

Продуктом діяльності АТМ стане методична тека дидактичних і методичних напрацювань, алгоритмів, ейдос-конспектів учителів-практиків за темою.

Символ ні про що не розповість, допоки    не    дізнаєшся,    як    його

інтерпретувати.

 

3.10. УЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА (АБО) НІМЕЦЬКОЇ ЧИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

Очно-заочні

3.10.1.

Очно-заочні

Знання однієї мови дозволяє вам увійти в коридор життя, двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі.

Ф. Сміт

Специфіка викладання французької мови як другої іноземної в умовах розбудови Нової української школи

Для вчителів французької мови

Якщо ви бажаєте ознайомитися з особливостями викладання французької мови як другої іноземної в рамках упровадження Концепції Нової української школи, - ми чекаємо на вас!

Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методами викладання, вміє спілкуватися з поколінням дітей, які краще за дорослих розуміються на цифрових технологіях. Сучасна школа має дати можливість випускникам підтримувати спілкування з носіями мови на комунікативно достатньому рівні.

Курси розкриють актуальні питання теорії та методики викладання французької мови як другої іноземної;    основні    положення  Загальноєвропейських

рекомендацій  з  мовної  освіти;  комунікативні технології

Нові

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

 

 

 

активізації мовленнєвої діяльності учнів, культури комунікації. Слухачі вправлятимуться в моделюванні сучасних уроків іноземної мови за новою програмою, конструюванні різнорівневих завдань для контрольно- оцінювальної діяльності.

Варіативна   складова   представлена      спецкурсами

«Тестування       як       вид       навчальної      діяльності»,

«Персональний      сайт      учителя-словесника»           та

«Мультимедійний простір сучасного уроку».

Якщо ти не йдеш сьогодні, завтра ти будеш змушений бігти!

 

3.10.2.

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Діти тільки тоді можуть бути добре навчені,

коли будуть навчені вчителі.

Е. Кестнер Формування якісної іншомовної комунікативої компетентності учнів на уроках німецької мови

Для вчителів німецької мови

Ви бажаєте підвищити свій професійний рівень та рухатися в ногу з часом у викладанні німецької мови? Основні особливості сучасного підходу до навчання німецької мови буде розкрито у змісті запропонованих курсів.

Мета курсів: формування у слухачів навичок використання сучасного інструментарію та інноваційних педагогічних технологій у власній системі роботи.

Професійна складова курсів передбачає:

·     ознайомлення зі шляхами формування якісної іншомовної комунікативної компетентності;

·     узагальнення уявлень щодо oсобливостей формування комунікативної компетенції на різних етапах навчання німецької як першої і другої іноземної мови;

·     систематизацію знань та моделювання способів використання сучасних педагогічних технологій у навчанні іноземним мовам;

·     формування навичок ефективного використання цифрових мультимедійних засобів на уроках німецької мови.

Варіативна складова представлена факультативами на вибір слухачів: «Мультимедійний простір уроку німецької мови», ««Психолого-фізіологічні засади ефективного навчання іноземних мов», «Викладання німецької мови як другої іноземної для учнів різних вікових груп».

Результатом роботи слухачів стане захист творчих робіт у формі проектів, міні-кейсів та ін.

Шлях до змін – високий професіоналізм!

Нові

3.11. УЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Проблемні, тематичні

3.11.1.

Проблемні

 

очний етап – 72 г.

Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці.

Гордон Драйден

Міжпредметна інтеграція як ефективний шлях якісного навчання англійської мови

Для вчителів англійської мови другої та першої кваліфікаційних категорій

Актуальність проблеми зумовлена зміною Концепції мовної   освіти,   Державного   стандарту   та   Програми  з

предмета,  переходом   на  профільне  навчання   у старшій

Оновлені

 

 

 

школі, що викликає необхідність у викладанні ряду предметів іноземною мовою у формі факультативів, спецкурсів та курсів за вибором як у групах  гуманітарного, так і академічного профілів.

Слухачі опрацюють продуктивні форми й методи навчання, досвід учителів-новаторів щодо проведення уроків двомовного та інтегрованого навчання, нові освітні ресурси Інтернету, цифрові та інформаційні технології навчання іноземної мови, а також європейські стандарти та дескриптори оцінювання навчальних досягнень учнів. Передбачено проведення практичних занять щодо використання інтерактивної дошки та програмного забезпечення зі створення тестових завдань; робота з аутентичними підручниками з профільного та інтегрованого вивчення предметів англійською мовою.

Варіативний            компонент             представлено факультативами «Використання ресурсу науково- дослідницької роботи в МАН для вдосконалення мовно- мовленнєвих компетенцій учнів старшої профільної школи», «Персональний сайт учителя  іноземної  мови» та «Мультимедійний простір сучасного уроку».

Ніщо велике ніколи не було досягнуто

без ентузіазму!

 

3.11.2.

Тематичні

 

очний етап – 72г

Урок - перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем

Г.О. Пуліна

Методичний дизайн сучасного уроку англійської мови

Для вчителів англійської мови першої та вищої кваліфікаційної категорії

Серед пріоритетних напрямків урядової програми інтеграції України до Європейського Союзу визначено перегляд існуючих та упровадження нових навчальних програм, підручників і дидактичних матеріалів, залучення досвідчених учителів до їх апробації та розробки дидактичних матеріалів і посібників до них.

Слухачам курсів буде презентовано сучасні автентичні технології та методи навчання іноземних мов. Особливу увагу буде приділено  впровадженню принципів наочності та наступності в навчанні учнів різних вікових категорій, інтерактивних діалогічних та групових методів навчання, імітаційно-рольовому та ситуативному мовленню. На практичних  заняттях слухачі моделюватимуть методичний дизайн сучасного уроку англійської мови з урахуванням вищезазначеного.

Варіативний компонент курсів передбачає вивчення спецкурсів «Сучасні інтерактивні технології формування критичного мислення: дебати», «Персональний сайт учителя іноземної мови».

Немає нічого,  що не долалось би працею.

Ми маємо спільну мету!

Оновлені

Комплексні (загальна підготовка)

3.11.3.

Загальна підготовка

 

очний етап – 108 г

Даруй себе дітям!

Будь терплячим і будь  готовим  до зустрічі з ними в дитинстві.

Ш. Амонашвілі

Моделювання сучасного уроку англійської мови в умовах становлення нової української школи

Для вчителів англійської мови,

Нові

 

 

 

які мають стаж роботи до 5 років або тривалу перерву у викладанні предмету

У сучасному світі вміння фахівця постійно навчатися, актуалізувати знання, підвищувати кваліфікацію є ключовим для стрімкого розвитку кар’єри та підвищення своєї вартості на ринку праці. Метою курсів є підвищення рівня теоретичних знань слухачів, удосконалення практичних навичок та вмінь, аналіз власної результативності виконання Державного стандарту.

Наше основне завдання – надання допомоги молодому вчителеві у плануванні роботи (програми, вимоги до календарних і поурочних планів, до ведення зошитів, шкільної документації та звітності). Під час тренінгів, семінарів, творчих майстерень, практикумів слухачі моделюватимуть сучасний урок англійської мови в умовах становлення нової української школи.

Слухачам курсів буде запропоновано спецкурси на вибір: «Тестування як вид навчальної діяльності» та

«Персональний сайт учителя іноземної мови».

Справжній педагог має працювати на майбутнє!

 

Очно-заочні

3.11.4.

Очно-заочні

Нове життя нового прагне слова.

М. Рильський

Сучасні підходи щодо навчання англійської мови у ДНЗ та початковій школі

Для вчителів англійської мови, які працюють у ДНЗ та початковій школі

Державним стандартом початкової освіти передбачено вивчення іноземної мови з першого класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. Інтерес до уроків іноземної мови у молодших школярів, бажання її вивчати є запорукою результативності в навчанні.  Отже, вчителеві слід передбачити застосування нового за змістом і формою навчального матеріалу.

Курси уточнять і оновлять знання педагогів про нормативні засади, зміст, сучасні форми й методи навчання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку іноземної мови. Особлива увага буде приділятися використанню рольових та інших ігор, драматизацій, віршів, римівок, аудіозаписів та відеоматеріалів на уроках, що сприяє успішному опануванню іноземної мови в перші роки навчання.

Практична спрямованість курсів надасть слухачам можливість не просто ознайомитись із науковими доробками з даного питання, але й змоделювати їх застосування на практиці, розробити дидактичні матеріали під керівництвом досвідчених учителів та викладачів іноземної мови. Варіативна складова запропонує факультативи «Тестування як вид навчальної діяльності» та «Мультимедійний простір сучасного уроку».

Вчаться у тих, кого люблять!

Нові

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

11. Обласна авторська творча майстерня

11.7.

Обласна авторська творча майстерня

Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

Джордж Бернард Шоу

Формування іншомовної коммунікативної компетентності учнів у відкритому інформаційно-

освітньому просторі

(Майстер - Целиковська І.В., методист із іноземних

Нові

 

очно-заочна форма

очний етап – 72 г.

+

 

 

 

заочний етап

мов міського НМЦ департаменту освіти Маріупольської міської ради)

Для вчителів англійської мови м. Маріуполя

В умовах упровадження Концепції «Нова українська школа» актуалізується володіння іноземними мовами випускниками ЗОШ. Відкритий інформаційно-освітній простір надає безмежні можливості для впровадження електронного навчання, яке є важливим фактором підвищення якості іншомовної освіти в ЗНЗ. Потреби практики зумовлюють нагальну потребу в підготовці кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності в цьому напрямі.

АТМ має за мету підвищення рівня професійної компетентності вчителів англійської мови щодо проектування та використання відкритого освітнього електронного середовища ЗНЗ.

У результаті навчання слухачі будуть володіти:

1) компетентностями менеджменту електронного навчання та оцінювання його якості; 2) практичними аспектами впровадження технологій «перевернутого класу», «змішаного навчання» та ін.; 3) вміннями створення електронного посібника; 4) методичним інструментарієм психолого-педагогічної підтримки позитивної мотивації учнів на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

АТМ передбачає навчання на інтерактивних лекціях, практичних заняттях, воркшопах, дебатах та створення творчого продукту – електронного навчального посібника.

Навчаючи інших, ми вчимося самі.

 

3.12. УЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА ТА КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ»

Очно-дистанційні

3.12.1.

Інтегровані очно-дистанційні

Сучасна школа має бути школою громадянськості!

Виховання громадянина і патріота засобами шкільної суспільствознавчої освіти

Для вчителів історії

(з інтеграцією – правознавство, громадянська освіта)

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепція громадянської освіти та виховання ставлять перед системою освіти завдання щодо виконання необхідного суспільству й державі соціального замовлення на виховання патріота та громадянина України.

На даних курсах педагоги матимуть змогу опрацювати необхідну нормативно-правову базу, проаналізують навчально-методичні комплекси з історичної, правової та громадянської освіти, опрацюють наскрізні моделі виховання демократичних і національних цінностей засобами суспільних дисциплін. Слухачі відпрацюють вміння моделювати уроки та позакласні заходи щодо формування патріотичних поглядів, ідеалів, громадянських чеснот учнівської молоді.

Учителям буде представлено перспективний досвід та надано рекомендації щодо організації громадянської освіти та патріотичного виховання в системі шкільної суспільствознавчої освіти.

Активна громадянська позиція –

Оновлені

 

очний етап 72 год.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

запорука процвітаючого суспільства!

 

Проблемні, тематичні

3.12.2.

Тематичні

 

очний етап - 72г

Вчимося мислити, а не запам’ятовувати!

Формування предметних (галузевих) компетентностей школярів через організацію роботи з історичними джерелами

Для вчителів історії

Важливою умовою сформованості історичної компетентності учнів є уміння визначати, відбирати та використовувати увесь спектр історичних джерел, включаючи текстові, візуальні й усні, оточуюче історичне середовище (у тому числі музеї, архіви, пам’ятки тощо).

Змістом курсів є відпрацювання сучасних методик роботи з джерелами; визначення педагогічних умов для розвитку інтелекту дитини, її допитливості, уяви та критичного мислення, власної ідентичності та формування готовності до самореалізації в сучасному суспільстві.

Самостійно здобуваємо знання, аналізуємо, оцінюємо, робимо висновки!

Оновлені

3.12.3.

Інтегровані

 

тематичні очний етап – 108 г (36 г - інтеграція)

Вчимося мислити, а не запам’ятовувати.

Формування предметних (галузевих) компетентностей школярів через організацію роботи з історичними, правовими та медіа джерелами

Для вчителів історії

(з інтеграцією – правознавство, громадянська освіта)

Важливою умовою сформованості історичної та правової компетентностей учнів є вміння визначати, відбирати та використовувати увесь спектр історичних і правових джерел, включаючи текстові, візуальні й усні, оточуюче історичне та правове середовище (у тому числі музеї, архіви, пам’ятки тощо).

На практичних і тренінгових заняттях курсів учителі опанують досвід добору та аналізу джерел з історії та правознавства, ознайомляться з методикою вироблення в учнів самостійних оціночних суджень як основи формування предметних компетентностей, оволодіють інноваційними методами та прийомами організації роботи з різними видами джерел на уроках та в позаурочний час з історії та правознавства, що сприятиме підвищенню продуктивності навчального процесу, формуванню досвіду творчої діяльності учнів та вихованню відповідального громадянина і патріота України.

Аналізуємо, оцінюємо, робимо висновки,

приймаємо рішення!

Оновлені

10. Обласна школа-лабораторія

10.4.

Очно-заочні

 

очний етап - 72 г

+

заочний етап

Якість освіти через розвиток мислення учнів

Формування навичок ХХІ століття учнів засобами шкільної суспільствознавчої освіти

Для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти

Мета лабораторії – напрацювати методичні рекомендації щодо застосування продуктивних методик розвитку навичок ХХІ століття в учнів на уроках історії (з інтеграцією правознавства та громадянської освіти).

Завданнями є:

-    опрацювання   змін   до   програм   освітньої   галузі

Нові

 

 

 

«Суспільствознавство» для основної школи та визначення шляхів запровадження наскрізного підходу до освіти і виховання учнів засобами суспільних дисциплін;

-     моделювання з педагогами продуктивних методик розвитку у школярів умінь і навичок розуміння тексту, усного та письмового аналізу, складання запитань, синтезу інформації на творчому рівні, роботи з різними видами джерел,технік ефективного спілкування, мотивації до навчання та рефлексії;

-  напрацювання методичних рекомендацій щодо розвитку навичок ХХІ століття в учнів на уроках історії та правознавства;

-  умотивувати слухачів на необхідність власного саморозвитку задля запровадження змін.

Участь у роботі лабораторії дозволить розглянути шляхи модернізації процесу вивчення суспільних дисциплін    через    розуміння    педагогами     викликів ХХІ століття, формування готовності до заміни парадигми викладання «основ наук» парадигмою компетентнісного навчання. Слухачам буде запропоновано практикуми щодо інтеграції навчання, формування наскрізних змістовних ліній, проектної діяльності, функцій сучасного педагога, тренінги щодо ефективного спілкування та взаємодії, мотивації до змін. У варіативній складовій  слухачі матимуть нагоду взяти участь у тренінгу з педагогіки партнерства. Педагоги під час роботи у лабораторії будуть визначати рівень власної професійної компетентності та складати рекомендації щодо організації продуктивного навчання історії в основній школі.

Від компетентного вчителя - до

компетентного учня

 

11. Обласна авторська творча майстерня

11.8.

Очно-заочна форма

Учителю! Підготуй учня, в якого ти потім сам зможеш навчатися

Педагогічний супровід розвитку інтелектуальних здібностей учнів при вивченні історії та правознавства

(Майстри: Філіпенко Т.М. – учитель історії та правознавства Курахівської гімназії

«Престиж» Мар’їнської районної ради, заслужений учитель України; Михальова С.В. – учитель історії та правознавства Краматорської ЗОШ № 22 з профільним навчання )

Для вчителів суспільних дисциплін (історія та правознавство)

У процесі АТМ майстри не лише презентуватимуть власний досвід розвитку інтелектуальних здібностей учнів, а й залучатимуть педагогів до відпрацювання вмінь застосовувати інноваційні освітні технології під час урочної та позаурочної діяльності, розробки навчально-методичного забезпечення цього процесу.

Учасники майстерні навчаться створювати та використовувати індивідуальні й групові продукти – сучасне дидактичне забезпечення щодо розвитку інтелекту учнів шляхом залучення їх до участі у Всеукраїнських олімпіадах з історії та правознавства, творчих     конкурсах,     турнірах.     Автори     майстерні

розкриють   секрети   не   лише      високих   стабільних

Оновлені

 

очний етап - 72 год.

+

заочний етап

 

 

 

 

результатів у різних напрямках педагогічної діяльності, а й, поділяться власною технологією успіху, показуючи приклад та стимулюючи слухачів до самовдосконалення.

Такий формат підвищення кваліфікації передбачає супровід випускника майстром протягом усього міжатестаційного періоду.

Обласна АТМ – це кузня талантів!

 

3.13. УЧИТЕЛІ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Авторські

3.13.1.

Авторські

 

очний етап - 72г.

Освіта – це виховання словом і ділом. Святитель Григорій Богослов

Формування поведінкових умінь школярів засобами християнської етики

(Автор: Павлова О.В., учитель етики КЗ

«Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Маріупольської міської ради»)

Для вчителів етики, предметів духовно-морального спрямування м.Маріуполя, Волноваського, Нікольського, Мангушського районів

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 2016-2020 рр., у сучасній школі впроваджуються предмети духовно- морального спрямування, специфіка яких полягає у світоглядно- та поведінково-формуючій функції. Такі предмети дозволяють сформувати в учнів цілісний світогляд, що спирається на традиційні для українського народу християнські духовно-моральні цінності; зразки високоморальної поведінки, служіння ближнім справами доброчинства і милосердя.

Мета курсів – ознайомити учасників із авторським досвідом конструювання змісту навчального матеріалу на уроках із предметів духовно-морального спрямування, у тому числі, курсу «Біблійна історія та християнська етика».

У ході курсів буде розглянуто: нормативно-правову базу викладання предметів духовно-морального спрямування; основні сучасні підходи до понять

«світогляд», «цінності», «ціннісні орієнтації»; виховні можливості застосування авторської  технології, розробленої на основі технології розвиваючого навчання, з метою відкриття у кожній дитині таланту доброти.

Мало навчити учня говорити про Христа, треба навчити його жити та діяти по-християнськи!

Нові

Очно-заочні

3.13.2.

Тематичні

 

очний етап -72 г

+

заочний етап

Особистість - це здатність людини бути господарем самому собі завдяки добровільно обраним принципам!

Інноваційні підходи до викладання курсів духовно- морального спрямування

Для вчителів курсів духовно-морального спрямування

Сучасний стан освіти й виховання все в більшій мірі актуалізує необхідність формування духовності особистості на засадах християнських цінностей – як ядра національної свідомості, що непідвладне часу.

Метою курсів є ознайомлення учасників з інноваційними технологіями, методами та прийомами викладання (проблемно-діалогічне навчання, технології розвитку  критичного  мислення,  метод  проектів  тощо),

моделювання їх застосування на  уроках курсів духовно-

Оновлені

           
 

 

 

морального спрямування.

Програмою курсів передбачено ознайомлення слухачів з навчально-методичними комплексами, розробленими науково-педагогічними працівниками Національного університету «Острозька академія».

Завдання вчителя – спонукати учня спитати себе, якою

людиною він є і якою має бути!

 

3.14. УЧИТЕЛІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

9. Обласна творча лабораторія

9.2.

Обласна творча лабораторія

 

очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Я не керую вітром, але завжди зможу поставити вітрила так, щоб досягти своєї мети!

О. Уайльд

Використання евристичних методів навчання у формуванні світогляду учнів

(Керівник - Шабанов В.І., завідувач КПМДМВ,

к.б.н.)

Для вчителів природничих дисциплін

Формування світогляду особистості починається з перших років життя і триває увесь життєвий цикл людини. Особливе місце тут посідає спілкування людини з природою – її законами і різноманіттям. Тому природничі дисципліни, починаючи від ознайомлення з природою дошкільників і закінчуючи «дорослими» фізикою, біологією, хімією виступають не тільки засобом накопичення суми знань про оточуючий нас світ, але й провідним фактором формування світогляду дитини.

Мета творчої лабораторії – опанування учасниками основних способів застосування евристичних методів пізнання природи для формування світогляду учня, розробка методичних рекомендацій щодо впровадження методів евристичного навчання у практику роботи вчителя дисциплін природничого циклу.

У ході роботи буде розглянуто основні сучасні підходи до поняття світогляду, види світогляду і закономірності його формування; використання природничих знань і окремих евристичних методів для формування світогляду учнів.

Потрібно полюбити те, що робиш, і тоді навіть рутинна праця буде звеличуватись до творчості.

Нові

Проблемні, тематичні

3.14.1.

Проблемні

 

очний етап – 72 г.

Мудрий – не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні

Застосування проблемно-інтегрованого навчання на уроках природничих дисциплін

Для вчителів природничих дисциплін

Природничі дисципліни завжди вирізнялися тісною інтеграцією: біологічні процеси неможливо вивчити без розуміння хімії або фізики, фізичні явища мають значний вплив на розвиток біологічних систем, а географія виявляє глобальні закономірності розвитку біосфери.

Мета курсів – визначення сучасних підходів до інтеграції природничих знань у школі, найсприятливіших і найскладніших тем, моделювання проблемно-інтегрованого навчання на уроках дисциплін природничого циклу.

У ході курсів будуть розглянуті: аналіз тем з курсу

Оновлені

           
 

 

 

природничих дисциплін, які вже піддавалися або ще не піддавалися інтеграції, методика проведення інтегрованих уроків, методи підвищення ефективності проблемно-інтегрованих уроків.

Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення –

запорука життєвого успіху

 

3.14.2.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Той, хто не дивиться вперед, залишається позаду

Дж. Герберт

Особливості використання ІКТ на уроках природничо-математичного циклу

Для вчителів природничо-математичних дисциплін

Інформаційна компетентність учителя – одна з умов ефективності сучасного уроку. Варто зазначити, що важливим аспектом рівня інформаційної культури педагога є не тільки якість знань і вміння працювати з інформацією, але й психологічна та професійна готовність до роботи з інформаційно-технологічними засобами.

Курс передбачає розгляд таких питань, як інформаційна безпека та медіаграмотність, особливості використання ІКТ на уроках природничо-математичного циклу, питання організації проектно-дослідницької діяльності учнів з використанням різних ґаджетів, підготовка педагогів до нових сучасних засобів залучення коштів та інших ресурсів для розвитку учнів і вчителів та покращення матеріальної бази навчального закладу за рахунок різноманітних освітніх грантів, а також вимоги до організації безпечної роботи у навчальних кабінетах підвищеної небезпеки.

Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому

Нові

3.14.3

Тематичні

Я не соромлюся вчитися; я випитую та вивідую, і маю велику подяку до тих, хто мені відповідає, і нікого не оминаю своєю вдячністю.

Сократ

Інформальна та неформальна освіта вчителя в умовах оновлення змісту освіти

Для вчителів природничо-математичних дисциплін

Для ефективної роботи, підвищення рівня своєї педагогічної майстерності і професійної компетентності учитель має постійно вдосконалюватися, пропонувати нестандартні рішення, бути творчою особистістю, здатною думати по-новому, готовою до ефективної неформальної та інформальної освіти; особою, яка має не тільки здатність, але й потребу саморозвиватись.

Мета курсів: надання методичної допомоги вчителям природничих дисциплін щодо раціонального планування власної інформальної освіти з урахуванням основних напрямків освітньої реформи.

У ході курсів буде розглянуто: напрями і форми організації інформальної освіти вчителя; мотивація до інформальної освіти як чинник підвищення професійної компетентності; моніторинг професійного зростання; питання атестації та сертифікації відповідно до нового Закону України «Про освіту»

За умови повного комплектування групи (25-30 осіб) семінар-тренінг може бути проведено з максимальним наближенням до педагогів.

Я стаю тим, що вивчаю сьогодні!

Нові

 

3.15. УЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ

Очно-дистанційні

3.15.1.

Інтегровані очно-дистанційні

 

Очний етап-72г.

+

дистанційний етап

У самій своїй основі педагогічна праця –

дійсно творча

Система інтегрованих уроків з біології та хімії як засіб екологічного виховання школярів

Для вчителів біології, екології (інтеграція – хімія)

Актуальність даної теми обумовлена необхідністю підвищення якості екологічного виховання засобами інтегрованих уроків з біології та хімії.

Мета курсів – не тільки розкриття особливостей інтегрованого підходу до викладання біології та хімії, але й вправляння в моделюванні інтегрованих уроків з формування екологічної свідомості школярів, підготовки їх до конкурсів і змагань з біології, хімії, екології.

На курсах учителі ознайомляться з сучасними поглядами на зміст екологічного виховання, з новітніми підходами до інтеграції біологічних та хімічних знань, зі складанням індивідуально-освітнього маршруту дитини.

Після спілкування з тобою люди мають ставати кращими, аніж до цього спілкування

Оновлені

3.15.2.

Інтегровані очно-дистанційні

 

Очний етап - 72г.

+

дистанційний етап

Бажаємо Вам досягти вершин педагогічної майстерності шляхом

плідної співпраці

Система інтегрованих уроків з біології та хімії як засіб валеологічного виховання школярів

Для вчителів біології (інтеграція – хімія та/або основи здоровʼя)

Актуальність даної теми полягає у необхідності підвищення якості валеологічного виховання засобами інтегрованих уроків з біології та хімії, основ здоров’я.

Мета курсів – розкрити особливості сучасного підходу  до валеологічного виховання, змісту валеологічного навчання і підвищення його ефективності засобами інтегрованих уроків біології, хімії, основ здоров’я.

На курсах вчителі ознайомляться з новітніми підходами до інтеграції біологічних та хімічних знань, з сучасними поглядами на зміст валеологічної освіти, зі складанням індивідуально-освітнього маршруту сучасного школяра.

Далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у своїй праці має стати кожний

Оновлені

Дистанційні

3.15.3.

Тематичні дистанційні

дистанційний етап – 72 г

Доводити людині необхідність знання – все одно, що

переконувати її у корисності зору

М. Горький

Організація творчої

діяльності учнів на уроках біології та екології

Для вчителів біології, екології

Організація творчої роботи учнів, особливо на уроках природничих дисциплін, у практиці шкіл вимагає особливої уваги, оскільки викликає найбільших труднощів у вчителів.

Мета курсів – опанування педагогами сучасними підходами до організації творчої діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін.

Основним змістом програми курсу є ознайомлення з

Оновлені

 

 

 

теоретичними вимогами і практичними основами процесу організації творчої діяльності учнів, видами, структурою та способами організації; вправляння в моделюванні творчої діяльності учнів на уроках біології та екології.

Навчимося слухати! Ми не дізнаємось нічого нового доти, поки будемо лише розмовляти…

 

Проблемні, тематичні

3.15.4.

Тематичні

 

Очний етап-72г

Навчання без мислення – даремне, мислення без навчання – небезпечне.

Конфуцій

Підготовка обдарованої молоді до олімпіад з біології та екології

Для вчителів біології, екології які займаються підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів Якщо   Вас   цікавлять   обдарованість   дитини   та

організація участі школярів в олімпіадах та інших творчих конкурсах, сучасні методики й педагогічні iнновацiї щодо підготовки учнів до інтелектуальних змагань, якщо Ви берете активну участь у складанні завдань олімпіадного рівня – ці курси саме для Вас!

Завдання курсів – познайомити слухачів з сучасними підходами до обдарованості як соціально-педагогічного явища, специфікою пізнавальної діяльності школярів та психологічними особливостями участі дітей у конкурсних завданнях; найкращим досвідом педагогів- практиків щодо підготовки учнів до олімпіад.

Практичний матеріал курсів розглядається на основі аналізу учнівських олімпіад останніх років та вирішення олімпіадних задач районного/міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Валіза життя у всіх однакова, але ми самі вирішуємо,

чим її заповнювати

Нові

3.16. УЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ

Дистанційні

3.16.1.

Тематичні

 

дистанційний етап – 72 г

Діти вчаться того, чого їх учать.

Д. Лоу

Організація навчально-творчої діяльності учнів на уроках географії Для вчителів географії

Організація творчої діяльності учнів, особливо на уроках природничих дисциплін, у практиці шкіл вимагає особливої уваги, оскільки найбільші труднощі виникають саме в організації навчально-творчої роботи.

Мета курсів – визначити і навчити створювати педагогічні умови для творчої діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін.

Основним змістом програми курсу є ознайомлення з теоретичними вимогами і практичними основами процесу організації навчальної творчої діяльності учнів, видів,

структури та способів організації навчальної творчої діяльності учнів.

Нові

Очно-дистанційні

3.16.2.

Тематичні

 

Очно-дистанційні

Усе життя є навчання, і кожен в ньому – учитель і вічний учень.

А. Маслоу

Використання діяльнісного та мотиваційного підходів

Нові

           
 

 

очний етап-72г.

+

дистанційний етап

на інтегрованих уроках з географії та економіки

Для вчителів географії, економіки

Діяльнісний та мотиваційний підхід визначені одними з пріоритетних у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. Актуальність запропонованої теми курсів полягає у поєднанні сучасних тенденції розвитку освіти з інтегративною діяльністю.

Мета курсів – розкрити сутність діяльнісного та мотиваційного підходів до викладання взагалі, а також умови застосування цих підходів до проведення інтегрованих уроків з географії та економіки.

На курсах учителі ознайомляться з нормативними вимогами до організації уроків на засадах діяльнісного та мотиваційного підходів, вправлятимуться у моделюванні інтегрованих уроків з географії та економіки, складанні індивідуально-освітнього маршруту сучасного школяра.

Справжній педагог – той, хто здатен наблизитись із

висоти своїх знань до незнання своїх вихованців і разом із ними здійснити підйом до висот творчості

 

3.16.3.

Проблемні очно-дистанційні

очний етап-72г.

+

дистанційний етап

Бажаємо Вам досягти вершин педагогічної майстерності шляхом

плідної співпраці

Система інтегрованих уроків з географії та економіки як засіб соціалізації сучасного школяра

Для вчителів географії, економіки

Одна з проблем сучасного українського суспільства – ефективна соціалізація сучасного школяра, випускника школи. Дитина стикається з безліччю викликів, передусім, економічного та соціального характеру.

Метою курсів є ознайомлення вчителів з використанням інтегрованих уроків з географії та економіки задля підвищення якості практичних знань учнів про організацію економічної системи суспільства як засобу ефективної соціалізації школяра.

У ході занять слухачі курсів набудуть умінь складати плани-конспекти інтегрованих уроків, визначати основні ознаки соціалізації учня і рівня їхнього розвитку, застосовувати набуті знання на практиці.

Далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у своїй праці має стати кожний

Нові

Проблемні, тематичні

3.16.4.

Проблемні

 

очний етап – 72 г.

Ми маємо самі вірити в те, чому навчаємо наших дітей.

В. Вільсон

Самоосвітня діяльність учня на уроках географії в умовах оновлення змісту освіти

Для вчителів географії

Мета курсів: надання методичної допомоги вчителям природничих дисциплін щодо раціонального планування самоосвітньої діяльності учнів із урахуванням основних напрямків розвитку освіти.

У ході курсів буде розглянуто: мотивація самоосвітньої діяльності; напрями і методи організації самоосвітньої діяльності учня; використання ІКТ-технологій, моніторинг зростання.

Я стаю тим, що вивчаю сьогодні!!

Оновлені

3.16.5.

Тематичні

 

очний етап – 72 г

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер

Нові

 

 

 

Моніторинг якості географічної освіти учнів у системі підготовки до ЗНО

Для вчителів географії

Проблема здійснення моніторингу в освіті насьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки саме моніторингові дослідження дають можливість цілісно побачити реальний стан якості освіти.

Метою курсів є ознайомлення вчителів із технологією проведення експертиз та моніторингових досліджень в освітній сфері, орієнтація на впровадження тестових технологій.

У ході практичних занять слухачі курсів набудуть умінь складати різні форми тестових завдань, проводити їх експертну оцінку.

Наші знання – це сума того, чого ми навчилися

й того, що ми забули. М. Ебнер-Ешенбах

 

Комплексні (загальна підготовка)

3.16.6.

Загальна підготовка

 

очний етап - 108г.

Треба самому багато знати, щоб навчати інших.

В. Короленко

Сучасні підходи до реалізації географічної освіти у школі

Для молодих вчителів географії (стаж роботи до 3-х років)

Формування вчителя як творчої, компетентної особистості, здатної до створення якісно нового значущого для практичної педагогічної діяльності – одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.

Мета курсів – сприяння підвищенню фахового рівня; розвитку особистісних якостей, творчого потенціалу, удосконаленню педагогічної майстерності молодого вчителя; озброєння новітніми знаннями, методикою та технологіями навчання природничим дисциплінам.

У ході курсів молоді вчителі оволодіють: основними положеннями нормативних документів, тренуватимуть психологічні якості, навчатимуться використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, ознайомляться з новаторським досвідом вчителів.

Чим більше знаєш, тим більше можеш.

Е. Абу

Нові

3.17. УЧИТЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Проблемні, тематичні

3.17.1.

Проблемні

 

очний етап-72г.

Усе життя є навчання, і кожен в ньому -  учитель і вічний учень

А. Маслоу

Використання діяльнісного та мотиваційного підходів на уроках економіки

Для вчителів економіки

Діяльнісний і мотиваційний підхід визначені одними з пріоритетних у Державному освітньому стандарті, саме у цьому і полягає актуальність запропонованої теми – розкрити сутність діяльнісного та мотиваційного підходів до викладання взагалі, а також вправляти у застосуванні цих підходів під час проведення уроків з економіки.

На курсах учителі ознайомляться з нормативними вимогами до організації уроків на засадах діяльнісного та мотиваційного підходів, складуть індивідуально-освітній

Нові

 

 

 

маршрут сучасного школяра.

Справжній педагог - той, який здатен наблизитись із висоти своїх знань

до незнання своїх вихованців і разом із ними здійснити підйом до висот творчості

 

3.17.2.

Тематичні

 

очний етап-72г.

Бажаємо Вам досягти вершин педагогічної майстерності шляхом

плідної співпраці

Формування основних груп компетентностей учнів під час вивчення економіки

Для вчителів економіки

У контексті концепції розвитку загальної середньої освіти актуальність курсів з даної теми пояснюється оновленням педагогічної парадигми освіти в Україні, спрямованої на гуманізацію навчального процесу, та необхідністю формування компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Слухачі опанують оновлений зміст економічної освіти та шляхи розвитку життєвих компетентностей школярів. Практичною частиною курсів передбачено обмін досвідом кращих учителів економіки  області, проведення семінарських занять, практичних робіт.

Підсумком роботи на курсах стане розробка різнорівневих завдань щодо розвитку життєвих компетентностей учнів.

Далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром

у своїй справі має стати кожний

Нові

3.17.3.

Проблемні

 

очний етап-72г.

Мудрий - не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні

Застосування проблемно-інтегрованого навчання на уроках економіки

Для вчителів економіки

Сучасна економіка досить глибоко інтегрована у повсякденне життя людей. Тому економічні знання виступають певним чинником соціалізації людини. Саме тому проблема інтеграції економіки в інші навчальні дисципліни є актуальною.

Мета курсів – визначити сучасні підходи до інтеграції економічних знань у школі, найсприятливіші й найскладніші теми, умови інтеграції.

У ході курсів буде проаналізовано теми з курсу економіки, які вже піддавалися або ще не піддавалися інтеграції; розглянуто методику проведення інтегрованих уроків, методи підвищення ефективності проблемно- інтеграційних уроків.

Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення –

запорука життєвого успіху

Нові

3.18. УЧИТЕЛІ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Проблемні, тематичні

3.18.1.

Тематичні

 

очний формат-72г

Я не соромлюсь учитися; я випитую та вивідую, і маю велику вдячність до тих, хто мені відповідає, і нікого не оминаю своєю вдячністю

Сократ

Організація сучасного уроку фізики та астрономії

Для вчителів фізики та астрономії І та вищої кваліфікаційної категорії

Нові

         
 

 

 

Мета курсів: підвищення професійної компетенції вчителя щодо організації сучасного уроку та збагачення його творчого потенціалу.

Завдання курсів:

-    ознайомити слухачів із оновленим змістом навчальних програм з фізики та астрономії, сучасними вимогами до викладання фізики щодо розвитку ключових компетентностей школярів;

-    познайомити з сучасною теорією уроку, технологією проведення його аналізу, критеріями оцінки знань з предмета;

-    поповнити знання слухачів щодо провідних ідей сучасної педагогічної науки, технологій навчання, наявного інноваційного досвіду вчителів фізики та астрономії, надати допомогу з їх практичного опанування;

-    формувати вміння працювати в умовах профільного навчання;

-    спонукати педагогів до активної підтримки зрушень і змін, визначених у державних нормативних документах щодо реформування школи у світлі «перезавантаження» регіональної системи загальної середньої освіти.

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо виконання завдань креативного характеру, різноманітних тренінгів з опрацювання певних умінь. Вибір спецкурсів і факультативів - за запитами.

Наука виграє, коли її крила розковані фантазією.

М. Фарадей

 

Комплексні (загальна підготовка)

3.18.2.

Загальна підготовка

 

очний формат – 108 г

Мудрий   –   не    той,   хто   знає багато, а той, чиї знання корисні

Сучасні підходи до навчання фізики, астрономії у школі

Для вчителів фізики та астрономії кваліфікаційної категорії «спеціаліст» та IІ кваліфікаційної категорії з

педагогічним стажем роботи до 5 років (або тих, які переривали педагогічну діяльність)

Робота на курсах спрямована на удосконалення теоретичної та практичної підготовки вчителів щодо викладання фізики та астрономії у контексті запровадження нових державних нормативних документів, Концепції «Нова українська школа».

Передбачено знайомство з актуальними питаннями реформування базової і повної загальної середньої фізичної освіти, оновленим змістом навчальних програм, сучасними напрямками розвитку фізичної науки, методикою викладання найбільш складних розділів і тем шкільного курсу фізики й астрономії.

Слухачі опрацюють технологію сучасного уроку на засадах особистісно зорієнтованого підходу, розглянуть особливості сучасного уроку в порівнянні з традиційною системою навчання; сутність компетентнісного, діяльнісного, диференційованого підходів до навчання. Передбачено спілкування з провідними вчителями зазначеного фаху Донецької області.

Вибір спецкурсів і факультативів – за запитами вчителів.

У науку немає коротких шляхів

Нові

Авторські

 

3.18.3.

Авторські

очний формат-72г.

Не все велике одразу стало великим. До нього треба довго йти, долаючи відстань маленькими кроками

Д. Карнегі

Технологія проведення уроків фізики з використанням сучасних навчально-методичних засобів

(за технологією В.М. Шеймана)

(Автор: С.В. Ліфарь, учитель фізики ЗОШ №35 ім. В.М. Шеймана м. Краматорська)

Для вчителів фізики всіх кваліфікаційних категорій

Метою курсів є ознайомлення вчителів з новаторським досвідом упровадження технології успішного навчання В.М. Шеймана, поелементного навчання розв`язанню задач.

Заплановано опанування мети, принципів, особливостей змісту, методів і дидактичного забезпечення профільного навчання; досвіду його організації вчителем фізики С.В. Ліфарем щодо формування узагальнених експериментальних умінь учнів, використання сучасних засобів навчання в умовах базової та основної школи.

На практичних заняттях, тренінгах слухачі опрацюють різні аспекти технології успішного навчання, диференціації навчальної діяльності учнів, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу.

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо конструювання продуктивних завдань креативного характеру.

Знаю. Умію. Навчу.

Оновлені

Очно-дистанційні

3.18.4.

Інтегровані очно-дистанційні

 

очний формат-72г.

+

дистанційний формат

Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці.

Г. Драйден

Упровадження інноваційних технологій у викладанні фізики та астрономії

Для вчителів фізики та астрономії всіх кваліфікаційних категорій з інтеграцією - інформатика

Особливістю курсів є інтегрованість, що дозволяє опрацювати на дистанційному етапі предметні змістовні модулі з другого предмету.

Робота на курсах спрямована на надання ґрунтовної науково-теоретичної та практичної допомоги педагогам щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, в умовах профільного навчання. Заплановане знайомство слухачів з інноваційними доробками та перспективним педагогічним досвідом провідних учителів Донецької області.

Передбачено опанування теорією та технологією інноваційної діяльності (розробки перспективного педагогічного досвіду, інноваційного проекту, експериментально-дослідної             роботи             тощо), психологічними бар’єрами та способами їх подолання.

Фізика – це велика насолода.

Л. Ландау

Нові

3.19. УЧИТЕЛІ ХІМІЇ

Очно-дистанційні

3.19.1.

Тематичні очно-дистанційні

Крапля довбе камінь не силою, а частим падінням, так людина стає вченою не силою, а частим читанням.

Овідій

Нові

             
 

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Організація навчально-творчої діяльності учнів на уроках хімії

Для вчителів хімії

Організація творчої роботи учнів, особливо на уроках природничих дисциплін, викликає найбільше труднощів. Це обумовлює мету курсів – визначення й формування вміння створювати необхідні умови для творчої діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін.

Основним змістом програми курсу є ознайомлення з теоретичними і практичними основами навчально- творчої діяльності учнів, її видами, структурою та способами організації в контексті оновлення змісту і форм природничо-математичної освіти.

Учітеся, брати мої, думайте, читайте.

Т. Шевченко

 

Загальна підготовка

3.19.2.

Загальна підготовка

 

очний етап-108г.

Наші знання – це сума того, чого ми навчилися,

й того, що ми забули. М. Ебнер-Ешенбах

Сучасні підходи до навчання хімії у школі

Для молодих учителів хімії (стаж роботи – до 3-х років) або працюючих після тривалої перерви у викладанні предмета

Мета курсів – озброєння педагогів новітніми знаннями, методикою та технологіями навчання хімії; сприяння підвищенню фахового рівня; розвитку особистісних якостей, творчого потенціалу, удосконаленню педагогічної майстерності.

У ході курсів молоді вчителі оволодіють основними положеннями нормативних документів, навчатимуться використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, ознайомляться з новаторським досвідом найкращих учителів області, тренуватимуть психологічні якості.

Навчання — це зміна здивування розумінням

В. Кротов

Нові

Проблемні, тематичні

3.19.3.

Проблемні

 

очний етап-72г

Успіх приходить до того, хто робить те,

що найбільше любить.

М. Форбс

Моніторинг якості хімічної освіти учнів у системі підготовки до ЗНО

Для вчителів хімії

Проблема здійснення моніторингу в освіті на сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки саме моніторингові дослідження дають можливість цілісно побачити реальний стан освіти та її результативність.

Метою курсів є ознайомлення вчителів з технологією проведення експертиз та моніторингових досліджень в освітній сфері, орієнтація на впровадження тестових технологій.

У ході практичних занять слухачі курсів набудуть умінь складати різні форми тестових завдань, проводити моніторинги та давати їх експертну оцінку.

Учитель і учень ростуть разом

Нові

3.20. УЧИТЕЛІ МАТЕМАТИКИ

 

Загальна підготовка

3.20.1.

Загальна підготовка

 

очний етап-108г.

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці в педагогічному й учнівському колективах

Сучасні підходи до шкільної математичної освіти

Для вчителів математики, які мають стаж роботи до 3 років або тривалу перерву у викладанні предмета

Формування вчителя як професійно компетентної, творчої особистості, здатної до створення якісно нового продукту, значущого для практичної педагогічної діяльності – одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.

Мета курсів – озброєння вчителя математики новітньою нормативною базою, знаннями, методикою та інноваційними технологіями навчання; сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконалення його майстерності.

У ході курсів вчителі математики оволодіють: основними нормативними документами, навчаться використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, ознайомляться з новаторськими пошуками вчителів.

Разом моделюємо, ви – втілюєте!

Оновлені

Проблемні, тематичні

3.20.2.

Проблемні

 

очний етап – 72г

Моніторинг в освіті - це сучасний механізм управління якістю освіти

Моніторинг якості математичної освіти учнів у системі підготовки до ЗНО

Для вчителів математики

Здійснення моніторингу в освіті насьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки саме моніторингові дослідження дають можливість цілісно побачити реальний стан освіти.

Метою курсів є ознайомлення вчителів з технологією проведення експертиз та моніторингових досліджень в математичній освіті, орієнтація вчителів на впровадження тестових технологій.

У ході практичних занять слухачі курсів набудуть умінь розробляти зміст моніторингів математичної освіти, складати різні форми тестових завдань та проводити їх експертну оцінку.

Якісна освіта через єдність технологій

Оновлені

3.20.3.

Тематичні

 

Очний етап-72г.

Новітні технології – крок до майбутнього

Інноваційні технології навчання математики  для творчих та ініціативних вчителів математики всіх кваліфікаційних категорій

Якісні зміни в системі сучасної освіти пов’язані з ефективною реалізацією інноваційних технологій.

Мета курсу: озброїти слухачів знаннями сучасних підходів до шкільної математичної освіти, інноваційних технологій навчання та вміннями їх використовувати в практиці роботи.

У ході практичних занять слухачі курсів познайомляться з інноваціями в математичній освіті, набудуть    умінь   аналізувати   та   критично  оцінювати

позитивні   й   негативні   моменти   різних  педагогічних

Нові

 

 

 

технологій;               моделюватимуть                проекти, експериментально-дослідну діяльність, власний педагогічний досвід.

Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею.

Цицерон

 

Очно-дистанційні

3.20.4.

Тематичні

Обдаровані діти – майбутнє нації, інтелектуальна еліта, гордість країни, її міжнародний авторитет.

Організація роботи з математично обдарованими дітьми

Для вчителів математики, які займаються підготовкою обдарованих учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів Актуальність даної теми полягає у важливості

вчасного      виявлення      обдарованості      дітей      та максимальному сприянні їхньому розвитку.

Мета курсів – забезпечити педагогів необхідним комплексом психологічних, фізіологічних, педагогічних та методичних знань, необхідних для організації роботи з математично обдарованими школярами.

На курсах вчителі ознайомляться з нормативним забезпеченням організації роботи з обдарованими учнями, вимогами до написання науково-дослідницьких робіт школярів, з складанням індивідуально-освітнього маршруту обдарованої дитини

У кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити

Сократ

Оновлені

 

очний етап-72г.

+

дистанційний етап

 

3.20.5.

Тематичні

Ми повинні навчити наших дітей використовувати отримані знання і вміння для вирішення повсякденних

життєвих ситуацій

Формування життєвих компетентностей учнів під час вивчення математики та фізики

для вчителів математики (з інтеграцією – фізика)

Для входження у сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації потрібні здатність творчо мислити, послідовно міркувати та презентувати свої ідеї; вміти працювати в команді; визначати пріоритети, планувати результати і нести відповідальність за їх реалізацію; ефективно використовувати знання в реальному житті.

Мета курсів: надання методичної допомоги вчителям математики та фізики щодо формування життєвих компетентностей під час навчання математики та фізики.

Для слухачів передбачено: тренінги, практикуми, майстерні, лабораторні роботи.

Чим глибша прірва між різними типами знань, потрібними для життя, і тими, що подаються школою, тим менший вплив школи на майбутнє життя учнів.

С. Русова

Оновлені

 

Інтегровані очно-дистанційні

 

 

очний етап – 72 год.

+

дистанційний етап

 

3.20.6.

Проблемні

Найбільше значення має не

те, що учень використовує

Нові

 

 

інтегровані очно-дистанційні

 

очний етап – 72 год.

+

дистанційний етап

новітні технології, а те, як це використання впливає на підвищення його освіти.

С. Єрманн

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики

для вчителів математики (з інтеграцією – інформатика)

ХХІ ст. – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Тому велику увагу треба приділяти використанню новітніх інформаційних технологій на уроках математики.

Мета курсів: сприяння розвитку навичок найбільш ефективно використовувати комп'ютер на уроках математики.

Практичні заняття спрямовані на надання вчителям математики науково-методичної та практичної допомоги щодо конструювання та аналізу уроків математики з використанням                 інформаційно-комунікативних технологій.

Дива в освіті роблять не комп’ютери, а вчителі

К. Барретт

 

Дистанційні

3.20.7.

Тематичні

 

дистанційний етап – 72 г

У самій своїй основі педагогічна праця –

дійсно творча

Організація навчально-творчої діяльності учнів на уроках математики Для вчителів математики

Вирішення проблеми формування творчої особистості в практиці шкіл вимагає особливої уваги, оскільки в повсякденній діяльності учителя найбільше недоліків зустрічається саме в організації навчально- творчої роботи учнів.

Мета курсів – визначення педагогічних умов та особливостей організації навчально-творчої діяльності учнів при вивченні математики.

Основним змістом програми курсу є обґрунтування процесу організації навчальної творчої діяльності учнів, її видів, структури та способів організації на уроках математики.

Підготуй   учня,    у    якого   зможеш навчитись сам

Оновлені

3.21. УЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ

Очно-дистанційні

3.21.1.

Інтегровані тематичні

 

очний етап – 72год

+

дистанційний етап

Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості

учня В. Сухомлинський

Проектування і проведення сучасного уроку інформатики

Для вчителів інформатики (з інтеграцією – математика)

Сучасний урок інформатики за останні роки став не

тільки  індикатором  змін  у  суспільстві  щодо розвитку

Оновлені

 

 

 

інформаційно-комунікаційних технологій, а й рушієм процесу оновлення інших навчальних дисциплін, що стали широко застосовувати ІКТ.

Метою курсів є ознайомлення слухачів із сучасними моделями організації уроку інформатики та математики (уроку творчої майстерності, комунікативний тренінг тощо), інноваційними технологіями викладання предмета «Інформатика» (зокрема, в початковій школі за оновленим Державним стандартом початкової загальної освіти). Слухачі практично вправлятимуться у відборі сучасних ефективних форм, методів та прийомів навчання; моделюванні сучасного уроку інформатики та математики.

Реалізація зазначених питань передбачена у процесі практичних занять, презентацій перспективного досвіду та майстер-класів провідних фахівців області, тренінгів і факультативних занять за запитами слухачів.

Бажаємо досягти вершини педагогічної майстерності шляхом плідної формальної та інформальної освіти!

 

3.21.2.

Тематичні

 

очний етап - 72г

+

дистанційний етап

Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці.

Г. Драйден

Упровадження інновацій при викладанні курсу інформатики за Державними освітніми стандартами Для вчителів інформатики, які працюють у початковій та основній школі

Пропонуємо курси, що є одними з провідних у професійній підготовці вчителя інформатики!

Курс «Інформатика» в початковій та основній школі розглядається як інструмент, що в сучасному суспільстві сприяє більш успішному навчанню учнів, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей, усебічному розвитку.

Дані курси призначені для сучасних, творчих, ініціативних вчителів. Під час проходження курсів ми розглянемо, що таке інноваційні технології, як можна їх використовувати на уроці і в позаурочний час, який алгоритм дій вчителя по впровадженню інноваційних технологій в освітній процес. Курси практико- орієнтовані, націлені на те, щоб отримані знання слухачі легко і швидко змогли застосувати на практиці!

У кінці курсу відбудеться брифінг з найгостріших питань викладання інформатики, де учасники зможуть поспілкуватися і подискутувати!

Немає нічого, що не долалось би працею!

Оновлені

Проблемні, тематичні

3.21.3.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Тільки справжній фахівець може виховати обдарованого учня!

Підготовка обдарованої молоді

до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

Для вчителів інформатики, які займаються підготовкою обдарованих учнів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

Якщо Ви є таким фахівцем, якщо Вас цікавлять обдарованість як соціально-педагогічна проблема, сучасні методики й педагогічні інновації щодо підготовки     учнів     до     інтелектуальних     змагань  з

інформатики       та        інформаційних       технологій,

Оновлені

 

 

 

використання ІТ для вирішення складних практичних задач, – ми чекаємо Вас саме на цих курсах!

Головна мета курсів - познайомити слухачів із сучасними підходами до обдарованості як соціально- педагогічного явища, психологічними особливостями сучасних обдарованих дітей та специфікою їхньої пізнавальної діяльності; з існуючими методиками та педагогічними інноваціями щодо організації роботи з обдарованим дітьми. Розкрити суть, роль i місце основних методів алгоритмізації та програмування в роботі з обдарованими дітьми, використання інформаційних технологій для вирішення практичних задач.

Практичний матеріал курсів розглядається на основі аналізу учнівських олімпіад минулого року та вирішення олімпіадних задач районного / міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Справжній педагог має працювати на майбутнє!

 

3.21.4.

Тематичні

очний етап – 72 г.

Треба просто піднятись і почати щось робити.

Упровадження сучасних ІКТ-технологій в освітній процес навчального закладу

Для всіх категорій педагогічних працівників

Курси розроблено для підвищення рівня володіння ІКТ-технологіями педагогічних працівників ДНЗ, ЗОШ, ЗОШІ, ПНЗ всіх категорій. На курсах розглядатимуться питання:

1.             Створення скрайбінгових та онлайн презентацій

- VideoScribe, PowToon, Presi

2.             Створення відеоуроків засобами Youtube

3.             Робота з google-класом

4.             Використання сучасних он-лайн сервісів на уроках: Lerning Apps, Kahoot, quizizz

5.             Візуалізація інформації

6.             Створення та ведення учителем персонального сайту або блогу.

Буде представлено найкращий досвід педагогів області з зазначених питань.

Нові

12. Корпоративні

12.5.

Корпоративні

 

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Треба просто піднятись і почати щось робити.

Упровадження сучасних ІКТ-технологій в освітній процес навчального закладу

Для всіх категорій педагогічних працівників

Курси розроблено для підвищення рівня володіння ІКТ-технологіями педагогічних колективів ДНЗ, ЗОШ, ЗОШІ, ПНЗ. На курсах розглядатимуться питання:

1.   Створення скрайбінгових та онлайн презентацій - VideoScribe, PowToon, Presi

2.  Створення відеоуроків засобами Youtube

3.  Робота з google-класом

4.       Використання   сучасних   он-лайн   сервісів на уроках: Lerning Apps, Kahoot, quizizz

5.  Візуалізація інформації

6.  Створення та ведення учителем персонального сайту або блогу.

Буде представлено найкращий досвід педагогів області з зазначених питань.

Нові

12.6.

Корпоративні

Сучасне життя посилає вчителю різні виклики,

і він має реагувати на них, бути конкурентоздатним у

Нові

 

 

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

сучасному інформаційному просторі

О. Ісаєва

Медіакомпетентність сучасного педагога як складова професійного розвитку

Для педагогічних працівників школи

Сьогодні кожний учитель – творчий. У вирі стрімкого технологічного розвитку, незліченних інформаційних потоків і придбаних батьками нових ґаджетів не просто зацікавити учня та втримати його увагу. Отож, учімось говорити мовою школярів, аби потім навчити своєї!

Ці курси – для педагогів, які прагнуть постійного розвитку і розуміють, що професіоналізм – це шлях справжнього успішного вчителя. Своїм прикладом вчимо цьому інших!

Навчання в межах теми передбачає формування медіаграмотності слухача: пошук, репродукування, конструювання та використання на практиці навчального медіаконтенту та медіапродукції.

У програмі курсів – види та засоби візуалізації тексту, створення інфографіки, сучасний дизайн мультимедійної презентації, організація навчання із застуванням онлайн-сервісів Glogster, PowToon, StoryboardThat, LearningApps.org та ін., основи медіадидактики та дистанційного супроводу позаурочної діяльності школярів.

Те, що відволікає учня від навчання, має стати помічником учителя!

 

12.7.

Корпоративні

 

Тематичні

очний етап – 72 г.

Ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо побачити у світі.

М. Ганді

Використання технологій дистанційного навчання у школі

Для педагогічних працівників, які опікуються питаннями дистанційного навчання

На кусах розглядатимуться питання організації навчання учнів дистанційної школи (платформа moodle, робота з сервісами google-диск, документи, клас, youtube та ін.) та впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес загальноосвітньої школи («змішане навчання»,

«перевернутий клас» та ін.). Велику увагу буде приділено ігрофікації та мотивації учнів при використанні дистанційних форм навчання.

Тематичні питання:

1.      Організація     роботи     дистанційної     школи. Специфіка та засоби реалізації.

2.      Проектування та моделювання дистанційного курсу

3.      Moodle: основні можливості, термінологія

4.      Розробка власних курсів в системі moodle

5.      Ігрофікація в системі дистанційного навчання

6.      Синхронне навчання

7.      Сервіси Google Suite

8.      Змішане навчання

Нові

3.22. УЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Очно-дистанційні

3.22.1.

Інтегровані

очно-дистанційні

Що спільного можна знайти в методиці

викладання трудового навчання і інших

Нові

         
 

 

 

очний етап – 72 г

+

дистанційний етап

предметів?

Сучасний урок трудового навчання і технологій: теорія і практика моделювання

Для вчителів трудового навчання і технологій (з інтеграцією – «Захист Вітчизни»

або «Основи здоров’я»)

Актуальність курсів зумовлена оновленою Навчальною програмою з трудового навчання для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, орієнтованою на формування в учнів ключових і предметних компетентностей.

Мета курсів: удосконалення підготовки вчителя з предмета «Трудове навчання, технології» шляхом упровадження в практику роботи новітніх освітніх технологій сучасного уроку; підвищення професійної майстерності, формування нового педагогічного мислення.

Навчись бути здоровим та сильним!

 

3.22.2.

Інтегровані очно-дистанційні

 

очний етап – 72 г

(у т.ч. інтеграція – 36 г)

+

дистанційний етап

Що спільного можна знайти в методиці викладання трудового навчання та

інших предметів?

Інтеграція як ефективний шлях розвитку творчої особистості учнів на уроках трудового навчання

(для вчителів трудового навчання і технологій, інтеграція – образотворче мистецтво)

Бажаєте інтегровано викладати трудове навчання та образотворче мистецтво, знайти спільне в цих предметах? Тоді ми чекаємо вас на цих курсах!

Актуальність теми курсів зумовлена оновленою Навчальною  програмою   з  трудового   навчання   для  5- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, орієнтованою на формування ключових і предметних компетентностей, наближення процесу трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

Доцільність реалізації у процесі навчання міжпредметних зв’язків пояснюється необхідністю відображення реально існуючих взаємозв’язків системи їх позитивного впливу на формування системи знань і загальний рівень творчого розвитку учнів, результативність скоординованого викладання різних предметів.

Слухачі вивчатимуть продуктивні форми й методи навчання, досвід учителів-новаторів щодо проведення уроків інтегрованого навчання, нові освітні ресурси Інтернету та інформаційні технології навчання на уроках трудового навчання. Передбачено проведення практичних занять щодо застосування сучасних технологій для реалізації змістовних ліній програми.

Сучасне не завжди викреслює минуле

Оновлені

3.22.3.

Інтегровані очно-дистанційні очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Сучасна освіта – сучасні знання

Актуальні підходи до викладання трудового навчання та технологій

Для вчителів трудового навчання та технологій (з інтеграцією – креслення)

Головна мета курсів: удосконалення професійної компетентності вчителів трудового навчання та технологій   з   питань   теорії   і   практики технологічної

освіти   школярів,   розширення   знань   про   розвиток   і

Оновлені

 

 

 

соціалізацію учнів, опанування інноваційних підходів до викладання трудового навчання та технологій.

У процесі роботи курсів слухачі ознайомляться з інноваційними технологіями в педагогіці та психології, методикою викладання предметів технологічного напряму, з використанням мультимедійних засобів навчання. Передбачена практична творча робота слухачів курсів, ознайомлення з авторськими програмами, участь у конференції з обміну досвідом.

Як провести урок трудового навчання, Щоб учням було цікаво на ньому?

 

Проблемні, тематичні

3.22.4.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Іноді одна маленька зернина є початком великих статків

Сенека

Організація проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання

Для вчителів трудового навчання і технологій

Проектна діяльність учнів не є замінником класно- урочної системи навчання, а розглядається як її компонент в системі компетентнісно орієнтованої освіти.

Завдання курсів:

-   актуалізувати та розширити теоретичні знання слухачів з формування в учнів проектно-технологічної компетентності;

-     опрацювати наявний інноваційний досвід роботи педагогів-майстрів з питань упровадження інноваційних освітніх моделей навчання на основі проектної діяльності;

-   надати вчителям додаткові можливості більш глибокого опанування сучасних інформаційно- комунікаційних технологій.

Знання ніколи не заважають!

Оновлені

3.22.5.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Прагнемо робити нестандартні кроки!

Формування креативної компетентності учнів на уроках трудового навчання і технологій Для вчителів трудового навчання та технологій, які

займаються підготовкою учнів до олімпіад

Однією з проблем у підготовці школярів до участі в олімпіадному русі є недостатнє володіння педагогами системою роботи з обдарованими дітьми, сучасними ефективними методиками підготовки школярів до олімпіад.

Метою курсів є опанування результативними формами, методами роботи з обдарованою молоддю, надання вчителям ґрунтовних знань з трудового навчання, підвищення професійної майстерності, формування нового педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу та культурного рівня учителів.

Пропонований курс - це:

●  підвищення професійної майстерності щодо ефективного використання методики трудового навчання і технологій у роботі з обдарованими дітьми;

●  опанування сучасними підходами до формування креативної компетентності учнів;

●  підготовка педагогів до роботи з учасниками олімпіад.

Якщо бути, то бути першим!

Оновлені

Авторські

 

3.22.6.

Авторські

 

очний етап – 72 г

Нові стандарти-нова школа

Формування ключових і предметних компетентностей школярів засобами сучасних технологій трудового навчання

(з досвіду роботи Даниліної Е.М., учителя трудового навчання та технологій Української

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради )

Для вчителів трудового навчання і технологій

Бажаєте вдосконалювати свою педагогічну майстерність та поглибити професійну компетентність з питань теорії та практики технологічної освіти школярів? Запрошуємо до активного творчого діалогу!

Головна мета курсів: на основі знайомства з перспективним досвідом автора удосконалити професійну компетентність учителів трудового навчання та технологій з питань формування ключових та предметних компетентностей засобами сучасних технологій.

Контент курсової підготовки дозволить слухачам підвищити фахову майстерність, знайти сучасні підходи до складання календарного планування за оновленою Навчальною програмою.

Метод  проектів стимулюватиме  самостійну пізнавальну діяльність і здійснюватиметься за схемою: все, що я пізнаю, я знаю і застосовую.

Передбачена практична творча робота слухачів.

Знаю. Умію. Навчу.

Нові

3.23. УЧИТЕЛІ РИТМІКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

Проблемні, тематичні

3.23.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Танець - це маленька модель життя в декількох хвилинах зі своїми емоціями та переживаннями.

А. Вавілін

Мистецтво хореографії в системі естетичного виховання школярів

Для вчителів ритміки та хореографії

Мистецтво хореографії відіграє значну роль в естетичному вихованні учнів, і спрямоване на інтерпретацію та створення танцювальних творів, через які виявляються і розвиваються емоційно-чуттєва, психофізична, когнітивна  та креативна сфери підростаючого покоління.

Курси дозволять набути професійно-педагогічних знань щодо організації та проведення всіх форм хореографічної роботи з дітьми шкільного віку.

Програмою курсів передбачено оволодіння вчителем змістом та принципами побудови навчання, методами, формами організації ритмічно-хореографічної роботи зі школярами; розвиток практичних умінь стимулювання творчості та ініціативності у різних видах ритмічно- хореографічної діяльності.

Результатом роботи слухачів стане захист творчих робіт у формі проектів, міні-кейсів.

Танець - єдине мистецтво, матеріалом

для якого є ми самі.

Тед Шон

Нові

3.24. УЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

           
 

Проблемні, тематичні

3.24.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Освіта полягає не в кількості знань, а в повному розумінні й умілому застосуванні всього того, що знаєш.

Розвиток ключових компетентностей учня засобами образотворчого мистецтва

Для вчителів образотворчого мистецтва

Компетентнісний підхід посилює важливість творчої, проектної, інтерактивної та практичної діяльності  на уроках образотворчого мистецтва. Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, необхідністю розглянути питання теорії, методики та технологічних підходів до побудови сучасного уроку образотворчого мистецтва відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції «Нова українська школа», оновлених програм.

Метою курсів є підвищення професійної компетентності вчителя з методик і технологій формування ключових компетентностей учнів, моделювання уроків з використанням інтерактивних методів і прийомів.

Завданням курсів є:

-            надання науково-теоретичної та практичної допомоги вчителям з питань організації навчально- виховного процесу в рамках реалізації Концепції Нової української школи;

-            забезпечення умов для опанування вчителями образотворчого мистецтва ґрунтовних психолого- педагогічних, методологічних знань з формування ключових компетентностей через  міжпредметну інтеграцію;

-            ознайомлення слухачів з наявним інноваційним досвідом учителів образотворчого мистецтва  щодо розвитку ключових компетентностей.

Результатом роботи слухачів стане захист творчих робіт у формі проектів, міні-кейсів та ін.

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.

Сенека

Оновлені

Очно-дистанційні

3.24.2.

Інтегровані очно-дистанційні

 

очний етап – 72 г

(у т.ч. інтеграція – 36 г)

+

дистанційний етап

Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота

П. Друкер

Інноваційні аспекти викладання образотворчого мистецтва в контексті Концепції

«Нова українська школа»

Для вчителів образотворчого мистецтва (з інтеграцією курсу «Мистецтво»)

Головною метою курсів є надання науково- теоретичної та практичної допомоги вчителям образотворчого мистецтва з питань організації навчально-виховного процесу в контексті реалізації Концепції Нової української школи.

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів образотворчого мистецтва, які творчо впроваджують інноваційні художньо-педагогічні методики і технології в навчально-виховний   процес;   з   новими   нетрадиційними

напрямками   в   образотворчому   мистецтві;   націлена   на

Нові

 

 

 

створення      умов      для      підвищення      професійної компетентності вчителів.

Курси дозволять розглянути питання щодо мотивації пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей школярів.

Робота на курсах передбачає розробку педагогами власних проектів, міні-кейсів, учительських сайтів тощо.

Сучасний    урок    –    це    синтез традицій та інновацій!

 

3.25. УЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Проблемні, тематичні

3.25.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 год.

Батьківщина без нас обійтися може,

ми ж без неї – ніщо В. Сухомлинський

Громадянське виховання особистості засобами музичного мистецтва

Для акомпаніаторів, концертмейстерів та керівників гуртків і студій, які працюють з інструментальними, вокальними та хоровими колективами

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, необхідністю розглянути питання теорії, методики та технологічних підходів щодо формування громадянського виховання засобами музичного мистецтва в умовах модернізації освіти.

Головною метою курсів є надання науково- теоретичної та практичної допомоги вчителям з питань громадянського виховання шляхом розвитку творчого потенціалу та формування естетичного смаку засобами музичного мистецтва в рамках реалізації Концепції  Нової української школи.

Навчальним планом курсів передбачена практична складова, де учителі матимуть змогу:

-  апробувати технології ситуативного моделювання, колективного та колективно-групового навчання;

-  ознайомитися з авторськими методами роботи щодо громадянського виховання засобами музичного мистецтва;

-  брати участь у тематичних та проблемних дискусіях, майстер-класах і тренінгах, у роботі педагогічних майстерень тощо.

Патріотизм - серцевина людини, основа її активної громадянської позиції

В. Сухомлинський

Нові

3.25.2.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку

А. Бебель

Розвиток ключових компетентностей учня засобами музичного мистецтва – як основи успішної

самореалізації

Для вчителів музичного мистецтва

Актуальність курсів пояснюється оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, необхідністю розглянути питання теорії, методики та технологічних підходів до побудови сучасного уроку музичного  мистецтва

відповідно  до оновленого  Державного  стандарту базової  і

Нові

 

 

 

повної середньої освіти, Концепції «Нова українська школа», оновлених програм.

Метою курсів є підвищення професійної компетентності вчителя щодо опанування методики і технологій розвитку ключових компетентностей учнів засобами музичного мистецтва, моделювання уроків з використанням інтерактивних методів і прийомів.

Компетентнісний підхід посилює важливість творчої, проектної, інтерактивної та практичної діяльності на уроках музичного мистецтва.

Навчальним планом курсів передбачена практична складова, де учителі матимуть змогу :

-          апробувати новітні художньо-педагогічні технології навчання;

-          презентувати власні форми роботи щодо формування ключових компетенностей;

- брати участь у тематичних та  проблемних дискусіях, майстер-класах і тренінгах, у роботі педагогічних майстерень тощо.

Виховуючи – навчай і розвивай, навчаючи та розвиваючи – виховуй,

навчаючи, розвиваючи та виховуючи – саморозвивайся

В. Сухомлинський

 

Очно-дистанційні

3.25.3.

Інтегровані очно-дистанційні

Найдосвідченіший педагог  ніколи не повинен

спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче

починається відставання

В. Сухомлинський

Інноваційні аспекти викладання музичного мистецтва в контексті Концепції «Нова українська школа»

Для вчителів музичного мистецтва (з інтеграцією курсу «Мистецтво»)

Головною метою курсів є надання науково- теоретичної та практичної допомоги вчителям музичного мистецтва з питань організації навчально-виховного процесу в контексті реалізації Концепції Нової української школи.

Програма курсів передбачає знайомство з сучасними підходами до організації уроку та його конструювання, проектування, моделювання; ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів музичного мистецтва, які творчо впроваджують інноваційні художньо-педагогічні методики й технології в навчально-виховний процес.

Педагоги матимуть можливість розглянути питання щодо:

-     упровадження інноваційних методик та сучасних освітніх технологій навчання щодо мотивації пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей школярів;

-     ознайомлення з методикою створення програмного методичного забезпечення, робота в різноманітних комп'ютерних програмах (FL Studio, Vegas Pro);

-       створення дидактичних матеріалів з основних тем курсу музичного мистецтва.

Хороший учитель не пропускає жодної нагоди, щоб навчити чогось корисного.

Я. А. Коменський

Нові

 

очний етап – 72 г

(у т.ч. інтеграція – 36 г)

+

дистанційний етап

 

 

3.26. УЧИТЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

Очно-заочні

3.26.1.

Тематичні

Мистецтво — вираження найглибших думок

найпростішим способом

Інтегрований підхід як сучасна форма організації мистецької освіти

Для вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво»

Головна мета курсів – опанування інтегрованого підходу до організації сучасної мистецької освіти через особистісно-орієнтовані та компетентнісні моделі навчання в умовах модернізації освіти та в рамках реалізації Концепції Нової української школи.

У     процесі     курсів     слухачі     ознайомляться     з інноваційними технологіями та методиками викладання предмету «Мистецтво» з використанням мультимедійних засобів навчання. Передбачена практична творча робота слухачів курсів, ознайомлення з авторськими слайд- програмами, обмін досвідом, культурологічна підготовка. Робота на курсах передбачає залучення педагогів до подальшої інноваційної діяльності з експериментування, розробки власних проектів, міні-кейсів, учительських

сайтів тощо.

“Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах допитливість і потім задовольняти її”.

А.Франс

Нові

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

Очно-дистанційні

3.26.2.

Інтегровані очно-дистанційні

Зануритись у світ художньої культури

Актуальні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу

Для вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво» (з інтеграцією курсу «Художньої культури»)

Головна мета курсів: удосконалення професійної компетентності вчителів предметів художньо- естетичного циклу з питань теорії і практики мистецької освіти школярів, розширення знань про естетичну сферу життєдіяльності людини, опанування інноваційних підходів до викладання інтегрованих курсів

«Мистецтво», «Художня культура».

У процесі роботи курсів слухачі ознайомляться з інноваціями у педагогіці та психології, методикою викладання предметів художньо-естетичного циклу, з використанням мультимедійних засобів навчання. Передбачена практична творча робота слухачів курсів, ознайомлення з авторськими слайд-програмами, участь у конференції з обміну досвідом, культурологічна підготовка.

Навчайтесь любити мистецтво в собі, а не себе в

мистецтві

Оновлені

 

очний етап – 72 г

+

дистанційний етап

 

3.27. УЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Очно-дистанційні

3.27.1.

Тематичні

Від формування здоров’язбережувальної компетентності – до формування

здорової нації

Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів засобами фізичної культури

Для вчителів фізичної культури

Основні завдання курсів: проаналізувати нові державні

Оновлені

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

 

 

 

стандарти й концепцію розвитку фізичної культури та спорту; надати вчителям фізичної культури оновлені знання з предмета, ознайомити з інноваційними підходами щодо формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках фізичної культури; формувати нове педагогічне мислення, розвивати творчий потенціал слухачів.

Програма курсів відображає нові підходи до організації уроків фізичної культури, організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітньому навчальному закладі у контексті освітніх реформ, передбачає набуття знань щодо психо-фізіологічних особливостей розвитку школярів. Заняття дають практичні навички щодо використання ІКТ-технологій на уроках фізичної культури та збереження здоров’я учнів засобами фізичної культури.

Спецкурс «Сучасні вимоги до організації медико- педагогічного контролю за фізичним здоров’ям школярів» дає можливість ознайомитися з організаційними аспектами медико-педагогічного контролю в загальноосвітньому закладі згідно з новими освітніми стандартами.

Формування      нового      педагогічного мислення – шлях до успіху

 

3.27.2

Тематичні

Простота - найвища форма складності

Формування соціальної компетентності учнів на уроках фізичної культури та заняттях спортивних гуртків і секцій

Для вчителів фізичної культури, тренерів-викладачів, керівників спортивних гуртків, секцій

Курси спрямовані на теоретичне і практичне опанування слухачами питань формування соціальної компетентності учнів на уроках фізичної культури й у процесі фізкультурно-спортивної, гурткової, секційної роботи; розгляд нових підходів до адаптації учнів в колективі та психолого-педагогічних аспектів формування зразків поведінки в учнівської молоді на предметі «Фізична культура», під час гурткової та секційної роботи.

Програма курсів передбачає набуття вмінь щодо забезпечення співпраці та принципу індивідуалізації школярів; ознайомлює з сучасними підходами до соціально-виховних функцій загальноосвітнього навчального закладу. Заняття дають практичні навички використання ІКТ- та тренінгових технологій на уроках фізичної культури та заняттях спортивних гуртків, секцій.

Спецкурс          «Соціально-виховна          значущість фізкультурно-спортивної діяльності» дає можливість опанувати погляд на фізичну культуру і спорт, як на чинники здоров’я та здорового способу життя.

Дитина понад усе!

Нові

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

3.27.3.

Інтегровані очно-дистанційні

Фізична культура та Захист Вітчизни – складові Держави майбутньої України

Формування життєвих компетентностей учнів на уроках «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Для вчителів фізичної культури І та Вищої кваліфікаційної категорії

(з інтеграцією – предмет «Захист Вітчизни»)

Особливість курсів полягає в спрямованості на

Оновлені

 

очний етап – 72 г

+

дистанційний етап

 

 

 

 

поповнення та оновлення знань, умінь та навичок з викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»; набуття знань нормативно-правових, науково- методичних та психолого-педагогічних аспектів формування життєвих компетентностей учнів на предметах «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». Розглядаються концептуальні засади нової української школи.

Практичний модуль спрямовано на організацію здоров’язберігаючої діяльності з предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни». Ознайомлення слухачів з історичними традиціями розвитку української національної фізичної культури, розглядаються питання патріотичних військово-спортивних ігор українського козацтва, організації занять з прикладної фізичної підготовки. Спецкурс «Сучасні вимоги до організації медико-педагогічного контролю за фізичним здоров’ям школярів»  дасть можливість ознайомитися з організаційними аспектами медико-педагогічного контролю в загальноосвітньому закладі згідно з новими стандартами освіти.

Інтеграція сучасних знань і досліджень у

професійну діяльність – запорука професійного зростання

 

Очно-заочні

3.27.4

Очно-заочні

Міркуй інакше!

Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти

Для творчих учителів фізичної культури

Особливість курсів полягає в спрямованості на теоретичне й практичне опанування слухачами сучасних освітніх трендів та інноваційних технологій, нових нетрадиційних форм та методів проведення уроків фізичної культури; шляхів удосконалення та підвищення ефективності сучасного уроку фізичної культури; надання допомоги талановитим учителям фізичної культури у підготовці до конкурсів фахової майстерності.

Завдання:

·     застосування широкого спектру новітніх інформаційних та сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання з поєднанням рекреативних та психо-регулятивних форм та методів;

·     використання програм, програмного забезпечення й

3D-технологій в процесі фізичного виховання;

·       відслідковування індивідуального здоров’я  учнів за допомогою інноваційних засобів.

Передбачено знайомство з конкурсними матеріалами та уроками кращих учителів фізичної культури Донецької області та України.

Спецкурс «Використання фітнес-систем та технологій в освітньому процесі навчального закладу» дасть можливість більш ефективно впроваджувати різні форми фітнес-систем на уроках фізичної культури та в позаурочній діяльності.

Спецкурс «Спорт заради розвитку» дасть  можливість

більш ефективно впроваджувати елементи тренінгу та інтерактивні  методики навчання;  використовувати спорт

Нові

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

 

 

 

 

як інструмент впливу на соціальні та поведінкові зміни, формувати вміння ефективно взаємодіяти та позитивно реагувати на проблеми, вирішувати їх засобами фізичного виховання.

Будь іскрою, якщо мрієш бачити багаття

 

Проблемні, тематичні

3.27.5.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Фізична культура – складова загальної

культури особистості

Оновлення підходів до реалізації Державних стандартів початкової освіти в галузі «Здоров’я і фізична культура»

Для вчителів фізичної культури, які викладають у початковій школі

Курси спрямовано на опрацювання галузі «Здоров’я і фізична культура» нового Державного стандарту початкової загальної освіти: опанування вчителями сучасних, інноваційних підходів до організації роботи з фізичної культури, ознайомлення з мультимедійними та освітніми електронними програмами з  фізичної культури; з особливостями фізичного та психічного розвитку молодших школярів.

Передбачено оновлення та поповнення знань й умінь щодо ефективної організації здоров’язбережувальної діяльності та уроків фізичної культури; використання сучасних інформаційних технологій, технічних засобів навчання та тренінгових технологій, методу проектів, мультимедійних та електронних освітніх програм із фізичної культури; розвиток творчого потенціалу слухачів.

Факультативний курс «Застосування нетрадиційних форм організації рухової активності школярів – ефективний засіб мотивації до здорового способу життя» спрямований на оволодіння інноваційними технологіями організації уроку і секційних занять.

Компетентний учитель – здорові діти

Оновлені

3.27.6.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Обдарована молодь – майбутнє України

Система фізкультурно-спортивної роботи з обдарованою молоддю

Для вчителів фізичної культури, керівників гуртків, тренерів-викладачів, які опікуються питаннями

розвитку обдарованості дитини

Особливість курсів полягає в спрямованості на опанування результативних форм, методів роботи з обдарованою молоддю; використання в навчально- виховному процесі з фізичного виховання і позашкільній роботі футболу, олімпійської освіти та інноваційних технологій; ознайомлення слухачів з віковими та психофізіологічними особливостями розвитку дитини, використання особистісно орієнтованого підходу в проведенні занять фізичної культури та оцінюванні фізичних досягнень учнів.

Факультативний курс «Застосування нетрадиційних форм організації рухової активності школярів – ефективний засіб мотивації до здорового способу життя» спрямований на оволодіння інноваційними технологіями організації уроку і секційних занять.

Рух – це життя

Нові

Комплексні (загальна підготовка)

3.27.7.

Загальна підготовка

Фізична культура – невід’ємна складова

Оновлені

 

 

 

очний етап – 108 г.

формування гармонійно розвиненої

особистості

Сучасні підходи до організації фізкультурно- оздоровчої роботи у школі

Для вчителів фізичної культури зі стажем роботи до 5 років або тривалою перервою в роботі

Курси спрямовано на осучаснення й поглиблення знань та умінь вчителів щодо організації фізкультурно- оздоровчої роботи в школі; оволодіння сучасними технологіями навчання предмету «Фізична культура відповідно до розділів програми.

Заняття включають опрацювання нормативно-правових, науково-методичних та історичних аспектів викладання предмета «Фізична культура», самоаналізу та самоконтролю, моделювання та проведення уроків з елементами туризму; поглиблення знань щодо оформлення основних плануючих документів як навчальної, виховної, так і практичної діяльності викладача предмета «Фізична культура», методики навчання та оцінювання рухових  дій та навичок; розгляд питань планування самоосвіти.

Формування нового педагогічного мислення – шлях до успіху

 

3.28. УЧИТЕЛІ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

Проблемні, тематичні

3.28.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Уміння жити в нових соціальних умовах – основа життєспроможності особистості

Формування життєвих компетентностей учнів засобами предмета «Захист Вітчизни»

Для вчителів предмета «Захист Вітчизни»

Після цих курсів ви зможете  ефективно використовувати знання з нормативно-правових, науково- методичних та психолого-педагогічних аспектів формування життєвих компетентностей учнівської молоді засобами предмета «Захист Вітчизни».

Основна мета курсів – підвищення професійної майстерності вчителя у формуванні життєво необхідних навичок учнів щодо забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Завдання   курсів:   усвідомлення   вчителем предмета

«Захист Вітчизни» основних положень Конституції України про захист Батьківщини, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», призначення Збройних сил та інших військових формувань України, їх особливості,   надання   поглиблених   знань   з   предмета

«Захист Вітчизни», формування нового педагогічного мислення, оновлення науково-теоретичної та методичної підготовки.

Програма курсів спрямована на ознайомлення слухачів з історичними традиціями розвитку українського козацтва, розглядаються питання патріотичних військово-спортивних ігор, організації занять з прикладної фізичної підготовки. Практичні модулі спрямовано на формування у слухачів навичок та вмінь професійно-функціональних дій у сфері цивільного захисту населення та надання першої допомоги (медико-санітарна підготовка); організацію

здоров’язбережувальної діяльності та безпеки життєдіяльності засобами предмета «Захист Вітчизни».

Оновлені

 

 

 

Спілкуємось, навчаємось та діємо разом!

 

3.29. УЧИТЕЛІ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я»

Очно-дистанційні

3.29.1.

Тематичні очно-дистанційні

 

очний етап – 72 г

+

дистанційний етап

Здоровий розум у здоровому тілі – велике благо.

Інноваційні підходи до викладання курсу «Основи здоров'я»

Для вчителів предмета «Основи здоров'я»

Метою курсів є надання вчителям основ здоров'я науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги у змістовому наповненні та інноваційній інтерпретації матеріалу уроків, вдосконаленні процесу формування стійкої мотивації до здоров’язбереження в індивідуальному, ґендерному і соціальному аспектах, підвищенні загальної ефективності оздоровчої функції шкільної освіти.

Навчання на курсах надасть можливість:

-             оволодіти інноваційними підходами до формулювання теми уроку та його змістового наповнення з урахуванням вікових особливостей зростання і розвитку школярів;

-     збагатити педагогічний досвід новими формами проведення практичних занять з основ здоров'я, у тому числі екстериторіально (за межами школи);

-        спрямовувати процес навчання і виховання школярів на формування навичок збереження, зміцнення, управління та відновлення здоров’я як світогляду здорової людини;

-     запровадити очну та дистанційну просвітницьку роботу з батьками.

Результатом роботи на курсах стане розробка та захист проекту запровадження інноваційних підходів до викладання курсу «Основи здоров'я» з урахуванням вікових особливостей учнів.

Сприяння формуванню, збереженню відновленню та управлінню здоров’ям є пріоритетним напрямом та центральним елементом усього

навчально-виховного процесу і всієї діяльності закладу

Оновлені

Загальна підготовка

3.29.2

Загальна підготовка

 

очний етап – 108 г.

Всьому, що необхідно знати, навчити не можна, учитель може зробити тільки одне — вказати дорогу.

Р. Олдінгтон

Сучасний урок “Основи здоров’я”: теорія та

практика

Для учителів предмету “Основи здоров’я”, які мають стаж роботи до 5 років або тривалу перерву в роботі

Сьогодення вимагає від педагога постійного поповнення як професійних знань, так і удосконалення методичної майстерності.

Мета курсів – ознайомлення слухачів із особливостями викладання предмета “Основи здоров’я”, сучасними технологіями, методиками проведення уроків- тренінгів; удосконалення методичної, психолого- педагогічної, рефлексивної компетентностей учителя з питань формування в учнів здорового способу життя.

Слухачам буде запропоновано сучасний підхід до викладання предмета “Основи здоров’я” і для набуття ними ключових компетентностей на засадах розвитку

Нові

 

 

 

життєвих навичок, актуальних проблем і завдань розвитку підлітків та сучасних підходів до формування здорового способу життя.

Якщо твій розум на місці, ти зобов’язаний бути здоровим.

С. Косиков

 

3.30. БІБЛІОТЕКАРІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

3.30.1.

Тематичні Очно-дистанційні

 

очний етап -72 год

+

дистанційний етап

Удосконалюватися – значить змінюватися, бути досконалим – значить

змінюватися постійно.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкільної бібліотеки

Для бібліотекарів закладів освіти

Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо:

—  покращення       інформаційного       обслуговування читачів;

—  створення на базі бібліотеки ЗНЗ електронного каталогу;

—  розробки     електронної     бібліотеки     та     сайту бібліотеки;

—  застосування        найсучасніших        комп’ютерних технологій у роботі шкільної бібліотеки;

    виготовлення        власних        мультимедійних матеріалів: віртуальних виставок, буктрейлерів, фільмів

– такі курси для Вас!

Ми допоможемо бути в унікальному середовищі видатних людей, у яких є чому

навчитися!

Оновлені

Проблемні, тематичні

3.30.2.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Увійдіть сьогодні до кола фахівців, які визначають завтрашній день!

Управління функціонуванням і розвитком сучасної шкільної бібліотеки

Для завідувачів шкільних бібліотек і методистів з бібліотечних фондів ММК(РМК)

Актуальність курсів полягає в тому, що престиж бібліотечної професії та бібліотеки в цілому багато в чому залежить від рівня професійної майстерності завідувача бібліотеки та методиста з бібліотечних фондів. Ви хочете бути фахівцем своєї справи - долучайтеся!

Метою курсів є формування системи теоретичних та методичних знань щодо управління процесами та технологіями бібліотечної справи, а також відповідних вмінь та навичок.

Грамотне управління і коректна система мотивацій приведе до успіху!

Оновлені

3.30.3.

Тематичні

 

очний етап – 72г.

Інноваційна діяльність – це гарно

організована раціональна і систематична робота.

Інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек як потреба сучасності

Для провідних бібліотекарів закладів освіти

Бібліотечні інновації – результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних бібліотечних питань. Безпосереднім  результатом  такого

пошуку є нові  бібліотечні  технології,  оригінальні  ідеї,

Нові

         
 

 

 

форми та методи популяризації читання, нестандартні підходи в роботі бібліотекаря. Результатом інновацій як процесу творчої діяльності є підвищення Вашої професійної майстерності, рівня культури, мислення, світогляду.

На цих курсах Ви ознайомитеся з напрямами розширення завдань і функцій бібліотеки в умовах реформування національної системи освіти, оволодієте специфікою використання інноваційних технологій у бібліотечній справі.

Якщо Вам здається, що треба щось змінювати в цьому житті, то Вам це не

здається.

 

Комплексні (загальна підготовка)

3.30.4.

Комплексні (загальна підготовка)

 

очний етап – 108 г.

Навчитися сьогодні – завтра досягти успіху!

Сучасний бібліотекар як неодмінна умова ефективності шкільної бібліотеки

Для бібліотекарів закладів освіти зі стажем роботи 3- 5 років або зі значною перервою в роботі

Ми пропонуємо навчання з початкового рівня.

Актуальність курсів зумовлена необхідністю підвищення якості кадрового складу шкільної бібліотеки в умовах реформування освіти. Для бібліотекаря сьогодні, як ніколи, важливі такі якості, як культура спілкування і вихованість, начитаність, розвинутий інтелект, креативне мислення, творчий підхід у роботі, делікатність, шанобливе ставлення до читача, коректність і високий професіоналізм. Саме такий сучасний бібліотекар є неодмінною умовою ефективності та високого престижу бібліотеки.

Метою курсів є вдосконалення професійної компетентності бібліотекаря відповідно до пріоритетних напрямів діяльності шкільної бібліотеки в умовах освітньої реформи.

Програмою курсів передбачено:

визначення функцій і завдань сучасної шкільної бібліотеки відповідно до освітніх стандартів;

опанування основних напрямів бібліотечно- бібліографічної справи, способів її оптимізації шляхом використання сучасних технологій (ІКТ, медіа-ресурсів тощо);

ознайомлення з інноваційними формами й технологіями роботи з читачами;

вивчення передового досвіду бібліотекарів.

Ви тільки плануєте, але ще не входите до  списку тих, хто вже відвідав курси підвищення кваліфікації бібліотекарів? Ухваліть рішення сьогодні, час ще є!

Курси – це нова сходинка до

майстерності!

Оновлені

3.31. ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

3.31.1.

Тематичні

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Криза – можливість для особистісного зростання!

Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу в кризових життєвих ситуаціях

Для практичних психологів закладів освіти

Китайський ієрогліф, який можна перевести як

Нові

         
 

 

 

«криза», насправді складається з двох слів: «вей» –

«небезпека» та «цзи» – «можливість». Отже, будь-яка життєва криза – це не тільки небезпека та негативні емоції, але й можливість для особистісного зростання. Саме цю можливість дуже часто людині допомагає віднайти практичний психолог.

Слухачі  опрацюють питання психологічного супроводу вікових криз особистості в період шкільного навчання, проблеми попередження та подолання кризи професійної діяльності педагогів через навчання їх навичкам психогігієни, шляхи встановлення партнерських взаємовідносин між психологічною службою та батьками.

Варіативна складова курсів передбачає ознайомлення з психолого-педагогічними аспектами попередження та подолання насильства в дитячому середовищі. Результатом курсового навчання стане створення програми розвитку навичок психологічного відновлення учнів.

Вчимося долати кризи разом!

 

3.31.2.

Тематичні

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Практичний психолог – соратник дитини, який допомагає вихованцю зрозуміти навколишній світ!

Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу в кризових життєвих ситуаціях

Для практичних психологів ДНЗ

Проблема психологічного супроводу особистості в кризових ситуаціях життєдіяльності набуває особливої гостроти в цей складний час для нашої країни, області. Саме на психологічну службу системи освіти покладене складне завдання: навчити учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогів) долати не тільки природні вікові, але й вимушені життєві кризи, починаючи з дошкільного навчального закладу.

Слухачі  опрацюють питання психологічного супроводу вікових криз особистості в період раннього і дошкільного дитинства, розглянуть шляхи організації роботи з батьками та вихователями щодо створення найсприятливіших умов для гармонійного розвитку дошкільників. На тренінгових заняттях варіативної складової слухачі відпрацюють навички організації психолого-педагогічного супроводу дітей девіантної поведінки в умовах ДНЗ.

Результатом курсового навчання стане створення програми розвитку навичок психологічного відновлення дитини-дошкільника.

Розуміючи себе, розумієш інших!

Нові

Проблемні, тематичні

3.31.3.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Нові стандарти – нова школа та якісний

психологічний супровід!

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах освітньої реформи

Для практичних психологів закладів освіти кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст

ІІ категорії»

Провідною ідеєю психологічного супроводу в контексті реалізації освітньої реформи є створення умов для сприятливого набуття учнями навичок самонавчання,

самовиховання та самовдосконалення, що в  подальшому

Нові

 

 

 

забезпечить   конкурентоспроможну   та    громадянсько активну особистість.

Курсовою підготовкою передбачено сприяння глибокому науково-теоретичному осмисленню мети, завдань, основних напрямів психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Практичні заняття спрямовані на підвищення особистісного та професійного розвитку практичних психологів, удосконалення навичок роботи за основними напрямами діяльності фахівця психологічної служби освітнього закладу. Питання психологічного супроводу впровадження освітніх інновацій розглядаються на тренінгових заняттях варіативної складової.

Місія практичного психолога – навчити дитину будувати гармонійні зв’язки із зовнішнім світом і розуміти свій

внутрішній світ.

 

3.31.4.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Якість дошкільної освіти вимірюється кількістю щастя дитини-дошкільника

Я. Коломинський Створення оптимальних психологічних умов для формування й розвитку особистості дитини-

дошкільника

Для практичних психологів ДНЗ кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії»

Метою психологічного супроводу вихованців ДНЗ є максимальне сприяння індивідуальному психічному та особистісному розвитку дітей, що гарантує їм на момент випуску з дошкільного навчального закладу відповідну соціальну зрілість. Реалізація цієї мети вимагає від практичного психолога ДНЗ виконання цілої низки пов’язаних один з одним видів діяльності як безпосередньо з дітьми, так і з батьками та персоналом дитячого садка.

Програма курсів включає змістові модулі щодо організації роботи практичного психолога за основними напрями психологічного супроводу суб’єктів освітнього процесу ДНЗ. На тренінгових заняттях слухачі відпрацюють навички використання елементів психотерапевтичних методів в роботі з дітьми дошкільного віку (казкотерапія, арт-терапія, пісочна терапія тощо). Варіативна складова курсів передбачає ознайомлення з особливостями використання елементів тренінгу у корекційно-розвивальній роботі практичного психолога ДНЗ. Результатом курсового навчання стане створення збірника корекційно-розвивальних занять з дітьми дошкільного віку.

Плекаймо особистість!

Нові

3.32. СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

3.32.1

Тематичні

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Психологічний комфорт і безпека учнів – це одна зі складових гармонійних відносин у соціальному

середовищі!

Соціально-педагогічний супровід розвитку особистості у кризових життєвих ситуаціях

Для соціальних педагогів закладів освіти

Соціально-педагогічна    допомога    та     підтримка особистості у кризових життєвих ситуаціях – один із

Нові

 

 

 

головних напрямів професійної діяльності соціального педагога в освітніх установах.

Робота на курсах спрямована на поглиблення системи знань та вдосконалення практичних навичок слухачів щодо соціально-педагогічного супроводу суб’єктів навчально-виховного процесу в кризових життєвих ситуаціях. Окремо приділяється увага обміну досвідом і результатами творчого пошуку щодо становлення та розвитку життєстійкої та життєспроможної особистості у різноманітних моделях соціально-педагогічного супроводу в умовах освітньої установи. Під час опрацювання змістових модулів варіативної складової слухачі розглянуть питання впливу медіаосвіти на формування особистості.

Разом до гармонії!

 

 

Проблемні, тематичні

3.32.2

Тематичні

 

очний етап – 72 г

Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховати Людину,

здатну створити своє особисте життя

П. Блонський

Соціально-педагогічний супровід формування життєвих навичок особистості

Для соціальних педагогів закладів освіти

Формування життєвих навичок у підростаючої особистості не відбувається стихійно, потрібно забезпечити соціально-педагогічний супровід цього процесу. Саме тому школа нині має виконувати нові соціально-педагогічні функції, зумовлені суспільними змінами та проблемами, необхідністю мінімізації негативних впливів оточуючого середовища на дітей та учнівську молодь. Вирішення цих завдань покладається, насамперед, на соціального педагога як організатора соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Змістові модулі інваріантної складової програми курсів підвищення кваліфікації розкривають питання організації соціально-педагогічного супроводу формування життєвих навичок особистості як необхідних умінь людини XXI століття. Практичні та тренінгові заняття спрямовані на підвищення професійної компетентності соціальних педагогів щодо основних напрямів соціально-педагогічної діяльності в умовах освітньої установи.

Варіативна        складова        включає         спецкурс

«Використання потенціалу превентивних програм у процесі формування життєвих навичок школярів».

Результатом курсової підготовки стане створення збірника тренінгів щодо розвитку життєвих навичок учнівської молоді.

Вчимося жити разом!

Нові

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

4.1. КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

4.1.

Тематичні очно-дистанційні

 

очний етап - 72 год

+

Команда вирішує все!

Освітній менеджмент як чинник оновленого виховного простору ПНЗ

Для директорів ПНЗ, заступників директорів,

методистів, завідувачів відділів ПНЗ

Нові

         
 

 

дистанційний етап

Керівник закладу освіти – це творча високоосвічена особистість, яка повинна володіти сучасними знаннями та вміннями в галузі менеджменту й інноваційної педагогіки, мати  високі моральні, естетичні, комунікативні, світоглядні та інші якості.

Курси спрямовано на підвищення рівня управлінської, науково-методичної та професійно- фахової компетентностей керівника/методиста позашкільного навчального закладу, готового до ефективного управління в умовах реформування освіти, здійснення супроводу професійного зростання педагогів відповідно до вимог часу і громади, упровадження інноваційних технологій в освітній процес ПНЗ.

Інваріантна складова курсів включає питання щодо шляхів модернізації освітнього процесу в ПНЗ відповідно до оновленої нормативної бази, упровадження ІКТ в управлінську діяльність; здійснення сучасних підходів до забезпечення функціонування навчального закладу на засадах освітнього менеджменту та проектування, методології самостійної роботи дорослих у системі безперервної освіти; застосування інноваційних форм методичної роботи.

Варіативна складова: корпоративна культура.

Стань професіоналом! Створи команду професіоналів!

 

4.2. КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ПНЗ ТА ЗНЗ

Очно-дистанційні

4.2.1

Тематичні Очно-дистанційні

Життєва компетентність дитини – основа розвитку особистості та її самореалізації

Виховання особистості на принципах сталого розвитку

Для керівників гуртків туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного напрямів

Курси спрямовано на визначення та розкриття теоретико-методологічних основ сталого розвитку, що включає вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової і національної дискримінації.

Інваріантна складова розглядає питання впровадження принципів сталого розвитку в роботу педагога позашкільного закладу, компетенції і компетентності в освітній діяльності керівника гуртка; розвитку творчої особистості в умовах додаткової освіти; системи роботи керівника гуртка та шляхів підвищення його професійної компетентності.

На практичних заняттях будуть  відпрацьовані вміння щодо формування громадянсько-патріотичних компетентностей учнів у діяльності гуртків туристсько- краєзнавчого, еколого-натуралістичного, спортивно- оздоровчого, військово-патріотичного профілю.

Виховуй заради життя! Вчи для життя!

Нові

 

очний етап -72 год

+

дистанційний етап

 

4.2.2

Тематичні Очно-дистанційні

Особистість є причиною і наслідком усіх змін у суспільстві!

Соціалізація дітей в умовах позашкільного закладу освіти

Для керівників гуртків суспільно-гуманітарного,

соціально-реабілітаційного, оздоровчого напрямів

Оновлені

 

очний етап -72 год

+

дистанційний етап

 

 


 

 

Курси спрямовано на розкриття комплексу заходів щодо соціально-педагогічної допомоги, соціального виховання, навчання та розвитку особистості в умовах гуртка.

Інваріантна складова: глобалізаційні процеси в суспільстві як основний поштовх до парадигмальних перетворень в освіті; поняття соціалізації; особистість  як соціально-психологічний феномен; сучасні підходи до соціалізації особистості; удосконалення методико- технологічної компетенції керівника гуртка щодо соціалізації      особистості;      корекція            культури міжособистісної взаємодії: попередження та розв’язання конфліктів, профілактика булінгу.

Варіативна складова: упровадження інклюзивної моделі навчання в загальноосвітній простір ПНЗ.

Допомогти дитині – закласти камінчик у фундамент держави

 

4.2.3

Проблемні Очно-дистанційні

Творчість – момент створення майбутнього в сьогоденні!

Побудова траєкторії розвитку дитини засобами декоративно-ужиткового мистецтва

Для керівників гуртків декоративно-ужиткового та технічного напряму

Курси спрямовано на підвищення професійної компетентності керівників гуртків щодо організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальної траєкторії розвитку дитини.

Інваріантна складова: якісна освіта як пріоритет розвитку сучасного суспільства; компетенції і компетентності в освітній діяльності педагога; розвиток креативності вихованців засобами декоративно- ужиткового мистецтва на основі диференціації й індивідуалізації начання; побудова інд. траєкторії розвитку дитини на основі компетентнісного підходу; розвиток творчої особистості в умовах додаткової освіти; художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів.

Варіативна складова: шляхи підвищення професійної компетентності керівника гуртка.

Українське національне мистецтво – могутнє джерело виховання молоді

Нові

 

очний етап -72 г

+

дистанційний етап

 

 

4.2.4

Тематичні Очно-дистанційні

Ціннісні орієнтації людини – безпосередня система життєдіяльності особистості

та соціальних груп!

Розвиток творчих здібностей дітей та молоді засобами танцю

Для керівників хореографічних гуртків і колективів, учителів хореографії загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів

Курси спрямовано на підвищення професійної компетентності педагогів щодо виховання розвиненої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, формування її ціннісних ставлень.

Інваріантна складова: професійна підготовка педагога-позашкільника полягає в опануванні ним інноваційних підходів до викладання мистецтва танцю, опануванні форм і методів розвитку творчої особистості засобами естетичного мистецтва;  вивченні нормативно-

правових  документів  з  питань  загальної  педагогіки та

Нові

 

очний етап -72 год

+

дистанційний етап

 

 

 


 

 

художньо-естетичної освіти; ознайомленні з психолого- педагогічними передумовами розвитку творчої обдарованості; розкритті особливостей хореографічного мистецтва, його фольклорних джерел. Під час курсів слухачі будуть залучені до практичної творчої роботи, обміну досвідом, проведення майстер-класів.

Варіативна складова програми спрямована на розширення і поглиблення загальної професійної культури хореографів, задоволення освітніх потреб і запитів, містить спецкурси, факультативи за потребами слухачів.

Танець - це жива мова, якою говорить людина. Танець

розповідає, танець захоплює, допомагає зрозуміти і відчути.

Допоможи дитині висловити себе в танці!

 

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ІНКЛЮЗІЯ

5.1. КЕРІВНИКИ ПМПК

Проблемні, тематичні

5.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г

Мультидисциплінарний підхід у роботі психолого- медико-педагогічної комісії

Для керівників ПМПК

Значну роль у вирішенні життєво важливих проблем дітей, які мають вади у психофізичному розвитку, соціально-педагогічну занедбаність, відстають від однолітків у навчанні й розвитку, відіграють психолого- медико-педагогічні консультації.

У змісті курсового підвищення кваліфікації будуть розглянуті питання щодо організації та проведення консультативно-діагностичної,               координаційної, методичної роботи ПМПК, здійснення психолого- медико-педагогічного вивчення дітей для виявлення особливостей їхнього розвитку та визначення адекватних умов навчання й виховання.

Вивчати та допомагати!

Нові

5.2. ЗАВІДУВАЧІ, МЕТОДИСТИ ТА ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ

Очно-заочні

5.2.

Очно-заочні

 

очний етап – 72 г

+

заочний етап

Кожна дитина народжується божеством…

Симона де Бовуар

Інклюзивна освіта в умовах ДНЗ

Для завідувачів та вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, які

опікуються проблемою інклюзивної освіти

У вашому дитсадку планується відкриття інклюзивної групи?  Вам  обовʼязково  треба  стати  слухачем  наших курсів!

Дитина з особливими потребами часто живе в незвичному для інших світі, де дорослий має створити саме ті умови, при яких «особливість» не зашкодить  бути прийнятим однолітками, суспільством.

Метою курсів є підготовка керівних і педагогічних кадрів дошкільної освіти до практичного впровадження принципів інклюзії в дошкільних закладах. Ви  дізнаєтеся про основи інклюзії, нормативно-законодавчу базу, методику роботи з різними категоріями дітей, корекційно-реабілітаційну допомогу відповідно до нозологій та багато іншого. Програма курсів дозволить

ознайомитися  з  сучасними  підходами    до  навчально-

Оновлені

         

 


 

 

виховного   процесу   учнів   з    особливими   освітніми потребами.

Відкриємо дитсадок для всіх малюків!

 

5.3. КЕРІВНИКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

5.3.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Якщо Ви вмієте проектувати роботу, організовувати виконання наміченого, стимулювати людей на творчу, добросовісну працю, контролювати процес

і аналізувати результати – Ви володієте вмінням управляти

М. Поташник

Управління інтернатним закладом на засадах менеджменту освітніх інновацій

Для директорів, заступників з НВР спеціальних та загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Мета курсів: забезпечити науково-теоретичну підготовку компетентних спеціалістів у галузі управління, а саме: наукове, творче осмислення мети й завдань функціонування та перспектив розвитку інтернатних освітніх закладів, знання суті інноваційних теорій та технологій, упровадження їх у навчально- виховний процес.

У навчальному плані курсів підвищення кваліфікації директорів та заступників з НВР інтернатних закладів передбачено опанування різноманітних технік, вправ, ситуацій щодо теорії управління й аналізу управлінських ситуацій; відтворення власного управлінського досвіду.

Щоб змінити людей, їх потрібно любити. Вплив на них пропорційний любові до них.

Й. Песталоцці

Оновлені

5.4. ВИХОВАТЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

5.4.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Приймай дитину з благоговінням, виховуй її з любов'ю, випускай вільною

Р. Штейнер Організація виховної роботи сучасного інтернатного закладу як основа соціалізаціїї особистості дитини

Для вихователів загальноосвітніх інтернатних закладів зі стажем роботи 3-5 років Мета        курсів:        зорієнтувати        вихователів

загальноосвітніх інтернатних закладів на використання  в роботі педагогічних технологій взаємодії дитини з навколишнім світом: розвиток етичної, правової, естетичної свідомості; здоров’язбережувальних технологій; розвиток індивідуальних здібностей вихованців в навчально-виховному процесі через спільну діяльність вчителів, вихователів і батьків шляхом створення відкритої виховної системи; забезпечення можливостей для інтенсивного саморозвитку особистості кожної дитини.

Виховання - велика справа: воно вирішує долю людини.

В. Бєлінський

Оновлені

5.4.2

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Душу – Богові! Життя – Батьківщині!

Серце – людям! Честь – нікому!

Організація національно-патріотичного виховання в

Оновлені

 

 

 

інтернатних закладах

Для вихователів загальноосвітніх інтернатних закладів Мета курсів: презентація пріоритетних напрямків патріотичного    виховання,    визначених    державними нормативними       документами,       форм       реалізації патріотичного       виховання        щодо       формування громадянської    позиції     учнів    спеціальної    школи- інтернату;   утвердження   у    свідомості   і    почуттях особистості   патріотичних    цінностей,   переконань   і поваги   до    культурного   та    історичного   минулого України; популяризація досвіду гурткової роботи в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті як засобу

реалізації патріотичного виховання дітей та молоді.

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер

 

5.5. ВИХОВАТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Комплексні (загальна підготовка)

5.5.1.

Загальна підготовка

 

очний етап – 108 г.

Поганий той вихователь, який не пам’ятає свого дитинства

Організація роботи вихователя спеціального загальноосвітнього інтернатного закладу Для новопризначених вихователів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей

з особливостями психофізичного розвитку

Мета курсів: розвиток та вдосконалення посадово- функціональних компетентностей вихователів спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів.

На курсах слухачі опанують зміни нормативно- правової бази, специфіку та інноваційні підходи до роботи з дітьми з особливими потребами, підвищать професійну майстерність щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити у громадянському суспільстві.

Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне.

Конфуцій

Оновлені

Проблемні, тематичні

5.5.2.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Гармонійний усебічний розвиток дитини можливий лише там, де два вихователі – школа й сім’я...

В. Сухомлинський

Формування основних компетентностей дітей у спеціальних навчальних закладах засобами виховної роботи

Для вихователів спеціальних шкіл-інтернатів, дошкільних дитячих будинків, ДНЗ компенсуючого типу для дітей з вадами розвитку

Мета курсів: підвищення професійної компетентності вихователів спеціальних закладів освіти щодо формування основних компетентностей дітей засобами виховної роботи, враховуючи їхні психофізичні прояви.

Навчальним планом передбачено розгляд шляхів реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу до корекції особистості дитини, що забезпечує індивідуальний розвиток, соціалізацію в системі суспільних відносин тощо.

На практичних заняттях слухачі курсів відпрацюють навички планування виховної роботи, розглянуть

Оновлені

 

 

 

інтерактивні методи виховання, інформаційно- комунікативні технології, які можливо адаптувати в умовах спеціального навчання.

Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники.

Т. Фулпер

 

5.6. УЧИТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

5.6.1.

Тематичні

 

очний формат – 72 г.

Якщо до вогника натхнення вчителя додати іскорку бажання дитини, то отримаємо спільне багаття

творчості і фантазії

Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах спеціального навчального закладу Для вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл- інтернатів для дітей з особливими освітніми потребами

Метою курсів з даної теми є підвищення професійної компетентності педагогів-дефектологів з питань реалізації в корекційно-педагогічному процесі сучасних принципів навчання: пропедевтична та корекційна спрямованість, диференціація та індивідуалізація процесу навчання та ін.

Змістовне наповнення програми курсів спрямоване на вдосконалення професійних знань і умінь, знайомство з інноваційними технологіями й новаторським досвідом, на пошук раціональних методів навчання та виховання учнів спеціальних шкіл навчальним дисциплінам, оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції індивідуального стилю роботи.

Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне.

Конфуцій

Оновлені

Очно-дистанційні

5.6.2

Тематичні

 

очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Тепер діти не граються, а навчаються. Вони все вчаться, вчаться і ніколи не почнуть жити.

О. Грін

Психолого-педагогічні засади сучасного уроку спеціального інтернатного закладу

Для вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл- інтернатів

Мета курсів: ознайомлення вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів з інноваціями в теорії та практиці спеціальної освіти, з концепцією сучасного особистісно зорієнтованого уроку, з технологією впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання.

Передбачено розгляд сучасного уроку з позицій особистісно             орієнтованого,             діяльнісного, компетентнісного      підходів     та     вправляння          у конструюванні сучасного уроку, прогнозуванні та діагностиці очікуваних результатів.

Ніколи не соромся запитувати про те,

чого не знаєш. Арабське прислів’я

Оновлені

5.7. ДИРЕКТОРИ ТА ЗАСТУПНИКИ З НВР ЗОШ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

Очно-заочні

5.7.1

Тематичні

Якщо ми взялися за нову справу,

Оновлені

 

 

очно-заочні

маємо інакше думати і діяти

А. Лінкольн

Управління впровадженням інклюзії в систему освіти ЗНЗ

Для директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи та методистів районних (міських) методичних служб, які опікуються питаннями інклюзивної освіти

Завданнями курсів є оновлення знань і вмінь  керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів щодо нормативно-правового забезпечення та реалізації моделей спеціального, інклюзивного, інтегрованого навчання дітей з особливими потребами; створення організаційно-педагогічних умов та забезпечення управлінського супроводу впровадження інноваційних технологій інклюзивної освіти, використання технологій проектування та моделювання методичної роботи з педагогічними кадрами, оволодіння практичними навичками методичного супроводу індивідуального професійного маршруту педагога в системі його неперервної освіти.

Кожна людина народжується для якоїсь справи.

Е. Гемінґвей

 

очний етап – 72 г.

+

заочний етап

Очно-дистанційні

5.7.2.

Тематичні очно-дистанційні

Навчальний процес - це ритм. І завуч має працювати як годинник: хвилина, година, місяць, семестр

Організація проектної діяльності учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання

Для заступників директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи, які опікуються питаннями інклюзивної освіти

Мета курсів – формування у слухачів рівня професійної компетентності, необхідного для  ефективної організації проектної діяльності учасників освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання.

Програмою курсів передбачено розгляд наступних питань:

·         теоретико-методологічні основи спеціальної та інклюзивної освіти;

·         метод проектів: теорія і практика;

·         характерні ознаки педагогічного проектування; типологія навчальних проектів;

·         диференційоване      викладання      в       умовах інклюзивної освіти;

·         технологія      портфоліо      в       інклюзивному освітньому процесі.

Результатом роботи слухачів стане розробка власного педагогічного проекту з проблеми впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі.

Ніколи не соромся запитувати про те,

чого не знаєш. Арабське прислів’я

Оновлені

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

 

5.8. УЧИТЕЛІ ЗНЗ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНКЛЮЗИВНЕ (У Т.Ч. ІНДИВІДУАЛЬНЕ) НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, АСИСТЕНТИ ВЧИТЕЛЯ ТА

ВИХОВАТЕЛЯ

Очно-дистанційні

 

5.8.1.

Очно-дистанційні

 

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап

Найпрекрасніше видовище у світі – це дитина, яка впевнено крокує життєвим шляхом після того, як ти показав їй цій шлях.

Конфуцій Інформаційні технології супроводу та підтримки освітньої діяльності учнів в умовах інклюзивного

навчального закладу

Для вчителів ЗНЗ, які здійснюють інклюзивне (у т.ч. індивідуальне) навчання учнів з особливими потребами, асистентів учителя або вихователя

Мета курсів: сформувати у слухачів навички ефективного використання ІКТ в освітній роботі інклюзивного навчального закладу.

У процесі курсів слухачі познайомляться з різноманітними способами використання сучасних інформаційних технологій для здобуття й використання різноманітної інформації, проведення мультимедійних уроків та організації самостійної навчальної діяльності учнів (у т.ч., в дистанційному форматі).

Результатом навчання на курсах стане створення мультимедійного забезпечення або електронних навчально-методичних комплексів для проведення навчальних занять у мультимедійному класі в умовах інклюзивного навчального закладу.

Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне.

Конфуцій

Оновлені

Проблемні, тематичні

5.8.2.

Проблемні

 

очний етап – 72 г.

Тепер діти не граються, а навчаються. Вони все вчаться, вчаться і ніколи не почнуть жити.

О. Грін Інтегративно-інклюзивне навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх

навчальних закладах

Для вчителів ЗНЗ, які здійснюють інклюзивне (у т.ч. індивідуальне) навчання учнів з особливими освітніми потребами

Мета курсів – сприяти опануванню вчителями основних напрямків інтегративно-інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

Програмою курсів передбачено ознайомлення слухачів із сучасними моделями навчання та виховання дітей різних нозологій; сутністю та підходами до реалізації оздоровчої, профілактичної, розвиваючої функцій корекційного навчання та виховання. Пріоритетними формами роботи стануть інтерактивні форми та методи проведення занять, моделювання індивідуального освітнього маршруту дитини з особливими потребами.

Варіативна складова курсів планується на основі індивідуальних запитів слухачів.

Кожна людина народжується для якогось діла.

Е. Гемінґвей

Оновлені

5.8.3.

Проблемні

 

очний етап – 72 г

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.

М. Ангелоу

Професійне співробітництво фахівців у

Оновлені

 

 

 

загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням

Для асистентів учителів, асистентів вихователів ЗНЗ з інтегрованим та інклюзивним навчанням

Педагогічна взаємодія фахівців загальної та спеціальної освіти – суттєвий чинник у структурі інклюзивного навчального закладу.

Завдання курсів: розкрити педагогічним працівникам інклюзивного навчання необхідність та напрямки співпраці як передумови забезпечення ефективності корекційної роботи. Висвітлити організаційні питання діяльності навчальної команди фахівців. Підкреслити взаємозв’язок медичної, педагогічної, психологічної та соціальної роботи в системі комплексної корекційно- розвивальної допомоги дітям з особливими потребами в

умовах інклюзії.

 

5.9. УЧИТЕЛІ-ЛОГОПЕДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Проблемні, тематичні

5.9.1.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Хто стоїть на місці, той відстає.

Народна мудрість

Інноваційні підходи в системі логопедичного супроводу дошкільників

Для вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів усіх типів

Реформування системи спеціальної освіти потребує розробки нових ефективних методів корекційного, попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами, що відповідають сучасним науковим знанням про нормальний і дізонтогенетичний розвиток. У зв’язку з цим особливо гостро постає проблема оновлення змісту навчально- виховної роботи з дітьми із мовленнєвою патологією.

При реалізації програми курсів головний акцент буде зроблено на сучасні підходи щодо організації логопедичного супроводу дітей з особливими потребами, корекції порушень мови та мовлення у дітей зі складними вадами розвитку, формування психолого- педагогічної готовності дитини із вадами мовлення до навчання у школі та розвиток її комунікативної компетентності.

Буде подано аналіз теоретико-методологічних основ і принципів, форм і методів навчання та виховання, а також факторів та умов, які впливають на ефективність цілеспрямованого        формування        комунікативної компетенції у дошкільників із вадами мови та мовлення.

Немає нічого, що не долалось би працею

Оновлені

5.9.2.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Втомлюються і знемагаються не так від того, що багато працюють, як через те, що погано працюють.

М. Веденський

Використання ІКТ-технологій у роботі вчителя- логопеда системи освіти

Для вчителів-логопедів ЗНЗ

Мета курсів: надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителю-логопеду щодо формування феномену інформаційної компетентності   як інтегративної якості особистості, яка

є   результатом   процесів   відбору,   засвоєння, обробки,

Оновлені

 

 

 

трансформації та генерування інформації в особливий тип предметно-специфічних знань, який дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати та реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.

Вчителі отримають знання про можливості комп’ютера як засобу навчання, допомогу щодо опанування технологічного підходу до використання комп’ютерних технологій у процесі  логопедичної роботи з дітьми та корекційній роботі з дітьми з обмеженими психічними і фізичними можливостями.

Немає нічого, що не долалось би працею

 

5.10. УЧИТЕЛІ-ДЕФЕКТОЛОГИ (СУРДОПЕДАГОГИ, ТИФЛОПЕДАГОГИ) ЗНЗ ТА ДНЗ

Проблемні, тематичні

5.10.

Тематичні

 

очний етап – 72 г.

Мислячий педагог – не сковує, а звільняє; не пригнічує, а звеличує; не зминає, а формує

Я. Корчак

Сучасні технології  психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами Для учителів-дефектологів (сурдопедагогів, тифлопедагогів) загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ДНЗ з інклюзивним навчанням

Актуальність окресленої теми курсів обумовлена впровадженням інклюзивного навчання у загальноосвітні навчальні заклади України, відтак розробленням нових технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Одним із ключових моментів інклюзії є повноцінне включення дитини з особливими потребами у життя, навчальну та позаурочну діяльність. Для цього потрібно адаптувати освітній простір: диференціювати навчальний процес, для кожної дитини розробити індивідуальний навчальний план, дібрати відповідне навчально-дидактичне забезпечення, застосовувати найбільш ефективні традиційні й новітні технології навчання, отже зробити так, щоб були враховані потреби й особливості кожної дитини, як з особливими потребами, так і здорової.

Метою курсів є надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителям- дефектологам з актуальних питань психолого- педагогічного супроводу інклюзивної освіти та оцінювання навчальних результатів учнів з особливими потребами в умовах індивідуального та інклюзивного навчання.

Навчальний план курсів спрямований на удосконалення науково-методичної підготовки учителя. Цьому сприяє розкриття основ спеціальної психології, сучасних напрямків розвитку інклюзивної освіти в Україні та на міжнародному рівні. Програмою курсів у варіативній частині передбачені факультативи та спецкурси з проблем: впровадження в навчально- виховний процес інклюзивного навчального закладу сучасних технологій навчання; соціально-педагогічний захист дітей пільгових категорій.

Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, ти досягнеш успіху.

М. Ангелоу

Оновлені

6. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – це набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості, у межах спеціальності з урахуванням нових напрямків розвитку науки, техніки та технології

відповідно до засобів, продуктів діяльності та умов виконання певних професійних функцій.

6.

Термін навчання – 6 місяців

 

Форма навчання – очно-дистанційна

Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба образу життя.

Демокрит Абдерський

Основи здоров’я

Для вчителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»

Якщо Ви бажаєте бачити своїх дітей щасливими, навчіть їх бути здоровими!

Виховання освіченої, фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою кожного суспільства. Реформування освітньої галузі ставить за мету створення умов для особистісного розвитку та самореалізації громадянина України, однією з обов’язкових складових якої є навчання школярів відповідальному ставленню до свого здоров’я та здоров’я людей, які їх оточують, як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності відповідно, формування через освіту навичок здорового способу життя.

Метою спеціалізації є надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителям, які викладають предмет «Основи здоров’я».

Основними завданнями курсу є такі:

·     ознайомити учителів предмета «Основи здоров’я» із сучасними методологічними підходами до викладання цього курсу для учнів різних вікових категорій;

·     розкрити можливості та відпрацювати з учителями діяльнісний підхід до викладання предмета через упровадження інтерактивних методів навчання, підтримку творчої ініціативи, враховуючи різний фаховий рівень та освіту;

·     формувати у слухачів уміння швидко адаптуватися до нової інформації превентивного напрямку.

Практична підготовка включає знайомство з методами та конкретними прийомами організації пізнавальної діяльності учнів на уроках з основ здоров’я, а саме організації тренінгів, ігор, діагностики та коригування поведінки, ведення дискусій, обміну досвідом, практикумів, семінарів, круглих столів, з методами формування в учнів прийомів критичного мислення, умінням опрацьовувати різноманітну інформацію.

Для набуття практичних навичок з «Основ здоров’я» та методики викладання предмета  передбачається педагогічна практика на базі навчальних закладів.

По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Оновлені

7. СТАЖУВАННЯ

СТАЖУВАННЯ – це набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків з певної спеціальності,

засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на посаді, яку обіймає, або на посаді більш високого рівня.

7.1.

Форма навчання – очно-заочна

 

Термін навчання – 6 місяців

На будь-яку висоту  можна піднятись тільки правильно встановленими сходами!

Стажування керівників міських/районих методичних об'єднань учителів

Нові

 

 

 

Для керівників міських/районих методичних об'єднань учителів

Стажування – це динамічна модель післядипломної педагогічної освіти, в основу якої покладені компетентнісно орієнтовані технології навчання, тьюторський науково-методичний супровід, проектно- діяльнісний підхід.

Метою стажування є забезпечення системного навчання керівників МО щодо опанування технологіями моделювання і проектування професійного зростання педагога в системі методичної роботи.

Обираючи стажування, Ви обираєте:

·     навчання у найрезультативніших керівників МО області;

·     креативну команду фасилітаторів;

·     тільки інтерактивні форми навчання;

·     творче ситуативне моделювання;

·     насичену професійну підготовку.

Практико орієнтована спрямованість такого навчання реалізується через опанування слухачами сучасних педагогічних технологій різного рівня, розробку власних інноваційних проектів, самостійне втілення їх у життя при дистанційній методичній підтримці з боку фасилітаторів.

Навчання проходить за очно-дистанційною формою і складається з трьох етапів: установча сесія, міжсесійний

– дистанційний етап, залікова сесія (загальна тривалість 6 місяців).

Провідний принцип організації навчання – активно- діяльнісний. Слухачі працюють у тренінговому режимі, практично відпрацьовуючи новітні технології. Серед форм і методів роботи курсів: інтерактивні та проблемні лекції, креативні лабораторії, ділові ігри, педагогічний театр, майстер-класи тощо.

Стажування передбачає наявність у кожного слухача значущої проблеми професійної діяльності, інструментом розв’язання якої стане його індивідуально-творчий або кооперативний проект.

Крокуймо разом сходинками майстерності!

 

7.2.

Форма навчання – очно-дистанційна

 

Термін навчання – 6 місяців

Щоб бути кращим - навчайся з нами!

Стажування заступників директорів з виховної роботи

Для заступників директорів з виховної роботи

Саме заступник директора з виховної роботи стає агентом    змін,    націленим    на     виховання    цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, з активною позицією, яка діє згідно з морально-етичними принципами і здатна приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини. Навчальна програма стажування охоплює питання організаційно-методичного аспекту розбудови виховного простору навчального закладу: як на практиці забезпечити плідну співпрацю вчителів, батьків та дітей на засадах взаємної довіри й поваги; як досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику дитина- педагоги-батьки? У  процесі  стажування акцент робиться

на    формуванні   лідерів   інноваційних   перетворень, діяльність    яких    спрямована    на    розвиток виховної

Нові

 

 

 

системи навчального закладу. Ви отримаєте можливість визначити шляхи особистого успіху та розвитку професійної компетентності.

Провідними формами, технологіями навчання є інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, дебати, інтерактивні ігри, проектування, моделювання, самопрезентації, консультації, самоосвітня діяльність.

Навчання проходить за очно-дистанційною формою і складається з трьох етапів: установча сесія, міжсесійний – дистанційний етап, залікова сесія (загальна тривалість 6 місяців).

Конкурентоспроможний педагог – успішний випускник!

 

7.3.

Форма навчання – очно-дистанційна (очний етап – 108 г)

Стажування педагогів, які планують брати участь у конкурсах фахової майстерності обласного та всеукраїнського рівня

Нові

 

Термін навчання – 6 місяців

Для молодих творчих педагогів з предметною підготовкою

Нова українська школа висуває ряд вимог до педагогів

– умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно і стане агентом змін.

Стажування побудоване на сучасних підходах до навчання дорослих та передбачає низку тренінгів, семінарів, веб-вітрин, колегіумів, що спрямовані на особистісне і професійне зростання. Стажисти матимуть професійний шанс протягом навчання стати знаними фахівцями, успішними педагогами. Педагоги вивчатимуть особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки, практикуватимуться у використанні Google сервісів, візуалізації інформації засобами інфографіки та інтерактивних плакатів тощо. Під час міжсесійного періоду пропонується самостійно-творча діяльність, організаційно-методична робота в групах та створення індивідуального педагогічного продукту на основі технологічної платформи педагога.

Завершальним етапом діяльності стажистів стане відкритий фестиваль «Педагогічний Оскар», який допоможе реалізувати кожному професійні амбіції у створенні власного іміджу творчого вчителя.

Стажисти матимуть змогу під час предметної підготовки опрацювати інструментарій учителя щодо сучасних підходів до навчання, моделювання сучасного уроку.

«При майстрах якось легше. Вони – як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є – висота»

 

 

 

Л.Костенко